S:1

I. Güneş ışınlarının geliş açısı
II. Gece ve gündüz süreleri
III. Sıcaklık ortalamaları

Yukarıda verilenlerden hangileri Dünyanın yıllık hareketine bağlı olarak değişir?

I. Güneş ışınlarının geliş açısıII. Gece ve gündüz süreleriIII. Sıcaklık ortalamalarıYukarıda verilenlerden hangileri Dünyanın yıllık hareketine bağlı olarak değişir? sorunun cevabı "I, II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre mecburi ilköğretim çağı, çocuğun kaç yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar? .................... maça geç mi kalıyorlar ? Cümlesi hangisi ile tamamlanabilir? Aşağıdaki sayılardan hangisi bir doğal sayının hem karesi hem de küpü şeklinde yazılabilir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dolayısıyla Kıbrıs adası Türkiye için hangi yönden daha önemlidir? Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağından geçilebilir? Kış mevsiminde karalar denizlere oranla daha fazla soğuyarak yüksek basınç alanı oluşturur. Aynı mevsimde denizler ve okyanuslar üzerinde alçak basınç alanı vardır. Bunun sonucu olarak karaların iç kesimlerinden denize ve okyanuslara doğru büyük bir hava akımı olur. Bu rüzgârlara kış musonu denir.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? 1740 tarihinde kapitülasyonların sürekli hâle getirilmesiyle Osmanlı limanları arasındaki taşımacılıkta rakipsiz bir konuma gelen ülke aşağıdakilerden hangisidir? Atasözleri genellikle, uzun zamanların tecrübeleri so- nucu ulaşılan doğruların kısa ifadesidir.Altı çizili söz grubunun bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Eşit miktarda su akıtan 8 musluk aynı anda açıldığında boş bir havuz 10 saatte dolmaktadır. Bu musluklardan 5i aynı anda açıldığında bu boş havuz kaç saatte dolar? 478 sayısından bir önce ve bir sonra gelen sayılar hangi şıkta sırasıyla verilmiştir? .................................... insan veya başka bir canlının yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Yukarıdaki notalı yere hangisi yazılırsa, doğru bir tanım cümlesi oluşturulmuş olur? Mute Savaşında İslam ordusunun başında son komutan olarak görev alan ve aldığı kararlarla savaşın seyrini değiştiren sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi bulunmaz? Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı belgeleri hangilerdir? Aşağıda verilen doğal sayıların hangisinde 6in basamak değeri "altmış milyon" dur? (I) Köyde dedemin keçileri, tavukları ve birkaç ineği bulunuyordu. (II) Burada minicik oğlaklara elimle kepek yedirmek çok hoşuma giderdi. (III) Ninemle küçük evin arkasındaki bahçeye giderdik sık sık. (IV) Ninem fideleri çapalardı, ben ağaçların altında oynardım.Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yaz fiili, aşğıakilerin hangisinde genişzaman2. çğl kişsine göe çekimlenmişir? Aynı anda hem Allaha hem de putlara inanan insanlara ne denir? Birikimin kalıcı olması ancak yazıyla sağlanır. Bu nedenle yazı uygarlığın yapı taşıdır.Yukarıda söylenenleri karşılayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Hangi yönetim birimleri ülkemizde yoktur? Binaların yapımında tuğla ile sıva arasına ses yalıtım malzemesi konulması hangi amaçla yapılır? Aşağıdakilerden hangisi okulda bulunan bilgi teknolojisi araçlarındandır? 1 yıllık kursun 34 haftasını tamamladım. Kursun bitmesine kaç hafta kalmıştır? Cenaze namazında ikinci tekbiri getirdikten sonra aşağıdakilerden hangisi okunur? Bir iş yerinde günde 6 damacana su içiliyor. Bir damacana 19 litre ise bu iş yerinde bir günde kaç litre su içilir? Hangi cümlede zamir yoktur? Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? Yaşlı adama yardım ettim. Cümlesinde ihtiyar sözcüğünün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisini yazarsak cümlenin anlamı değişmez? Aşağıdakilerden hangisi sosyal nedenlerden kaynaklanan engellenmeye örnektir? Aşağıdakilerden hangisi geleneksel örgütün özelliklerindendir? Udela :Before you leave, I would like to ask my last question. - - - -?Wain :It is 75535443. Your balcony is bigger - - - - ours. 9 ile 2 sayısı arasında kaç fark vardır? Ev işlerinde annene yardım ediyor musun( ) Cümlenin sonuna hangi noktalama işareti getirilmelidir? Aşağıdakilerin hangisinde topluluk ismi yoktur? I. Ziyaret tavafıII. Kudüm tavafıIII. Veda tavafıVerilen tavaf çeşitlerinden hangisini/hangilerini hacda yapmak farzdır? Divan-ı Lügat-it Türk adlı eser kim tarafından yazılmıştır? Kerem, aynı büyüklükteki iki balondan birini iyice şişirip, diğerini şişirmeden ayrı ayrı hassas teraziye koyarak ölçüm yaptı. Kerem bu deneyi hangi amaçla yapmıştır? İslam dinine göre insanlar, Allahın istediği davranışları yapmaya özen göstermeli ve Onun hoşlanmadığı davranışlardan uzak durmalıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi, insanların kaçınması gereken davranışlardandır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir