S:1

Aşağıdakilerin hangisinde bilimsel yazılarla ilgili bir terim yanlış tanımlanmıştır?

Aşağıdakilerin hangisinde bilimsel yazılarla ilgili bir terim yanlış tanımlanmıştır? sorunun cevabı "Bibliyografya: Sayfa içinde herhangi bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konulan açıklama" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Kuran-ı Kerimin başka dillere tercüme edilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yassı kemiklere örnektir? Rönesans ilk olarak aşağıdaki ülkelerin hangisinde başlamıştır? "Çanta" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? I always - - - - TV but I never - - - - to the cinema. Aşağıdakilerden hangisinin zekatı verilir? Yurtta barış, dünyada barış. sözü Atatürkün hangi özelliğini göstermektedir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Aile içindeki örnek davranışlarından biri olamaz? Türklerin tarih boyunca yayıldıkları yerler arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Yolunda yürüyen bir yolcunun, ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır.ATATÜRKAtatürk, bu sözüyle, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Aşağıdakilerin hangisinde soru eki doğru ayrılmıştır? Peygamber'imizin aile üyeleri ve isimleri eşleştirmelerinden hangisi hatalıdır ? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının faydalarından biri değildir? Ağaç sözcüğü aşağıdaki eklerden hangisini alırsa yeni anlam kazanır? (I) Makine alanındaki ilerlemelerin, işçinin yaşamını daha güç ve daha tekdüze hâle getirdiği doğrudur. (II) Bununla beraber, bu yeni makineler işçilere daha çok boş zaman sağlıyor. (III) Çalışma süresi, bu yüzyıl içinde üçte bir kısalmıştır. (IV) Çok güç isteyen işler makinelere bırakılıyor artık ve makine zaten böyle bir görev için icat edilmiştir.Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde metnin ana düşüncesi verilmiştir? Emeviler dönemi hangi tarihleri kapsamaktadır? Tam sayılarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Allaha (c.c.) şükretmek amacıyla kullandığımız ifadelerden biridir? (I) Diller arasında kelime alışverişinin olması kaçınılmazdır. (II) Bütün diller, ilişkide bulundukları diğer dillerle etkileşim içindedir. (III) Türk dili için de durum böyledir. (IV) Türkçe tarih boyunca çok farklı kültürlerle etkileşim içine girmiş, o kültürlerden karşılıklı kelime alışverişinde bulunmuştur. (V) Dolayısıyla Türkçenin söz varlığını oluşturan unsurlar arasında alıntı kelimeler önemli bir yere sahiptir.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Allah, gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. (Lokman suresi, 10. ayet)Bu ayetten çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi eş sesli (sesteş) sözcük değildir? Kuran-ı Kerimin kitap haline getirilmesinde veya çoğaltılmasında aşağıdaki sahabelerden hangisi katkıda bulunmamıştır? Mekanik dalgalarla ilgili;I. Yayılmaları için madde ortamı-na ihtiyaç yoktur.II. Su dalgaları, ses dalgaları örnek olarak verilebilir.III. Katı, sıvı, gaz ortamlarında yayılır.yargılarından hangileri doğrudur? Hüzün yılı kimlerin vefat ettiği yıldır? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi Türkiye ‘de can ve mal kaybına daha çok neden olur ? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi günah davranışlara bir örnektir? Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Bir toplumda, eve gelen bir konu-ğa yemek yeme konusunda ısrar etmek normal karşılanırken, başka bir toplumda ise yemek yeme konusunda ısrar etmek anormal karşılanabilmektedir.Verilen örnek sosyal değerlerin hangi özelliğini açıklamaktadır? Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür? Aşağıdaki mevsimlerden hangisinde denizde yüzülür? Ülkemizde Cep telefonu operatörlerinin reklamlarından Cem Yılmaz, Şafak Sezer, Ata Demirer gibi ünlü komedyenleri oynatmalarının temel nedeni hangisi olabilir? Bir gömleğin matrahı 50 TL dir. Gömleğin KDV oranı % 18 olduğuna göre KDV tutarı kaç TL dir? Akdeniz Bölgesinde en çok görülen ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? 100 den küçük kaç tane asal sayı vardır? Aşağıdakilerden hangisi farz bir namazdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin resmini çizemeyiz? "hadise" sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? Günlük hayatta yaptığımız bir çok hareketi hangi besin içerikleriyle karşılarız? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir