S:1

Bu olay onun öğretim hayatını bitirmişti. cümle- sindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağı- dakilerden hangisidir?

Bu olay onun öğretim hayatını bitirmişti. cümle- sindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağı- dakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdaki şehirlerimizden hangileri arasında demir yolu bağlantısı bulunmaktadır? Aşağıdakilerin hangisi kimyasal türler arası güçlü etkileşimlerden biri değildir? Niğde ile Kayseri arasında yolu, Faruk Nafiz’in İstiklal Muharebesi senelerinde kona göçe üç günde aştığı o uzun mesafeyi, ben bugün otoray denen yeni icat bir alet içinde, adetâ uçarak geçiyordum. Akşamın beş buçuğunda daha Niğde istasyonunda kahve içiyordum. Sokak fenerleri yanarken Kayseri’de olacağım.Bu metin aşağıdaki edebî türlerin hangisinden alınmış olabilir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in peygamberlikten önce de “barış elçisi” olduğuna örnektir? 568 sayısının 5 katı kaç eder ? '' Sercan arkadaşı ile sinemaya gitti '' yandaki cümlenin yüklemi hangisidir? Kale civarında bir güzel dinlenip Akdamar’a gitmek üzere yola koyulduk. Karşımızda Gevaş Sıradağları karlı zirveleriyle bir harika görünüyor. Yolculuğun tamamına yakını göl manzaralı. Yeşil otlaklarda tereyağı, peynir, taze süt ve yayla etinin kaynağı koyun ve sığır sürüleri otluyor. Pazar olduğu için piknikçiler de boş durmamış. Kıyı boyunca mangal ve semaver başları cıvıl cıvıl. Kıyıya sıfır kahvaltı salonları, Alanya’daki beş yıldızlı oteller gibi dip dibe uzayıp gidiyor.Bu parçayla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? Mehmet asked Ali if he could help him with his homework.Mehmet to Ali: “- - - - ?” Aşağıda verilen limanlardan hangisi Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatında en büyük paya sahiptir? Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir? Aşağıda verilen hayvanlardan hangisi Avrupa’da nesli  tükenmekte olan hayvanlar içerisinde olup üreme alanı ülkemiz sınırları içerisinde yer alan ormanlardır? Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu toplam kaç üyeden oluşur? 27 cm kaç milimetredir? ”Doğruluk iyiliğe,………….cennete götürür.Yalan kötülüğe,…………cehenneme götürür.”Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere hangi şık gelmelidir? Aşağıdaki söz gruplarından hangisinde bir varlık, sayısı “net olmayacak” şekilde belirtilmiştir? Bir mıknatısın mıknatıslık özelliğinin en yoğun olduğu uç kısımlarına mıknatısın ..................... denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı, her ikisi de (yer ve gök) kesinlikle bozulup gitmişti...”  (Enbiyâ suresi, 22. ayet)Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Dikdörtgen şeklindeki bahçemizin etrafına 5 sıra tel ördük. Bahçemizin çevresi 84 m ise kaç metre tel harcadık? Aşağıdakilerden hangisi zekât verilecek mallardan değildir? “384” sayısındaki 8’nin basamak değeri kaçtır? Çevre şartlarından ileri gelen ve sonraki dölleri etkilemeyen, anlının fenotipinde meydana gelen değişikliklere ne denir?  Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinde öne çıkan tutum ve davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi artık yıldır? Aşağıdaki medeniyetlerden hangisinin ay ya da güneş yılı esasına dayanan takvimler geliştirmeye katkısı olmamıştır? 1. Halbuki kişi, bir işi ustasından öğrenir.2. Bu büyük şairi daima sevdim.3. Sanatın görevi topluma ayna tutmaktır.4. Bununla beraber sanat insanı değiştirmeli, iyiye yöneltmeli.Yukarıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olabilir? İnsan her zaman yüce ve kudretli bir varlığa güvenme, ona sığınma ve ondan yardım dileme ihtiyacı hisseder. İslam’a göre Allah, insanları yaratıcısını bilip tanıyacak kabiliyette yaratmıştır.Bu paragrafta insanın hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?  Hangi cümlede  “de” bağlacı doğru yazılmıştır? Kanun-i Esasi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Ali : ....................... she play a guitar ?Ayşe : No , she ................. Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? Hangi cümledeki eylem gerçekleştiğini belirtir? Mustafa Kemal’in “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” sözünü hangi savaş için söylemiştir? Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacıda bulunması gereken özelliklerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşünce Sistemi için söylenemez?  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, birleşik zamanlı eylemdir?  I. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkıII. Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkıIII. Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu talep hakkıYukarıdakilerden hangileri herhangi bir sağlık kuruluşuna sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin sahip olduğu haklardandır? Arabistan’da ve özellikle Mekke’de, İslam’dan önceki döneme ne ad verilmiştir? 8 saat 37 dakika uyuyan Fuat  22.30’ da uyuduğuna göre kaçta kalkmıştır? Yaz mevsimi olunca, kuzular çayırda mutlu mutlu gezinir.Yukarıdaki cümlede hangi sözcük çoğul eki almıştır? Her ülkenin bir marşı vardır. Bizim milli marşımız hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir