S:1

"Resmî yazılarda ... yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak biriminde aldığı numaradır." Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

"Resmî yazılarda ... yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak biriminde aldığı numaradır." Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Evrak kayıt numarası" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Atomun merkezindeki pozitif (+) yüklü taneciğe ................................ denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hareket halinde olan bir araba karşıdan birinin geldiğini görünce aşağıdaki hareketlerden hangisini yapar? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi dolaylı tüketimdir? Günümüz Avrupa hukukunun temelini oluşturan 12 Levha  Kanunları hangi uygarlığa aittir? Hz. Muhammed annesini kaybettiğinde kaç yaşındaydı? İki arkadaş bilek güreşi yaparken beraberekaldıklarına göre aşağıdaki yorumlardan hangisiyapılabilir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?   Lucy  :Do you like - - - - food?Alex  :Yeah, I love it. Armudu taşlayalımDibinde kışlayalımKâğıt kalem al yârimMâniye başlayalım(Anonim)Bu mâninin türü, aşağıdakilerden hangisidir? Bir sayı 8’e bölündüğünde bölüm 15 kalan ise 2’dir. Bu sayı kaçtır? 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı diğer öğretim kurumları bünyesinde açılabilen okul öncesi eğitim kurumudur? 1-İlk ahlaki yönde eğitimin verildiği yerdir.2-Ailemiz bizim hayat tarzımızda etkilidir.3-Bize davranış, ahlak konularında desteği yoktur.4-Aile sadece maddi anlamda destek olmaktadır.Yukarıda aile hakkında verilenlerden hangileri yanlıştır? Kavimler Göçü sonrasında Türkler Avrupa’da bir Hun Devleti kurmuştur. Böylece Türk kültürü Avrupa’da yayılma göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez? Aşağıdaki bölgelerden hangisi Turizm geliri yönünden birinci sırada yer alır ?   “ Üç tam binde üç” kesrinin yazılışı hangisidir? Genç bir yazarın, sevdiği yazarları seçme­sinin her zaman önemli bir adım olduğuna kuşku yok. Sonunda yazı yolunun üstünde­ki her dönemeçte bir yazarla karşılaşır genç yazar ve sevdiği yazarların niteliği, gideceği yolun ucunun baştan görülmesini sağlar...Paragrafın anlam bütünlüğü dikkate alındı­ğında, üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? “Yüzünde yara vardı.” Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “kayıt şartları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en sonda yer alır? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de hayvancılıkta verimin artırılması için alınması gereken önlemlerden biri değildir? Asagida verilen kiyi tiplerinden hangisi buzul asindirmasina bagli olarak olusmustur? Aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariye değildir? İnsanlar üzerinde yaşadığı, barınmak ve varlıklarını devam ettirmek için üzerinde evler, apartmanlar ve iş yerleri kurdukları katmanın adına ………….. denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yusuf Has Hacib’e göre devlet, akla, adalete, doğru ve adil yasalara dayanmalıdır. Devlet bireyin gelişmesine katkıda bulunurken birey de erdemli olmaya çalışmalıdır.Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt niteliği taşımaktadır? Bir kova 6 sürahi ile doluyor. Bir sürahi 5 bardak su ile dolar. Bir kova kaç bardak su alır? Aşağıdakilerden hangisi Emeviler Dönemi gelişmelerinden değildir? Hayat ki akıp gider bulanık bir su gibi Korkulu rüyalarla geçen bir uyku gibi... Çabalama... Kabul et bunu olduğu gibi! Hayattan fazla bir şey bekleyenler delidir...Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Hz. İbrahim’in peygamber olarak gönderildiği toplum, daha önceleri aşağıdaki inançlardan hangisine sahipti? A – (-15) = - 12 ise A sayısı kaçtır? Bakır ve kalayın karıştırılmasıyla elde edilen alaşım, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinden biri değildir?   Yara alan kazazede için hangisini yapmamalıyız? Aşağıdakilerin hangisi deyimdir? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizdendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmıştır? İstanbul' un Fethi ne zaman kutlanır? Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? Cebimdeki parayla alışveriş yaptım. Kalem paramın 1/14, defter 3/14, kalemlik 5/14, silgi seti ise 2/14 ‘üdür. Aldığım en pahalı ürün hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biridir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir