S:1

1920li ve 1930lu yıllarda tiyatro eserlerinde toplum sorunları ekonomik yapı bağlamında değerlendirilmiştir. Toplumdaki hızlı değişimin ekonomik nedenlerinden çok ahlaki sonuçları üzerinde duran - - - - , manevi değerlerimizin yitirilmekte olduğunu sergilemiştir.Tohum, Bir Adam Yaratmak bu sanatçının
eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

1920li ve 1930lu yıllarda tiyatro eserlerinde toplum sorunları ekonomik yapı bağlamında değerlendirilmiştir. Toplumdaki hızlı değişimin ekonomik nedenlerinden çok ahlaki sonuçları üzerinde duran - - - - , manevi değerlerimizin yitirilmekte olduğunu sergilemiştir.Tohum, Bir Adam Yaratmak bu sanatçının eserlerinden bazılarıdır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? sorunun cevabı "Necip Fazıl Kısakürek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
İnsanların ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri elde etmek için bir nesnenin yapısında, biçiminde veya yerinde değişiklik yapma etkinliği üretimdir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi üretime örnek değildir? Hangi cümlede kişi zamiri yoktur? Bir sınıftaki 44 öğrenci,13 sıraya ikişerli oturuyor. Kalanlar üçerli oturuyor. Bu sınıfta kaç sıra vardır? Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığımızı simgeleyen sembollerden değildir? Bir gün adamın biri Peygamber Efendimizi ziyarete geldiğinde titremeye başladığını görünce Ona:-Arkadaş,korkma,ben hükümdar değilim!Ben Kureyşten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum demişti.Bu olay Peygamber efendimizi daha çok hangi yönünü gösterir? Çok kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kurulabilecek sivil toplum kuruluşu alanlarından biri değildir? Bayrağımızda hangi renkler bulunur? Tanıtım amaçlı olarak belli bir süreliğine (15-30 gün) ücretsiz kullanılabilen, süre bitiminde ise lisans hakları satın alınmak koşuluyla kullanılabilen yazılım türü aşağıdakilerden hangisidir? İyi bir grup çalışması için ne gereklidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara D, yanlışlara Y işareti koyunuz. (......) Otobüse binerken arka kapıdan binmeli, ön kapıdan inmeliyiz. (......) Sis, yağmur, kar yağışı, yolların buzlanması vb. trafiğin akışını olumsuz etkiler.(......) Trafik işaret levhaları sadece sürücüler için konulmuştur.(......) Karanlıkta yürürken açık renkli giysiler giyinmeli, eşyaların üzerinde yansıtıcı bulundurulmalıdır. (......) Taşıtlardan inerken taşıtın sol taraftaki kapısı kullanılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan birisi değildir? Haritanın ölçeği ne kadar küçükse, ayrıntıyı gösterme gücü o kadar azdır.I. 1/6.000.000II. 1/600.000III. 1/1.600.000Buna göre yukarıdaki ölçekleri verilen haritaların ayrıntıyı gösterme gücü en fazla olandan, en az olana doğru sıralanışı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sayılardan hangisi 6 ile kalansızbölünür? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açmaz? Can dün ayakkabı almak için mağazaya gitmiş. Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi ikişer ve dörder sayarken saydığımız ortak bir sayıdır? Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi ve Hudeybiye Antlaşmasının ortak özelliğidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna aykırıdır? Sorunları çözerken aklını kullanırdı. Yukarıdaki "sorunları" kelimesinin yerine hangi kelime getirilirse cümlenin anlamı değişmez? Dora : - - - -Paul : Oh! My best friend is very trustworthy andreliable. He is also handsome and attractive. Fil suresi Kuran-ı Kerimin kaçıncı suresidir? Aşağıdakilerden hangisi 4.sınıfa giden bir çocuğa verilebilecek bir sorumluluktur? Sofistlerle birlikte felsefenin yönünün değiştiğini söyleyebiliriz. Sofist filozoflar, doğa filozoflarının araştırdığı arkhe problemini felsefenin konusu olmaktan çıkarmış ve ilk defa Doğru bilgi mümkün müdür? sorusunu sormaya başlamışlardır. Bilgi insandan insana değişmektedir; çünkü her insan farklı duyumlarla bilgiler elde etmektedir.Buna göre Sofistlerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. sözü Atatürkün hangi ilkesini açıklamaktadır? Annem ( )( ) Buraya eğlenmeye geldik, dedi ( )Verilen cümlede sırası ile hangi noktalama işaretleri kullanılır? Evin içinde garip şeyler dönüyordu. Görünüşte her zamanki gibi idi sesler, çağırışlar, yemek zamanları hatta yüzler. Keşke bütün eşyalar yer değiştirmiş olsaydı da bu her şeyin her zamanki yerindeliğine bile karşı gelen hava olmasaydı. İnsan beklerdi o zaman masaların, bardakların, iskemlelerin yerlerinde yer etmesini. Hayır, her şey yerli yerinde idi. Küçük kardeşim sabahleyin aynı saatte uyanıyor. Çay aynı dakikada kaynıyor, küçüğün tabağına konacak ekmeğin kokusu yatakta burnuna geliyordu. Sobanın başında geçen küçük, kendi hâlinde sabahımız aynı idi.Bu metin aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir? TBMMnin orduları hangi savaştan sonra taarruz savaşlarına başlamıştır? İhtiyaçlar hiyerarşisine göre insanın fizyolojik ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkan ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir? Bitkilerde boşaltım olayı aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir? Hangi varlık doğurarak çoğalır? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın günlük hareketinin sonuçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi sanat tarihinin faydalandığı bilim dallarından birideğildir? Hani Rabbin meleklere : ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti.Yukarıdaki ayetin devamında Allahın bu sözü karşısında melekler ne demişlerdir? Aşağıdakilerden hangisi harcırahın unsurlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi tezkiredir? Atatürk hangi yılda ölmüştür? Bilinçli tüketici olarak haklarımızı aramak için neler yapmalıyız? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir