S:1

Timur İmparatorluğunun kurucusu kimdir?

Timur İmparatorluğunun kurucusu kimdir? sorunun cevabı "Timur" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Kuranı Kerim; cömertliği, sabırlı olmayı, adaletli olmayı, alçakgönüllü davranmayı emreder. İki yüzlülük, yalan söylemek, emanete ihanet gibi davranışları yapmamızı da yasaklar.Metinde verilen bu örnekler Kuran-ı Kerimin konularından hangisiyle ilgilidir? Babam 15 ay taksitle buzdolabı almıştır.Aylık taksiti 130 TL olan bu buzdolabı için ,babam mağazaya toplam kaç TL ödeyecektir? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecaz anlamı yoktur? 7x7x7 çarpımının üslü gösterimi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Aşağıdakilerden hangisi bir olay yazısından alınmıştır? Çevremizdeki insanlara sevgimizi yalnız sözle değil, davranışlarımızla da belli etmeliyiz. Buna göre hangi davranış sevgimizi belli etmez? Aşağıdaki kelime gruplarından hangisiyle bir cümle kurabiliriz? Tabanının bir ayrıtının uzunluğu 5 cm ve yük- sekliğinin uzunluğu 9 cm olan kare dik priz- manın yüzey alanı kaç santimetrekaredir? Ayşe, marketten 250 mLlik meyve sularından 8 adet almıştır. Buna göre Ayşe kaç L meyve suyu almıştır? Annem çamaşırları elde yıkamak için 6 kova su kullandı. Bir kova 18 litre su almaktadır. Annem çamaşırları kaç litre su ile yıkamıştır? Arkadaşınızın aşağıdaki davranışlarında hangisini yapması sizi kızdırır? Peygambere sevgimizi, saygımızı ve bağlılığımızı göstermek için yaptığımız duaya ne ad verilir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi çok kızmak, sinirlenmek anlamına gelir? Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan motorlu araçlara özel amaçlı taşıt denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı taşıttır? Aşağıdakilerden hangisi ülkeden ülkeye değişmez? Elektronik ortamda gönderilen mektuplara ne ad verilir? Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarına "D" yanlış olanlara, "Y" yazınız.(..) Bir mıknatıs ortadan bölündüğünde mıknatıslık özelliği kaybolur.(..) Kuvvet duran cisimleri hareket ettirebilir.(..) Mıknatısın iki kutbu vardır..(..) Kırmızı ışığa yaklaşan araba hızlanma hareketi yapar.(..) Kuvvet uygulayarak hareketli cisimlerin yönünü, hızını ve şeklini değiştirmek imkânsızdır. Hasta sinirlerim için tavsiye ettikleri bu kimsesiz ve gürültüsüz yerlerde, uzun bir akşam gezintisinden dönüyordum. Sıcak bir sonbahar gününün sonuydu.Gecenin yaklaştığını gören tabiat, serin bir nefes almak için kımıldanıyordu. Biçilmiş tarlaların ortasında ıslak bir halat gibi parlayarak giderken karşı tepelerin birinde yüksek bir taş bina gözüme çarptı. Perdesiz pencerelerine vuran güneş, ona kırmızı gözlü bir canavar şekli veriyordu.Yıkık duvarlı bir bahçenin ortasında, harap bir kaleyi veya boş bırakılmış bir konağı andıran hazin bir ihtişamı vardı bu taş binanın.Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir? Peygamberimizin gençlik yıllarında Erdemliler Birliğine katılması neye önem verdiğini gösterir? Hariciler sorunu, aşağıdaki hangi Emevi halifesi döneminde barışçıl bir yolla çözülmüştür? Fabrikadan alınan salçanın kamyona yüklenip çeşitli şehirlerdeki marketlere gönderilmesi üretim - dağıtım - tüketim ağının hangi aşamasında yer alır? Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadelenin en kritik günleri olan Kütahya-Eskişehir Savaşlarının tüm şiddetiyle devam ettiği günlerde Ankarada Maarif Kongresinin toplanmasını sağlamıştır. Cehalete karşı savaşın, en az bağımsızlık kadar önemli olduğunu söyleyerek cepheye gönüllü olarak gitmek için Ankaraya gelen öğretmenleri tekrar okullarına göndermiştir.Bu metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin karbon sayısı diğerlerine göre en fazladır? 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi devletin temel nitelikleri arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi köylerde kullanılan doğal yapı malzemesi değildir? Allah rızası için yapılan her türlü faydalı, güzel iş ve davranışa ne ad verilir? -1 -1 -1 işleminin sonucu kaçtır? Hz. Peygamberin Kuran-ı Kerim ayetlerini insanlara bildirme görevini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. sözüyle Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmektedir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I. Çöpleri çöp kutusuna atmakII. Geri dönüşüme uygun kâğıt, cam, plastik gibi atıkları geri dönüşüm kumbaralarında biriktirmekIII. Kanalizasyon şebekelerine arıtma tesisi kurmakÇevreyi korumak için yukarıdakilerden hangilerini yapmak gerekir? Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin uzun kenarı kısa kenarının 5 katıdır. Uzun kenarı 75 m olduğuna göre çevresi kaç m dir? Aşağıdakilerden hangisi somut adıdır? 6y = 2 - 4x ve 3x = 4y + 10 denklemlerini birlikte sağlayan (x, y) sıralı ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? Atatürkün inkılapçılık anlayışı; toplumun ihtiyaçlarını karşılayamayan, zamana göre geri kalmış kurumların ortadan kaldırılması ve yerine ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştıracak, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak kurumların kurulması esasına dayanır.Buna göre inkılapçılık anlayışı aşağıdakilerden hangisini savunmaz? 20 002sayısının okunuşu nedir? Jüpiter ile ilgili hangi bilgiyi yanlış söylemektedir? Aşağıdakilerden hangisi ilk insanların yerleşim yeri seçmelerinde etkili olmamıştır? Tanzimat öncesi zihniyet yapısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hayvanların hayatlarını sürdürebilmeleri için hangi alanlar çoğaltılmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir