S:1

Atı evcilleştiren ilk topluluktur.Tarihte bilinen ilk Türk boyudur. Avrupa ‘ya göç eden ilk Türk topluluğudur
Sözü edilen devlet aşağıdkilerden hangisidir?

Atı evcilleştiren ilk topluluktur.Tarihte bilinen ilk Türk boyudur. Avrupa ‘ya göç eden ilk Türk topluluğudurSözü edilen devlet aşağıdkilerden hangisidir? sorunun cevabı "İskitler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Okulların ilk açıldığı hafta kutlanan haftanın adı nedir? Paket lastiği - Bardak - Sünger - Dolap - AğaçYukarıdakilerden kaç tanesi esnek maddedir? İlk kez noktalama işaretlerinin kullanıldığı eser aşağıdakilerden hangisidir? Işığın yansımasıyla ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hangi cümlede zıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır? Aşağıdaki konuşma biçimlerinden hangisi doğrudur? Ad kavminin peygamberi kimdir? Aşağıdakilerden hangisi bir tümcedir? Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişliği üzerinde daha belirleyici olmaktadır? Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapılışı yönüyle diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar birimi değildir? Tom : Im angry with James and I dont want to speak with him anymore.Jerry:- - - - ! Take a deep breath and tell me what happened. Sorun yaşayan iki kişinin araya üçüncü kişi girmeksizin yüz yüze konuşarak sorunları çözme yöntemine ne denilmektedir? Kanın vücut içerisinde dolaşması sağlayan yapı ve organlar hangi seçenekte doğrudur? Aşağıdaki sözlerden hangisi bayramlarda büyüklerimizle bayramlaşırken söylenen sözlerden biridir? Anadoluya gelen ilk Türk toplulukları yerleştikleri bölgelerde kendilerine özgü mimari eserler yapmışlardır.Bu durum, Türklerin aşağıdakilerden hangisini amaçladıklarını gösterir? Yazarın duygu ve düşüncelerini sade bir dille anlattığı, okuyucunun düşüncesini değiştirmek için çalışmadığı yazılardır. Yukarıdaki tanım aşağıdaki türlerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi uluslararası düzenlenen kültür festivalleri, bilimsel organizasyonlar, fuarlar ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin ülkelere sağladığı faydalar arasında gösterilemez? Fıkıh ilmi ile uğraşan, Kuran ve Sünnet gibi delillerden dini hükümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip olan kimseye ne denir? I- Ailesininbu konudaçok ısrarlı olmasıII- Askerlik mesleğini sevmesiIII-Osmanlı Devletinin o yıllarda içinde bulunduğu siyasi durumYukarıdakilerden hangileri Mustafa Kemalin askerlik mesleğine yönelmesinin nedenleri arasında yer alır? Hangi cümlede ‘de nin yazımı yanlıştır? Öğrencilerin temel alanlardaki becerilerini ölçme ve değerlendirmeye yönelik küresel çapta uygulanan PISA sınavında, katılımcı her ülkenin kazandırmak istediği kazanım ve beceriler dikkate alınmaktadır. Katılımcı ülkeler açısından bu kazanım ve becerilerden ortak hedefler PISA sınavında soru olarak yer almaktadır.PISA sınavının geliştirilmesinde yukarıda yer alan süreç, test geliştirme basamaklarından hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir? 2 litrelik şişedeki kolonya 100 mL ‘lik şişelere doldurulacaktır. Bu iş için kaç şişe gerekir? Mummy :Hi, honey. What present would you like to get on your birthday ?Bertha : Thanks mummy, a smartphone would be great.Mummy : - - - - ? Bertha :Yes, but I want a new one with bigger screen.Mummy :Im sorry, but you dont need it. Aşağıda verilen yakıtlardan hangisi diğerlerinden farklı bir gruptadır? Yüce Allahın Hz. Âdemden Hz. Muhammede kadar bütün peygamberlerine bildirdiği, peygamberlerin de insanlara açıkladığı dinin adı aşağıdakilerden hangisidir? Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz ... ... devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. cümlesinde boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir? Bir bölme işleminde bölen sayı 9, bölüm 7dir. Kalan sayı en çok kaç olabilir? Peygamberler aracılığıyla insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgilere ve bu bilgilerin gönderiliş tarzına ............................... denir.​Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ​18 368 sayısındaki 8 rakamının basamak değerleri farkı kaçtır? AD + AD + AD = 105 olduğuna göre A x D=kaçtır? Her birinde 36 kg domates bulunan 100 kasa domatesin 2100 kgı satılmıştır. Geri kalan domatesler kaç kilogramdır? Aşağıdakilerden hangisi konunun dört ögesinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisinde uzlaşıya gerek yoktur? Aşağıda verilenlerden hangisi gaz, katı, sıvı maddeler olarak sıralanmıştır? C = {a, ı, o, u,1,5,8} D = {e, i, ö, ü,5,9,z,a} kümeleri veriliyor. Buna göre C ∩ D kümesi aşağıdakilerden hangisidir? I. MeraklıII. ŞüpheciIII. KararlıYukarıda verilen özelliklerden hangileri bir bilim insanında olması gereken özelliklerdendir? Bireyde doğuştan var olan bir işi yapabilme becerisine ..................... denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ey insanlar, kimin sırtına kamçı vurmuşsam, işte sırtım gelsin vursun; kimin bende alacağı varsa, işte malım gelsin alsın. Bana en yakın olan dostum, burada benden hakkını isteyen veya gönül hoşnutluğuyla helal edendir. Ben Rabbime yüz akıyla kavuşmayı umuyorum.Hz. Peygamber bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi, sözlükte en başta yer alır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir