S:1

Kır yerleşeleriyle kent yerleşelerinin coğafi
öellikleri birbirinden farklıdır.
Aşğıakilerden hangisi kı yerleşelerinin
öelliklerinden biri değldir?

Kır yerleşeleriyle kent yerleşelerinin coğafiöellikleri birbirinden farklıdır.Aşğıakilerden hangisi kı yerleşelerininöelliklerinden biri değldir? sorunun cevabı "Sanayi gelişişir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir bölgede uzun süreli yaşanan ekstrem sıcaklık veya soğukların ortaya çıkaracağı en olumsuz sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Kutsal kitabımızın adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi isim sözcüğüyle eş anlamlıdır? Dil sağlığımızı korumak için hangisini yapmamalıyız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama ya örnek yoktur? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Dünyada çocuk haklarını korumak ve çocukların çocukluk dönemlerini yaşamaları için Çocuk hakları sözleşmesi kabul edilmiştir. Buna göre 11 yaşındaki bir çocuk aşağıdaki haklardan hangisine sahip olamaz? Işık kaynağı olmayan cisimlerin görülebilmeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1 yıl .........aydır. Noktalı yere ne koyabiliriz? "Yaramaz " kelimesi hangi cümlede sıfat olarak kullanılmıştır? Ardışık 3 tek doğal sayının toplamı 111dir. Bu sayıların en büyüğü ile en küçüğünün çarpımı kaçtır? Kağıt, cam, metal ve plastik çöp değildir. Bunların geri dönüşümünü yapmak ......... katkı sağlar. Yukarıdaki cümle hangisi ile tamamlanamaz? Hammaddeler çeşitlenen imalat kolları ve artan kapasiteye bağlı olarak imalat sanayi tarafından hızla tüketilmektedir.Bu durumun sonuçları olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi katıdır? • Hastaların oturarak namaz kılması• Soğuk havalarda mest kullanıla- bilmesi• Su bulunmadığında teyemmüm yapılabilmesiBu örnekler aşağıdaki hadislerden hangisi ile ilişkilendirilebilir? Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir? 7,2,3,ve 0 rakamlarını kullanarak yazılabilecek rakamları birbirinden farklı dört basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir? '' Saç '' kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir? Para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemine ne denir? Kuranı Kerimin genellikle on ayetten oluşan, özel işaretlerle ayrılmış ve çoğunlukla namazların sonunda okunan kısımlarına ne denir? Peygamberlerin kendilerine gönderilen ilahi mesajları hiçbir değişikliğe uğratmadan insanlara ulaştırmalarına ne ad verilir? Devletin vatandaşına daha iyi hizmet sunması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Hayvanlar tarafından tüketilen su,I. Terleme olaylarıII. Bitkilerin kökleriyle su almasıIII. Fotosentez tepkimeleriverilenlerden hangileri ile tekrar atmosfere geri döner? Bir sucu tanesi 30 L su dolu olan bidonlardan 13 tane satıyor. Buna göre sucu kaç litre su satmıştır? Denizatı adı verilen balıklar, deniz yosunlarının arasında yaşar. Görüntü olarak deniz yosununa benzeyen bu balık, avı için emniyetli gibi görünen deniz yosunu çayırına girerek avlarını yakalar. Denizatının bunu yapması aynı zamanda kendisini de yem olmaktan kurtarır.Anlatılan durum ile aşağıdakilerden hangisi benzerlik gösterir? • Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında Türk askerlerinin koruduğu Türk vatanının tümü ayrılık kabul etmez bir bütündür.• Millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.Misakımillînin bu kararları ileI. Vatanın bütünlüğüII. Tam bağımsızlıkIII. Ulusal egemenlikkavramlarından hangileri arasında ilişki kurulabilir? Zafer Bayramı ne zaman kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar birimi değildir? Peygamberimizin çocuklara karşı davranışı-tutumu nasıldı? Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre belge türüne girmez? Masallar çocukların hayal dünyasını zenginleş­tirir. Anlatım yeteneği kazanmalarına katkı sağ­lar. Çocuklar masalla iyi ve kötü ayrımını kü­çük yaşlarda öğrenir. Öğrenir ve iyileri, iyilikleri sever hâle gelirler.Bu paragrafın konusu nedir? şığın yayıldığı ortamların çoktan aza doğru sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi sebep-sonuç cümlesi değildir? Kaban, eldiven, atkı, bot ve çizme gibi ihtiyaçlarımız varsa; hangi mevsim gelmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m) Güneşi sağıma, ayı da soluma koysalar ben davamdan vazgeçmem sözünü kime hitaben söylemiştir? Canlıların çevrelerinde oluşan fiziksel değişikliklere bağlı olarak belirli aralıklarla tekrarlanan davranışlarına biyolojik saat denir.Buna göre, aşağıdaki seçeneklerin hangisi biyolojik saate örnek gösterilemez? 30 dakika kaç saniyedir? Aşağıdakilerden hangisi beyinciğin görevlerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında ve sonrasında yapmamız gerekenlerden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir