S:1

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi şiir anlayışı bakımındandiğerlerinden farklıdır?

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi şiir anlayışı bakımındandiğerlerinden farklıdır? sorunun cevabı "Nazım Hikmet" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Ailemizin tarihini araştırırken aşağıdakilerden hangisinden faydalanırız? Hangisi Peygamberimizin Medine’ye hicret ettikten sonra toplumsal barışı sağlamak için yaptıklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Döneminin genel özelliklerinden biri değildir? “Çıkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “binaya kat eklemek” anlamında kullanılmıştır? Bir fırıncı her birinde 50kg un bulunan, un çuvallarından 28 tane almıştır. Buna göre fırıncının kaç kg unu olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Miraç gecesinin hediyelerinden değildir? ‘’ Kur’an’ı güzel bir şekilde (tertil ile ) (ağır ağır, , anlayarak ve hissederek) oku’’ ayetinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz ?   "Doğa" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi kirlilik çeşidi değildir? Aynı türün sağlıklı tüm bireylerinde aşağıdakilerden hangisi farklılık gösterebilir? I. Onaylandıklarında taraf devletler için bağlayıcı bir nitelik kazanırlar.II. Daha çok yol gösterici ve tavsiye  niteliğindedirler.III. Bildirge ile sağlanan hakların korunması için yaptırım organı oluşturulmuştur.Yukarıdakilerden hangileri uluslararası bildirgelerin niteliklerindendir? “Sakin” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir yerde oturan” anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızla ilgili doğru davranışlardan birisidir? “Muhammed” isminin sözcük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?  Ömer’in aklında tuttuğu sayının yarısı 6 ise tamamı kaç eder? Joe  :I love bowling. What about you, Alex?Alex  :Oh, I love it, too.Joe  :- - - - we can play tonight. Do you have anything to do? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının farzlarından biri değildir? Hz. Peygamber döneminde yaşamış, Müslüman olarak onu görmüş, sohbetine katılmış ve yine Müslüman olarak ölmüş kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bireysel özgürlüğü ifade eder? I. Hak → Okul kuralları hakkında bilgilendirilmekII.  Hak → Nöbetle ilgili görevleri yerine getirmekIII.   Sorumluluk → Okulun olanaklarından fay- dalanmakYukarıdaki numaralanmış eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Scratch programı ile verilen bilgilerden hangisi doğrudur?  Aşağıdaki dizelerden hangisi bir taşlamadan alınmış olabilir? Süt, yoğurt gibi ürünler alınırken aşağıdakilerden hangisi önemli değildir? İnsan eylemlerini ve bu eylemlerin dayandığı ilkeleri konu alan, iyi-kötü kavramlarını işleyen felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir? Bileşke kuvvet ............ise cisim dengelenmiş kuvvet etkisindedirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki devletlerden hangisi Timurluların saltanatına son vermiştir? Kötü alışkanlıklar konusunda duyarsız kalınmaması gerektiğini düşünen Zeynep sigara içen, fal baktıran ve şans oyunları oynayan arkadaşlarını her fırsatta uyarmakta, bu davranışlarından vazgeçirmeye çalışmaktadır. Kimi zaman arkadaşları tarafından incitilmiş ancak bu sorumluluğunu yerine getirmeye devam etmiştir.Zeynep’in bu davranışı aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilişkilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir anlatım vardır? Annem pazara gitmek için 30 dakika, pazardan dönmek için 30 dakika harcıyor. Annem saat 12.00 pazara gitmek için evden çıkmıştır. Pazar alışverişi 2 saat sürmüştür. Buna göre annem saat kaçta eve döner? Mehmet çıktığı iş gezisinde bir aydan 5 gün daha az kalmıştır.Mehmet çıktığı gezide kaç gün kalmıştır? (1 ay 30 gün) İlk Türk destanı hangi eserimizdir? Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumu’nun amaçlarından biri değildir? Yıldız Dağları ve Uludağ……………. Bölgesinde yer alır. Aşağıdaki Cümlelerde Doğru Olanın Başına (D), Yanlış Olanın Başına (Y) Yazınız(....) Hz. Muhammed komşunun cenazesine katılmanın dini bir görev olduğunu vurgulamıştır.​(....) Hz. Muhammed, Hira’da almış olduğu ilk vahyi eve giderek eşi Hz. Aişe ile paylaşmıştır.​(....) Peygamberimiz komşu ziyaretlerinin kişinin dinine ve milliyetine bakılarak yapılmasını istemiştir.​(....) Peygamberimiz Mescid-i Nebi inşa edilinceye kadar Halid bin Velid’in evinde kalmıştır.​(....) Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için “Zi’n-Nureyn” ünvanı verilen kişi Hz.Osman’dır. Genel Kültürle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? "Bugünün şairleri dünkülerin söylediklerine benzer gazeller yazmaya kalktı mı bu isteği neye yarar anlamıyorum bir türlü. Güzellik çağdan çağa değişmezse, bizden önce gelenler bunu bulmuşlar da biz artık aramayacaksak bugün de şiir yazmanın ne manası var? Eskiden kalanlar, örneğin Karacaoğlan' ın üç beş koşmasıyla Baki' nin birkaç gazeli nemize yetmez?"Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?  Gülnisa ailesiyle birlikte Türkiye gezisine çıkmıştır.*        Karadeniz Bölgesi’nde ahşap,*       Akdeniz Bölgesi’nde taş*        İç ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toprak evlerin ağırlıkta olduğunu görmüştür.Buna göre bu evlerin yapılış biçimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  Peygamberimiz; ''İnsanlarla akıl ve anlayış seviyelerine göre konuşun.'' buyurmuştur.Peygamberimiz, konuşmalarımızda bizlerden hangi konuya önem vermemizi istiyor? Aşağıdaki şehirlerimizden hangileri arasında demir yolu bağlantısı bulunmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir