S:1

Hazardevletinin kurucusu kimdir?

Hazardevletinin kurucusu kimdir? sorunun cevabı "Hazar Han" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Denizde ya da sularda giden araçları kullanan insanlara ne denir? Peygamberimizin doğum ve vefat yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 24'ten başlayıp geriye doğru 2' şer ritmik sayarken 4. sırada hangisini söyleriz? İzmir’in işgal edileceğini bir gün önceden haber alan İstanbul Hükümeti, işgale karşı direnişte      bulunulmamasını istemiştir.Buna rağmen halk gösteriler yapmaya başlamış ve tepkiler     Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri aracılığıyla tüm yurda yayılmaya başlamıştır. Bu olay, Mustafa Kemal’in aşağıdaki sözlerinden hangisi ile daha çok ilişkilendirilebilir?   Trafiği düzenlemekle görevli kişilere ne denir? Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şairlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi orucun başladığı vakti ifade eder? Yasalar karşısında yurttaşların arasında hiçbir ayrım bulunmaması durumuna ne denir? 1. Kul hüvallahu ehad2. Lem yelid velem yuled3. Allahussamed4. Ve lem yekün lehu5. Küfüven ehadİhlas suresi ayetlerinin doğru sıralanışını dikkatealdığımızda, yukarıda numaralandırılmış ayetlerdenhangi ikisinin yer değiştirmesi gerekir? İslam’a göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bize zor bir durumda yardım eden kişiye ne deriz? Öğretmenimiz bizlere 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı hakkında duyuruda bulundu.Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? Yüzünü Güneş’in doğduğu tarafa doğru döndüğünde sağ kolumuz yaklaşık olarak hangi yönü gösterir? Uzun kenarı 16 cm, kısa kenarı 8 cm olan dikdörtgenin çevresinin 7 katı kaçtır? Aşağıdaki  cümlelerden  hangisinde  zıt anlamlı        kelimeler  birlikte kullanılmıştır?   7 metrelik çıtanın ucundan 3 tane 80 cm parça kestim. Kaç m ve kaç cm çıta kaldı? Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?  Harran hangi ilimizdedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ucuz” sözcüğünün zıt anlamlısı kullanılmıştır?  Aşağıda deprem ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?     Aşağıdakilerin hangisinde “kitap” sözcüğü sözde özne olarak kullanılmıştır?     I’m - - - - with your phone calls and messages. I don’t want to be friend with you any more. We don’t have anything in common. Please leave me alone.                                                 İHTİYAR BALIKÇIİhtiyar balıkçı, o sabah balık avlamak için erkenden denize açılmıştı.Ağını denize attı.Bir süre bekledi.Sonra, yavaş yavaş ağı çekti. Ama hiç balık yakalayamamıştı. Bir kez daha attı. Yine bir şey yakalayamadı. Üçüncü defa atıp çektiğinde ise ağın içinde kırmızı bir balık olduğunu gördü.İhtiyar balıkçı, ağını kaçıncı atışta balık yakalıyor?  Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisinin şerit değiştirme sırasında yapılması doğrudur? Kuvayımilliye birlikleri ayaklananları kendi kurallarına göre cezalandırıyorlardı. Bu birlikler ihtiyaçlarını karşılamak için halktan zorla para ve malzeme alıyorlardı.Bu bilgide Kuvayı milliye’nin kaldırılış gerekçelerinden hangisi vurgulanmıştır? Olgu:Kişiden kişiye değişmeyen ,herkes tarafından kabul  gören kanıtlanabilir          bilgilerdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi olguya örnek gösterilebilir? Çalışma masamızda ders çalışırken, ışık nereden gelirse doğru olur? “İnsan” genel kavramının tekil hali aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin yer şekillerinin genel özelliklerinden biri değildir? Mezhepler hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  (1) Ağlayan kızın gözünden inciler dökülüyordu.(2) Kızın ağladığını gören genç kadın onu güldürecek bir hikâye anlattı.(3) Gülmeye başlayan kızın yanaklarında güller açtı.(4) Kadın kalkıp kızın saçlarına su dökünce kızın başından altınlar saçıldı.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde hayalî unsurlara yer verilmemiştir?  Yüz on üç milyon altı yüz sekiz bin altı yüz yirmi beş şeklinde okunuşu verilen sayının hangi basamağında sıfır rakamı bulunur? Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyetinin Hiçbir Şekilde bölge dışına göç edilmeyecekTopraklar başkasına satılmayacakŞeklinde kararlar alması, aşağıdakilerden hangisine daha çok önem verildiğini gösterir?   Aşağıdaki konulardan hangisi klimatolojinin inceleme alanı içerisindedir?  Aşağıdaki parçalardan hangisi gözlemci anlatıcının bakış açısıyla söylenmiştir? Türk edebiyatının ilk önemli eseri olan Orhun Anıtları aşağıdakilerden hangisi adına dikilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi, edebiyat tarihinin kapsamına giren bir soru değildir? Okulda, sınıf ortamında aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir