Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
• Tek tanrılı dine inanan ilk topluluktur.
• Museviliği milli bir dine dönüştürmüşlerdir.

Yukarıda bahsedilen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
• Tek tanrılı dine inanan ilk topluluktur.• Museviliği milli bir dine dönüştürmüşlerdir.Yukarıda bahsedilen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "İbrani " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

• Üçlü tanrı anlayışı vardır.• Vedalar adı verilen kutsal metinleri vardır.• Karma denilen neden-sonuç yasası vardır.Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir? ‘Sana birkaç sorum var’ cümlesindeki altı çizili sıfatın çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?   Kurtuluş Savaşı sırasında çeşitli yararlı cemiyetler kurulmuştur. Bunlardan hangisi eğer Osmanlı devleti yıkılırsa bir devlet kurmayı düşünmüştür?  Aşağıdaki cümlelerin hangisi hayal ürünü olan bir durumu anlatmaktadır? Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde konar-göçer yaşam tarzı hâkimdi. Yazın yaylak denilen serin, sulak, otlağı bol yüksek yaylalarda; kışın ise kışlak denilen daha ılık ova ve vadilerde yaşarlardı. Bu bilgiye göre Türklerin konar-göçer yaşam tarzına yönelmelerinde aşağıdakiler- den hangisi etkili olmuştur? Mustafa Kemal Mebusan Meclisi toplantısı için İstanbul’a giden milletvekillerinden mecliste bir Müdafaa-i Hukuk gurubunu oluşturmalarını istemiştir. Ama Mustafa Kemal’in bu istediği gerçekleşmedi, onun yerine başka bir gurup oluşturuldu. Bu gurubun ismi aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki varlık ve hareket eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi teknolojiyi bilinçsizce kullanmayı anlatır? İyon, kimyasal türleri ile ilgili,I. Pozitif yüklü olanlara katyon denir.II. Çok atomlu olanlarına kök denir.III. Negatif yüklü iyonlarda elektron sayısı proton sayısından fazladır.yargılarından hangileri doğrudur? Seçimler ve halk oylaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Öğretmen iki farklı maddeyi anlatırken bir öğrenciden birer örnek vermesini istiyor. Öğrenci, limonata ve altın örneklerini veriyor.Öğrencinin verdiği örnekler doğru olduğuna göre anlatılan konu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi web tarayıcısı değildir?