S:1

Aşağıdakilerden hangisi Ural - Altay dillerinin özelliklerinden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Ural - Altay dillerinin özelliklerinden değildir? sorunun cevabı "Çekimli (bükümlü) bir yapısı vardır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Bedir Savaşındaki mağlubiyet sonrası Mekkeli müşrikler intikam almaya yemin ettiler. Bir yıl sonra üç bin kişilik bir ordu toplayarak Medine yakınlarındaki Uhuta geldiler. Müslümanlar ise yedi yüz kişilik bir ordu ile müşriklerin üç bin kişilik ordusuna karşı burada savaştılar. Uhut savaşını müslümanlar kazanmak üzereyken kaybetmişlerdir.Müslümanların Uhut savaşını kaybetmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi bir bölgede sıcaklığı etkileyen unsurdan biri değildir? I.1 onluk + 3 birlik = 13II.1 onluk + 2 birlik = 12III.1 onluk + 5 birlik = 16Hangisi yanlıştır? Günün tarihini öğrenmek için neye bakarız? Aşağıdakilerden hangisinde isim tamlaması değildir? Namaz kılacak kişinin abdest alması ve gerekli durumlarda boy abdesti alması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? Evi bir görsen bal dök yala. cümlesinde altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam hangisidir? Günümüzde sanayileşme, madenlerin işlenmesi, doğal çevrede bazı değişikliklere neden olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlardan biri değildir? Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyilikler Allah içindir. Ey Peygamber! Allahın rahmeti, bereketi ve selamı senin üzerine olsun. Selam bize ve Allahın iyi kullarına da olsun. Tanıklık ederim ki Allahtan başka İlah yoktur. Yine tanıklık ederim ki Muhammed Onun kulu ve elçisidir.Burada anlamı verilen dua aşağıdakilerden hangisidir? Kilosu 10 lira olan zeytinden 4 kilo alan Cem satıcıdan 16 lira para üstü aldığına göre satıcıya kaç lira vermiştir? Aşağıdakilerden hangisi münazaralarda hakem kurulunun konuşmaları değerlendirme esaslarından değildir? Güncel herhangi bir konu hakkında bir grup ya da topluluğa bilgi vermek amacıyla yapılan etkinliğe ne ad verilir? 23 Nisan Çocuk Şenliği için evlerine gelen misafiri, çekik gözlü, sarı benizli, ufak tefek diye tanımladı. Kader hangi ülkeden bir çocuğu misafir etmiş olabilir? Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamının fiziksel düzenlemesinde öğretmenin dikkate alması gereken unsurlardan biri değildir? Aslı, besinleri taze taze tüketmeyi sever. Sebzeleri, meyveleri sadece kendi mevsiminde yer.Manavdan çilek alan Aslı, hangi mevsimi yaşamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim arasında yer almaz? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelike göre, süreli yazışmalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 20 cm ve yüksekliği 40 cm olan kare dik prizmanın içine yerleştirilebilecek silindirin hacmi en fazla kaç r santimetreküp olur? Mustafa Kemal, padişah ve İstanbul Hükumeti tarafından aşağıdaki hangi görevle Samsuna gönderilmiştir? Teknolojik ürünler günümüzde nerelerde kullanılır ? Rasim sınıf arkadaşlarına şerbet dağıtmak için sınıfa şişeler içerisinde şerbet getirmiştir.1 şişe şerbetten 8 bardak şerbet dağıtıldığına göre 32 kişilik sınıf için kaç şişe şerbete ihtiyaç vardır? Çocuklara uygulanan aşı takvimine göre Verem Aşısı ne zaman uygulanır? Hangisinde hece düşmesi olur? Nasrettin Hoca fıkraları, zeka oyunları ve ince, anlamlı sözlerle doludur.Bu fıkralarda ana düşünceyi içeren böyle sözlere ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri vardır? Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? Şiir okuma, bir tür besteleme ve besteyi yorumlama işidir. Bir şarkı nasıl farklı tarzlarda söylenebilirse şiirin seslendirilmesi de yorumcudan yorumcuya değişir. Şiir okumak, eğitime dayalı bir beceri işidir. Bu yüzden her şair, şiiri güzel okuyamaz. Şiir yorumcusu vurgu, telaffuz, duraklama gibi ses eğitimi gerektiren temel bilgi ve becerilere sahip olmalıdır.Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Mehmetlerin çiftliğinde 13 inek ve 26 tavuk vardır. Mehmetlerin çiftliğindeki hayvanların ayak sayısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi depremin neden olduğu can ve mal kaybını azaltmak için alınacak önlemlerden biri değildir? *Onda birler basamağındaki rakam: 9 *Birler basamağındaki rakam: 7 *Yüzde birler basamağındaki rakam: 4Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? Osmanlı Döneminde ; Can güvenliği, namus güvenliği, kişi güvenliği gibi haklar ilk defa yazılı olarak hangi anayasal belgede güvence altına alınmıştır? I. Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirir.II. Kuvvet uygulanan cisimler döner.III. Kuvvet itme ve çekmedir.IV. Kuvvet cisimlerin yönünü değiştirir.Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri her koşulda daima doğrudur? Abby : How often do you go online?Mel : - - - -. Bu dünyada yaptığı her işin ahirette hesabını mutlaka vereceği bilinciyle yaşayan bir insandan aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenemez? 9 - 5 - 2 kaç eder? Aşağıdakilerden hangisinin araç ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur? 50 soruluk bir bilgi yarışmasında her doğru +5 puan, her yanlış -2 puandır. Ali bu yarışmaya katılarak 28 doğru, 12 yanlış yapmıştır. Ali bu yarışmadan kaç puan almıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna gelen ek, anlamda bir değişiklik meydana getirmiştir? Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır? Sabır güzel, faydalı ---- zor bir şeydir. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir