S:1

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önce, Türklerde ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezara ne denirdi?

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önce, Türklerde ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezara ne denirdi? sorunun cevabı "Kurgan" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi birlik ve beraberliğimizi güçlendiren kültürel öğelerimizden biri değildir? 50' nin 6 fazlasının 15 fazlası kaçtır ? As a teacher, I think teenagers use the Internet too much.They love being online and they spend most of their time on the Net.They use their tablets or smartphones to connect to the Internet but it is dangerous for their health and social lives. They also have problems with their families and schools because they dont have enough time to do homework or read a book or do something else. I always advise parents to pay attention to their childrens Internet habits.Which one is true according to the text? Hans : I have two tickets for a comedy film. - - - -?Rick : Good idea. I like it. Merve Hanım, 14 aylık çocuğuna tuvalet eğitimi vermeye çalışmış ama başarılı olamamıştır. Bunun sebebini aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklayabiliriz? İklim şartları ve yer şekillerinin uygun olduğu,ulaşım ağı ile iş imkânlarının geliştiği yerlerde nüfus yoğun­luğu yüksektir.Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde nüfus yoğunluğu daha yüksektir? Kuran-ı Kerimin anlaşılmasını sağlayan ve içerik olarak tercüme ile tefsir arasında yer alan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Sihizmin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi adın durum hallerinden birini almıştır? Gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı, ince ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür. Klasik tiyatronun son verimi olduğu gibi modern tiyatronun da başlangıcı sayılır. Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir.Bu parçada özellikleri verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir? • Şairlerin kendilerini övmek için yazdıkları şiirlerdir. • Divan şairleri, bu nazım türünde şiirlerini ve şairliklerini övmüşlerdir. • Ünlü divan şairi Nefi bu türle tanınır.Bilgisi verilen kaside nazım şeklinin türü aşağıdakilerden hangisidir? "Resmî yazılarda sayı ve evrak kayıt numarası ...................... verilir." Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi dürüst bir insanın yapması gereken davranışlardan biri değildir? Din Kültürü yazılı sınavına girecek bir öğrenci için aşağıdakilerden hangi dinî ifade söylenmelidir? Dinimize göre namazı kılmak için bazı şartlara sahip olmak gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir? I. Sendikalar ticaretle uğraşabilirler.II.Sendikalar kamu makamlarından maddi yardım kabul edemezler.III.Sendikalar siyasi partilerden maddi yardım alamaz ve onlara maddi yardımda bulunamazlar.IV.Sendikalar siyasi partilerin kuruluşu içinde yer alamazlar; siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerini kullanamazlar.4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yasaklarla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Aşağıda, Kandil Geceleri ile ilgili özellikleri eşleştirilmiştir. Yanlış olan hangidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış yerde kullanılmıştır? Yemeğin bereketi yemekten önce......yemekten sonra da elleri ve .....yıkamaktadır? boşluklara hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimelerin yazılışı yanlıştır? Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme...(isra suresi36.ayet)Bu ayetle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Her biri günde 15 litre süt veren 20 inekten elde edilen sütleri doldurmak için 25 litrelik kaç tane kap gerekir? (1) Bir ırmağın ya da bardaktan bardağa boşalttığınız suyun sesini dinlediniz mi hiç? (2) Dinlediyseniz su sesinin dinlendirici bir etkisi olduğunu fark etmişsinizdir. (3) Bu hoş sesi, suyun içindeki hava kabarcıkları çıkarır. (4) Tıpkı bir zilin sallanan tokmağı gibidir bu kabarcıklar. Numaralanmış cümlelerin hangisinde su sesinin oluşma nedeni verilmiştir? Argon elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? "Öfkeyle kalkan zararla oturur." atasözünde "zararla" kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? Aşağıda verilen medeniyetlerden hangisi Mezopotamyada kurulmuştur? Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, aşağıdakilerden hangisini tanımlar? Aşağıdakilerden hangisi bileşik sözcüktür? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardan birisidir? Peygamberimizin beslenmeyle ilgili tavsiyelerine uyarak aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.Dili Türkçedir.Yukarıda verilen maddeler TC. Anayasasında kaçıncı sırada yer alırlar? Aşağıdaki cümlede hangisi bir duyguyu belirtmektedir? ...Gerçekten biz Eyüpü sabırlı bulmuştuk. O, ne iyi bir kuldu! Daima Allaha yönelirdi. (Sâd suresi, 44. ayet)Aşağıdakilerden hangisi, Allahın bu ayette övdüğü Hz. Eyüpün davranışlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli kelime yoktur ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır? Yaren :- - - -, please?Mark : No, I am sorry. I dont know. Im not from this town. Yesterday, something bad happened to me at school. My friends and I were in the school garden when I suddenly fell and hurt my knee. Upon seeing me lying on the ground, my friends came and helped me stand up. They immediately called the ambulance. At that moment, I really understood what friendship means. I felt very happy because my friends were all there to help me. When did his friends see and help him? Aşağıdaki özelliklerden hangisi divan nesri ile ilgili değildir? Öznel yargı kişiden kişiye değişen düşüncelerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öznel yargı değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir