S:1

Aşağıdaki sanatçı - eser eşleş-tirmelerinden hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki sanatçı - eser eşleş-tirmelerinden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Necati Cumalı - Yol Ayrımı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinde öğrenmenin etkili olduğu söylenemez? “Büyük” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Bir satıcı öğleden önce 140 şişe süt, öğleden sonra ise 2470 şişe süt sattı.Satıcı toplam kaç şişe süt satmıştır? “ ... Oğuz Kağan büyük kurultayı topladı. Büyük bir ziyafet verdi. Ülkesini oğulları arasında bölüştürdü...”Oğuz Kağan Destanı’ndan yapılan bu alıntıya göre ilk Türk devletleri devlet yönetiminde aşağıdaki anlayışlardan hangisini benimsemiştir? Aşağıdakilerden hangisinde ana yönler bir arada verilmiştir? Alahan Manastırı hangi ilimizdedir? 60’ten başlayarak ileriye 4’er sayarken 4. sırada söylediğimiz sayının 18 fazlası kaçtır? The exam was …….. than we expected.  Yer kabuğunun altındaki hareketlere bağlı ollarak ani sarsıntı ile can ve mal kayıplarına neden doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma söz konusudur? Frig kralları tarımı korumak için ağır cezalar içeren kanunlar hazırlamıştır. Frig krallarının bu uygulamaları aşağıdakilerden hangisine verilen önemi gösterir? Tozunla, toprağınla, yoksul kağnılarınlaYılın altı ayında yağıp duran karınlaVe soğuk sularınla, serin rüzgârlarınlaGözümde tütüyorsun can şehir.               Yavuz Bülent BâkilerBu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir namaz vakti değildir? Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir? “p,ç,t,k” sert ünsüzleriyle biten sözcükler, ünlüyle başlayan ekle birleşince “b,c,d,g,ğ” ünsüzlerine dönüşür. Buna ünsüz yumuşaması denir.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek vardır?   Eski edebiyatımızda anı türünün ilk önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir? Dünya, evren, Samanyolu Galaksisi, uzay kavramlarını büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçenekleden hangisinde doğru verilmiştir?Evren- Uzak- Samanyolu - Galaksisi- Dünya  Mustafa Kemal,  Latife Hanım ile modern bir nikah ile  evlenmiş ve  birçok  yurt gezisine eşi Latife Hanımı da götürmüştür Aayrıca Latife Hanım’ı meclise davet etmiştir.     Yukarıdaki ifadeleri değerlendirdiğimizde,  Mustafa Kemal’in aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenebilir?     “Böyle durumlarda hislerine dizgin vurmayı bilmelisin.” Bu cümleye deyimin kattığı anlam   aşağıdakilerden hangisinde vardır?   I. Vatandaşların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidermekİİ.   Ülke sınırları içinde ve dışında milli çıkarları korumakİİİ.   İç ve dış tehlikelere karşı ülkenin bağımsızlığını korumakVerilenlerden hangileri devletin işlevlerindendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? I.   Göğüs kafesi genişlerII.   Diyafram kası kubbeleşir.III.  Akciğerlerin hacmi küçülür.Akciğerlerimizin içerisindeki basınç artarken, yukarıdakilerden hangileri gerçekleşir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a) çocuklara değer verdiği örnek olarak gösterilemez?  Aile bütçesini hazırlarken hangisini en sonda düşünürüz? Peygamberimiz ve sahabelerin Mekke’den Medine’ye göç etmeleri olayına ........................ adı verilir Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hangi ayda kutlarız?  The first lesson starts - - - -8:00 a.m. - - - - the mornings. Aşağıdaki sayılardan hangisi en küçüktür? Aşağıdakilerden hangisi tek hecelidir? Aşağıdakilerden hangisi geçmişte kullanılan aydınlanma araçlarının özelliklerin den biri değildir? “tehlike” kelimesine hangi ek getirildiğinde kelimenin anlamı olumsuz olur? Hz. Muhammed’in (sav.) ailesi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? The Mariana Trench is - - - - part of the world with 10,994 m. depth. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonrasında yapılması gereken uygulamalardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi gece yürüyüşlerinde fark edilebilmek için alınması gereken önlemlerden değildir? İzmir, Mustafa Kemal’ in Samsun’a ayak basmasından 4 gün önce Yunan işgaline uğradığına göre İzmir hangi tarihte işgal edilmiştir? Anadolu köy seyirlik oyunlarını ve geleneksel, popüler halk tiyatrosunu; çağdaş sanatsal etkinlikleri besleyecek önemli bir kaynak olarak değerlendirmiştir. Koçyiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü ve Köşebaşı ünlü oyunlarıdır.Bu parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz vefatından önce düzenlediği orduya kimi komutan tayin etmiştir? ‘’85-75’’ işleminin sonucu kaçtır? Biyoloji hiçbir zaman bir biyoloğa nasıl yaşaması gerektiğini anlatmaz. Yaşamın anlamının ne olup olmadığını ya da biyoloji yapmanın gerekip gerekmediğini sorgulamaz. Sosyal bilimler de, insanın değerinin ne olduğunu söylemez. Tam da bu noktada felsefe yapmak gereklidir.Bu parçaya göre felsefe yapmak neden gereklidir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir