S:1

Forum ve panelin arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

Forum ve panelin arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Forumda tartışmanın sonunda dinleyiciler de tartışmaya katılır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi göçün siyasi nedenlerinden biri değildir? Aşağıdaki dosyalardan hangisi bir resim dosyasıdır ? ...................... okullarda öğrencilerin kendi seçtikleri alanlarda etkinlik yapabilmesi için kurulur. Yukarıdaki boşluğu, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlamalıyız? Thales, Mısıra va Mezopotamyaya gitmiş, Mısırlılardan geometriyi Babillilerden ise astronomiyi öğrenerek İyonyada bilimin gelişmesine katkı sağlamıştır.Buna göre bilimin gelişmesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinden virgül kaldırılırsa cümlenin anlamında bozulma olur? 1739 Sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle,yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmak görevi hangi eğitim kurumunun görevidir? You look bad, you - - - - see a doctor. 82 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bilgisayarda klasörleri niçin kullanırız? Bak-Dinle-Hisset Yöntemi ile hastanın/yaralının solunum yapıp yapmadığı kaç saniye süre ile değerlendirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? Benim gençlik kitapları yazmaya başlamamda Oktay Akbalın Düş Ekmeği adlı romanı etkili oldu. Bunları yazarken lise yıllarımı, kendi sıkıntılarımı, ailemle olan ilişkilerimi hatırlamaya çalıştım. Arkadaşlarımın lise çağındaki çocuklarını inceledim uzaktan. Gençlik kitabı yazmaya başladı- ğımda çalıştığım yayınevine haber verme- dim. Beceremezsem bırakabilmek için...Bu parçadan sözü edilen yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi yolculuk sırasında uyulması gereken kurallardan biri değildir ? Aşağıdakilerden hangisi eş sesli bir sözcüktür? Emre : Şemsi Efendi İlkokuluİzel : Manastır Askeri İdadisiEren : Selanik Askeri RüştiyesiAtatürk, hangi öğrencinin söylediği okula en son gitmiştir? Hz. Peygamberin sütannesi Halimeyi yıllar sonra bile: Anne diyerek karşılaması, amcasının hanımı Fatıma vefat ettiğinde ona annesi ölmüş gibi üzülmesi Peygamberimizin hangi özelliğini gösterir? • Sıkıntı veya nefes darlığı• Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissiVerilen bulgular, kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir? Ömer Seyfettin, Gönen kasabasında doğdu. Babası Dağıstandan muhacir olarak gelen bir Türk ailesinin çocuğu, Ömer Şevki Beydir. Ömer Şevki Bey binbaşı rütbesine kadar yükselebilen alaylı bir subaydır. Yazarın annesi Fatma Hanım, İsfendiyaroğullarından Topçu Kaymakamı Mehmet Beyin kızıdır. Ömer Şevki Bey ile Fatma Hanımın dört çocuğu olmuştur. Ömer Seyfettinin Güzide adlı bir ablası, Hasan adlı bir kardeşi, bir de küçük yaşta ölen bir kız kardeşi vardır. ‘‘Kaşağı ve İlk Namaz adlı hikâyelerinde kardeşleriyle ilgili bazı hatıralarından geniş ölçüde yararlanmıştır. Büyük Türk Klasiklerinden alınan bu metin hangi türe örnek olarak gösterilebilir? Hegel felsefesinin temel özelliği düşünülür olanla gerçek olanın, düşüncenin yasalarıyla varlığın yasalarının özdeşliğidir. Bu nedenle Hegel, gerçeğin bilgisine deneye başvurmadan sadece akılla ulaşabileceğini söyler. İnsanın doğru bilgiye ulaşmak için varlığa yönelmesi ve onu düşüncesine konu edinmesi yeterlidir.Hegelin bu görüşünü aşağıdaki yargılardan hangisi doğru ifade eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat nesne olarak kullanılmıştır? 83,147 sayısının onda birler basamağındaki sayının basamak değeri ile binde birler basamağındaki sayının basamak değerlerinin toplamı kaçtır? Asteroidlerin uzayda en fazla bulunduğu bölge neresidir? Dinimizin üzerinde önemle durduğu akrabalarla ilgili ahlaki değerlerin başında aşağıdakilerden hangisi olmaz? İnsan genç ve sağlıklıyken çalışmalı, çalışamayacağı zamanlara hazırlık yapmalı. Yanda açıklaması verilen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? İki basamaklı en büyük tek sayının, 101 fazlasının, 2 katı kaçtır? Allahı güzel isimlerle anmak, bu isimleri kalp ve dil ile söylemek anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Asagidakilerden hangisi Mezozoik´de gerçeklesen olaylardan biridir? Ezgi maddelerin suyu çekip çekmediğini gözlemlemek için. suyun içerisine kağıt, pamuk, alüminyum folyo, plastik poşet koydu. Bu maddelerden hangileri suyu çekmemiştir? "................ your brother play football?" Yes, he can.Soruyu tamamlamak için aşağıdaki kelimelerden hangisini kullanmalıyız? Bir öğretmenin, derslerine sıklıkla geç kalan öğrencisine aşağıdaki tepkilerden hangisini vermesi sınıf içi iletişim süreçlerinde ben diline uygundur? James :Do you think there is really life in space?Kane :I dont - - - - with the idea of living in space because all necessary things for a human being dont exist there. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur ? Atabetül Hakayık adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarına aykırıdır? I. SilII. GülIII. SesIV. ÇayYazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcükler denir.Buna göre numaralanmış sözcüklerden hangileri eş seslilik özelliğine sahiptir? 1402 Ankara Savaşından sonra Osmanlıda padişahsız geçen 11 yıllıkdöneme ..................adı verilir.​Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? If your friend calls you, you are a - - - - . Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı anlamlara gelen kelimelerden biri (eş sesli) kullanılmıştır? Galip kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir