S:1

Babür devletinin kurucusu kimdir?

Babür devletinin kurucusu kimdir? sorunun cevabı "Babür-Şah" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Altı yüz altı bin altı sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti ........................dir. Aşağıdaki sayıların büyükten küçüğe sıralaması doğru olarak verilen seçenek hangisidir? Yaptığı davranışların hesabını kişi öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı vermelidir? tren- makinist arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde o kelimesi kişi zamiri olarak kullanılmıştır? a)O şirin yüzü ile beni inandırdı. b)Ben o konuyu daha iyi anlatırdım.c) Bana vuran o adamdı. d) O , ailenin en çalışkan çocuğudur. 957)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde o kelimesi kişi zamiri olarak kullanılmıştır? A: I´m very late to the office. B: .................................... İstanbulun fethinden sonra İstanbulda inşa edilen ilk külliye, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcüktür? Bekar kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi en fazla ne kadardır? Bilgisayar kullanımının insan davranışlarına etkilerinin incelendiği bir araştırmada; bilgisayarın, bilgi edinme, eğlendirme ve iletişim kurma gibi işlevlerine karşınders çalışmaya engel olma, düzenli yaşam alışkanlıklarını bozma ve şiddeti özendirme gibi etkileri olduğu da ortaya çıkmıştır.Bu parçadan hareketle bilgisayar kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? "Hello! My name is Wendy. I am from England. I know two languages, English and Spanish. My favourite lesson is Science."Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Rakamlarının basamak değerleri 70 ve 3 olan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi koruyucu aile olabilmek için kişi ya da ailelerin taşımaları gereken koşullardan biri değildir? Hangi ilimizde Karasal iklim görülmez? 21 kilogramlık şeker 300 gramlık kaç kutuya dolduru­labilir? 3645 sayısına en yakın yüzlük aşağıdakilerden hangisidir? - Kuranın ve İslamın özgün bir yorumudur. - Ehli beyt ; ev halkı demektir. - Hz. Alinin soyundan gelen 12 imama önem verilir. Yukarıda anlatılanlar aşağıdakilerden hangisini tanımlar? Bir bölme işleminde bölen sayı 6 ise kalan yerine kaç tane sayı gelebilir? Hz. Muhammed (sav.)in en önemli görevlerinden biri de uyarıcı olmasıdır. Nahl suresinin 2. ayetinde onun bu görevine şöyle değinilmiştir: Allah; melekleri, kendi tarafından bir vahiy ile kullarından dilediği kimselere ‘Benden başka İlah yoktur. Bana karşı gelmekten sakının! diye uyarmak üzere gönderir.Buna göre Hz. Peygamber insanları öncelikle hangi konuda uyarmıştır? 520 sayısının birler ve onlar basamağındaki rakamların yerleri değiştiriliyor.Oluşan üç basamaklı sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aslında ünlem olmadığı hâlde ünlem olarak kullanılmış bir sözcük vardır? Gezegenler içerisinde en fazla uyduya sahip olan hangisidir? I. Mahkemeler ve askerî birliklerin denetlenmesiII. Ülkedeki yabancıların hukuki durumları ile ilgilenilmesiIII. İl idare kurulu çalışmalarına başkanlık edilmesiIV. İlde devletin ve hükûmetin temsilcisi olmasıYukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri valinin görevleri arasındadır? (-3) . (-4) . (-5) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi adil bir insanın özelliği değildir? 45 + B = 75 işleminde "B" yerine hangi sayı gelmelidir? Kolonyayı elimize döktükten kısa bir süre sonra elimizin kuruduğunu görürüz. Ancak yanımızdakiler kolonyanın kokusunu hala alırlar. Bu deney neyi gösterir? Olağanüstü yönetim usulleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 35+49 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki hastalıklardan hangisi hormon salgılanışındaki düzensizlik sonucu ortaya çıkar? Bir taşın altı hangi hayvan için yaşam alanı olur? My father went to the supermarket to buy - - - - sugar and milk. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısı bakımından farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? Aşağıdaki sayıların çarpanları karşılarına yazılmıştır.Buna göre hangisi yanlıştır? (I) Denizineği olarak bilinen manatiler, genellikle vakitlerini su altındaki bitki örtüsünde otlayarak geçirir. (II) Sıcak kıyıların sığ sularında yaşar. (III) Vücutlarını suyun üzerinde ilerletebilmek için kürek şeklindeki kuyruklarını yukarı, aşağı hareket ettirir. (IV) Hantal görünüşlerine rağmen manatiler, usta yüzücüdür.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra Öyle ki saatte 25 km hızla bile yüzebilir. cümlesinin getirilmesi en uygundur? Hz. Muhammed (sav.) Medinede kendisiyle görüşmeye gelen heyetlerle genellikle mescitte heyet sütunu olarak adlandırılan direğin önünde görüşmüştür.Bu görüşmeler aşağıdaki mescitlerin hangisin- de yapılmıştır? 17 + A = 19 işleminde verilmeyen toplanan kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir