S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin açıklaması doğru verilmemiştir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin açıklaması doğru verilmemiştir? sorunun cevabı "Ayaklarına kara su inmek: 
Aradığını bulamamak."
dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Fatih Sultan Mehmet Han 29 Mayıs 1453te İstanbulu fethettiğinde henüz 21 yaşındaydı. Cümlesinde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? 75 sayısının 7 rakamı hangi basamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır? (173 – 35) ÷ 6 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Which one is false? I- Im sorry, she isnt available now.II- Could you ask her to call me back?III- Hello, can I speak to Caroline, please?IV- Hello, who is calling?V- Im Meg, her project partner.Yukarıdaki telefon görüşmesinin doğru sıralanışı seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir bellek ünitesi değildir? Aşağıda verilen meyvelerden hangisinin şekli dünyamızın şekline benzememektedir? Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı Devletinin yaklaşık 600 yıllık bir dönemde bünyesinde farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip bir insan topluluğunu adil bir yönetim anlayışıyla barış içinde yönetme kabiliyetini gösterdiğini söyledi.Buna göre Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kuran-ı Kerim ilk defa peygamberimize hangi ay ve gecede indirilmeye başlanmıştır? Tarihi veya doğal bir mekan gezilirken yapılması gereken davranış aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Hece sayısı farklı olan kelime hangisidir? Arama motoruna Mehmet Akf Ersy yazarak arama yapan bir kişi aşağıdakilerden hangisini bilerek bu aramayı yapmış olabilir? Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir? - Yılda iki kez kılınır.- İki rekâtlık bir namazdır. - Namazdan sonra imam minbere çıkarak hutbeyi okur. Yukarıda hakkında bilgi verilen namaz aşağıdakilerden hangisidir? Ergenlik döneminde olan oğlunun içine kapanık ve ailesi ile sürekli tartışma halinde olduğunu fark eden baba bir uzmandan görüş almıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi uzmanın görüşü olamaz? Trafiğin düzenini sağlayan ve denetleyen kişiye ne denir? Servet-i Fünûn dergisinin 1901 yılında kapatılmasına neden olan Edebiyat ve Hukuk çevirisini kim yapmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlık sembollerimizden biri değildir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde iyelik zamiri yoktur? Peygamberimizle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hz. Ömer Döneminde fetihler hız kazanmış; Mısır, Suriye, Irak ve İran fethedilmiştir.Bu durumun İslam Devletinde hangi bakımdan değişikliğe neden olduğu iddia edilemez? Aşağıdaki cümlelerde geçen sözcüklerden hangisinin eş seslisi (sesteşi) vardır? 4x + 7 cebirsel ifadesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Yapım teknikleri ve kullanılan malzemeler bakımından insanı etkileyen eski konakların her biri sakinlerinin hayat hikâyelerini de yansıtıyor.Bu parçadaki altı çizili söz grubunun türü aşağıdakilerden hangisidir? Ormanın ortasında bir yer... Boğazımıza kadar yeşile gömülmüştük. Orman, baharı son damlasına kadar içmiş; tepeden tırnağa kadar yeşile bürünmüştü. Bir tek yeşil ama yeşillerin en belalısı... Binbir tonda yeşil...Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? SIRA kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Aşağıdaki inkılap – ilke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Hangisi eylem olarak kullanamaz? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v) aile büyüklerinden biridir? Ders gezileri, öğrencinin bütün duyu organlarının katılımını sağladığı için kalıcı öğrenmeler sağlamada çok etkilidir. Gezilerin planlanması, öğretim faaliyetlerinin istenilen yönde ve etkili bir şekilde yapılmasına katkı sağlar.Aşağıdakilerden hangisi gezi planında belirtilmesi gereken hususlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi soluk alıp verme sıklığımızı artırmaz? I. Öğrencilerin edindikleri bilgileri günlük hayata aktarmasını sağlamakII.Öğrencilere araştırma-inceleme alışkanlığı kazandırmakIII. Öğrenilmiş bilgileri tekrar etmekIV. Derste çeşitli nedenlerden dolayı işlenemeyen konuları öğrencinin tek başına öğrenmesini sağlamakV. Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmesini sağlamakNumaralanmış ifadelerden hangileri öğretme- öğrenme sürecinde ev ödevlerinin kullanılma amaçlarındandır? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre aşağıdaki soruşturma izni verilenler hakkında hangisinin itirazına bölge idare mahkemesi bakar? PowerPointde kaydedilmiş dosyanın adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallara örnektir? ‘ Kapılmak sözcüğü hangi cümlede gerçek anlamda kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir