S:1

Şiir, toplumumuzda en çok sevilen sanat dallarından
biridir. Onun bu denli ilgi gömesinin nedeni, az söcüle
çk şy söleme sanatı olmasından kaynaklanıyor.
Bu nedenle şir düyasına girmek zordur.
Bu metinden aşğıakilerden hangisi çıkarılamaz?

Şiir, toplumumuzda en çok sevilen sanat dallarındanbiridir. Onun bu denli ilgi gömesinin nedeni, az söcüleçk şy söleme sanatı olmasından kaynaklanıyor.Bu nedenle şir düyasına girmek zordur.Bu metinden aşğıakilerden hangisi çıkarılamaz? sorunun cevabı "Toplumumuzda sadece şir sevilir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Ajda ‘nın kalem sayının 3 katının 4 eksiği 29 dan fazla olduğuna göre en az kaç kalemi vardır? Aşağıda ikişer, üçer ve dörder sayarak sayı örüntüleri oluşturulmuştur.Hangi örüntüde yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdaki belgelerden hangisi tüzel kişilerin meslek odalarına kayıt olabilmeleri için gerekli değildir? Aşağıdaki yeniliklerden hangisinin milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapıldığı söylenemez? By means of - - - - technologies, people began to communicate with each other easily. Hamza çok sevdiği Kudret ile evlenmek ister ancak hamza'nın ailesi bu evliliğe şiddetle karşı çıkar. Hamza ise ailesini dinlemez kudret ile evlenir ve kudretin ailesinin yanına yerleşir.Hamza ve Kudretin yaptığı evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir? Emevi Devletindeki; I. İlk Arap parasının bastırılmasıII. Arapçanın resmi dil olmasıIII. Arap olmayanların köle kabul edilmesigelişmelerden hangileri Arap milliyetçiliğinin göstergelerindendir? Peygamberimiz Taifde işkence gördükten sonra dinlenmek için Utbe ve Şeybe adlı kardeşlerin bahçesinin duvarına yaslanarak dinlendi ve başından geçenleri onlara anlattı. Efendimize üzülen Utbe ve Şeybe kardeşler efendimize köleleri ile bir tabak üzüm gönderdi. Efendimiz ile aralarında geçen sohbetten sonra Müslüman olanan kölenin ismi nedir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlıdır? Ayşe: Çok önemli, mühim bir işim var. dedi. cümlesinde hangi sözcük çıkarılırsa anlam bozulmaz ? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D), yanlış olanların başına ( Y) yazınız( ) Yüce Allahın emir ve yasaklarını Cebrail(a.s) ile peygamberlerine ulaştırmasına tebliğ denir.( ) Peygamberler melekler arasından seçilseydi, daha çok insan Allaha inanırdı.( ) Hz. İbrahim Allahın gönderdiği resul peygamberlerdendir.( ) Hz. Ali (a.s) kendisine suhuf verilen peygamberlerden bir tanesidir.( ) Tevrat, Hz. Musaya gönderilmiştir ve Yahudiliğin kutsal kitabıdır. Para biriktirmeye 350 lirayla başlayan Hülya her ay parasının üzerine 100 lira eklerse 5. ay sonunda kaç lirası olur? İnançlı insan tüm davranışlarında Allaha kul olma bilincinde olup, Allaha duyduğu saygı ve sevgiyi güçlendirme bilincinde olması aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilir? Ülkemizde en sık görülen doğal afet hangisidir? .. Urartular ölülerini ev ya da oda şeklinde yaptıkları mezarlara gömmüşlerdir.Ölünün yanına yiyecek içecek ve özel eşyalarından bazılarını da koymuşlardır.Bu durum Urartularda aşağıdakilerden hangisinin varlığını göstermektedir? • İlim öğreniniz ve onları insanlara öğretiniz.• Kim ilim öğrenmek için (evinden) çıkarsa geri dönünceye kadar Allah yolundadır.• Kim ilim tahsiline yönelirse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.Bu hadislerde Hz. Muhammedin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi öne çıkmaktadır? Kıblenin tayini, namaz vakitlerinin belirlenmesi, zekatın hesaplanması ve mirasın paylaştırılması gibi konular sebebi ile İslam bilginleri aşağıdaki bilim dallarından hangisi alanında çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bugün günlerden 22 Nisan Çarşamba ise, gelecek hafta Çarşamba günü ayın kaçı olur? Aşağıdakilerden hangisi ülkede okur-yazar oranını arttırmak amacıyla yapılmış çalışmalardan birisidir? Zor günlerimizde nice akrabalarımız bize yüz çevirir; ama gerçek dostlarımız yanımızdadır.Cümlesiyle anlatılmak isteneni, aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılar? • Asya kökenli kavimlerle Arabistan kökenli Samilerin karışımından oluşan bu kavim, MÖ 2000lerde Mezopotamyaya gelmiştir.• Ninova merkezli kurdukları devletlerini mutlak monarşi ile yönetmişlerdir.• Kral Yolu üzerinden Anadolu ile ticaret yapmışlar ve kurdukları ticari kolonilerle kullandıkları çivi yazısını Anadoluya getirmişlerdir.• MÖ 609da Medler ve Babilliler birleşerek bu devlete son vermişlerdir.Hakkında kısa bilgi verilen İlk Çağ uygarlığı, aşağıdakilerden hangisidir? 1.İnönü Zaferi'nin tarihi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi devrik bir cümledir? İki basamaklı 4A sayısı asal sayı olduğuna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? - - - -, olaylar kahramanlarının ki-şileştirilmiş olmaları dışında dünyanın gerçeklerine uyar. - - - - ise sihir, büyü, mucize, peri, dev gibi gerçek dışı ögeler ve fantastik olaylar bulunur.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi bilim insanın ortak özelliklerinden değildir? Peygamberimiz (s.a.v.) bizlere, her işe başlarken Besmele ile başlamamızı öğütlemiş, Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır buyurmuştur.Buna göre Bismillâhirrahmanirrahim ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Millî Cemiyetler aşağıdakilerden hangisinde bir çatı altında birleştirilmiştir? Türkiyede ortalama yükseltinin fazla olduğu yerlerde ulaşım ağı pek gelişmemiştir.O halde ortalama yükseltinin azlığından dolayı aşağıdaki coğrafi bölgelerimizden hangisinin ulaşım ağı daha gelişmiştir? Ahmet Emir:İnsanlara doğru yolu göstermek Hüseyin: Ne zaman öleceğimizi haber vermeAhmet Yasin: İnsanlara dünya ve ahiret mutluluğunun yolunu göstermek Yusuf:Kıyametin ne zaman kopacağını haber vermeKuranın gönderiliş amaç­larıyla ilgili olarak hangi öğrenciler yanlış bilgiye sahiptir. Bir grup etkinliğinde yer alan bireylerin üstlendikleri görevlere ..........denir. Aşağıdakilerden hangisi geçmişten getirdiğimiz kültür öğelerimizden biri değildir? Metrekaresi 12 liraya satılan kumaştan, bir kenarının uzunluğu 2 metre olan kare şeklinde bir parça almak isteyen birisi kaç lira öder? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe genel olarak aşağıdakilerden hangisinde azalma olmaz? Okulda üye olduğumuz kulüplerde hangi hakkımızı kullanabiliriz? Karlofça Antlaşması ile Mora ve Dalmaçya kıyıları aşağıdaki devletlerden hangisine bırakılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir? Hangi davranış uygun değildir? Sabahleyin bahçede , sağ kolumuzu Güneşin doğduğu tarafa gelecek şekilde kollarımızı açarsak arkamız hangi yön olur ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir