S:1

Sabah olmuştu. Salona bembeyaz ışık çizgileri vu- ruyordu. Ali Usta hiç dalıp kalmaz, güneş doğma- dan uyanırdı. Hemen kalktı, doğruldu. Ayakkabıla- rını giydikten sonra kapı aralığından dışarı baktı.
Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?

Sabah olmuştu. Salona bembeyaz ışık çizgileri vu- ruyordu. Ali Usta hiç dalıp kalmaz, güneş doğma- dan uyanırdı. Hemen kalktı, doğruldu. Ayakkabıla- rını giydikten sonra kapı aralığından dışarı baktı.Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? sorunun cevabı "Yardımcı karakter" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
She gets- - - -the bus at 6 oclock. 1, 1, 2, 3, 5, x, 13, 21, y, 55, ...Yukarıda verilen Fibonacci sayı dizisine göre y - x kaçtır? Aşağıdaki durumların hangisi elektrik enerjisinin güvenli kullanımına örnektir? I. Limonata II. Tuzlu su III. Şekerli suYukarıdakilerden hangileri karışımdır? Doğu Anadolu Bölgesi yurdumuzun en yüksek bölgesidir. Bu bölge Fiziki haritada hangi renkle gösterilir? Bir karışım 18 cm, masanın boyu 10 karıştır. Buna göre masanın boyu kaç cm olur? Ben o zaman ilkokula gidiyordum. Köyün sonuna doğru giden yol üstünde iki katlı kerpiçten bir ev vardı. Karşı komşumuz Dirliksiz Osmanın çocuklarıyla dere kenarında oynardık. Bazen de balık tutmaya çalışır ama beceremezdik.Yukarıda verilen parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Muhammed isminin sözcük anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş yapılı sözcük yoktur? Son ... yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. cümlesinde, boşluğu uygun şekilde doldurunuz. I. Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare suKim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su,II. Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâre su Günümüz TürkçesiyleI. Ey göz! Gönlümdeki ateşlere gözyaşımdan su saçma ki bu kadar tutuşan ateşlere su fayda vermez.II. Şu dönen gök kubbenin rengi su rengi midir yoksa gözyaşlarım mı şu dönen gök kubbeyi kaplamıştır, bilemem.Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan özelliklerden biri değildir? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 1072-1074 yılları arasında Kaşgarlı Mahmut tarafından, Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılan eser aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda kaside ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Evrendeki varlıkların kendiliğinden oluşamayacağı düşüncesi bizi hangi sonuca götürür? Gazların hacim-miktar ilişkisi ile ilgili,I. Aynı sıcaklık ve basınçta gazların mol sayısı ile hacmi doğru orantılıdır.II. Normal koşullarda 1 mol ideal gaz, 22,4 litre hacim kaplar.III. Tüm gazların aynı koşullarda eşit kütlesi eşit hacim kaplar.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi bayrağımızın özelliği değildir? Servetifünun edebiyatında şiir-lerde - - - - ve - - - -; hikâye ve romanlarda - - - - akımları etkili olmuştur.Bu cümlede boş bırakılan yer-lere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? I. Lisans öncesiII. LisansIII. Lisans üstü1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre yükseköğretim, millî eğitim sistemi çerçevesinde, öğrencileri yukarıdaki hangi seviye/seviyelerde yetiştirmek üzere düzenlenir? Altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki sıvılarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisinin TBMM yi tatilde ya da ara verme sırasında toplantıya çağırmaya veya toplantıyı ilgili makamdan talep etme yetkisi yoktur? ALLAH inanıyorum diyen bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? " lik eki aşağıdaki hangi kelimenin sonuna yazılırsa bir eşya ismi olur? Jack :Hi,Tom! Whats up?Tom :Hi, I am going to call a taxi.Jack :Dont call a taxi, - - - - . Lets go! Yılın belli günlerinde,Mekkede bulunan Kabenin ve etrafındaki mübarek yerlerin ziyaret edilmesi ile gerçekleşen ibadetin adı aşağıdakilerden hangisidir? 1. güneşe2. görmez3. gölge4. yüzünü5. insan6. çevirenNumaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama nasıl olur? I. NişastaII. GlikojenIII. SükrozYukarıda verilenlerden hangilerinin hidrolizi sonucu tek çeşit monomer oluşur? Olimpiyat bayrağındaki 5 halka neyi ifade eder? Çiftlikte 14 tane inek var. İneklerin 8 tanesini sattık. Çiftlikte kaç tane inek kaldı? Türkiyede bağımsız bir akademik birim olarak Psikoloji bölümü ilk kez aşağıdaki üniversitelerden hangisinde kurulmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüş söz konusudur? Bilgilerin depolandığı donanım birimidir.— Manyetik disklerin bir araya gelmesiyle oluşur.— Çeşitli boyut ve kapasiteye sahiptirler.— Günümüzde kapasiteler sürekli artmakta,— Buna rağmen maliyetleri düşmektedir.Yukarıdaki özellikler donanım birimlerinden hangisine aittir? Kütlesi 4 kg olan bir cismin hızının büyüklüğü 12 m/s den 4 m/s ye düşüyor. Buna göre cismin momentumu kaç kg.m/s değişmiştir? sıvı bir maddenin ısı vererek katı hale gelmesine ne denir? Cılız kelimesinin eş anlamlısı nedir? Uhud Savaşı sonrasında (Miladi 625)Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı bozdukları için Medineden çıkarılan kabile aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerimin ilk emri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük ünlü uyumu (kalınlık - incelik uyumu) kuralına uymayan bir kelime vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir