S:1

Muz, ayçiçeği ve tütün üretiminde ilk sırayı alan bölgeler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

Muz, ayçiçeği ve tütün üretiminde ilk sırayı alan bölgeler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? sorunun cevabı "Akdeniz Bölgesi - Marmara Bölgesi - Ege Bölgesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Kısa kenarı 6, uzun kenarı kısa kenarının 5 katı olan dikdörtgenin alanı ne kadardır? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin insana kazandırdıklarından biri değildir? Kuran-ı Kerimin inmesinin tamamlan-ması yaklaşık olarak kaç yıl sürmüştür? Çiftçi İsmail Amca, tohumunu tarlaya ekmiştir.Toprağa ekilen tohumların filizlenmesi için aşağıdakilerden hangisi beklenmez? 2/B sınıfında 19 öğrenci vardır. Her öğrencinin 5 er tane kalemi olduğuna göre 2/B sınıfında kaç kalem vardır? Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat I. Dönemiyle ilgili bilgi yanlışı vardır? Bir işi aynı nitelikteki 30 işçi 72 günde bitirebilmektedir.Bu işi aynı nitelikteki kaç işçi 60 günde bitirebilir? Birler basamağında 4 rakamı olan iki basamaklı en küçük sayıyı 2 ye bölersek sonuç ne olur? Aşağıda verilen varlıklardan hangisi uygun koşullar oluştuğunda canlılık özelliği gösteren uyku halindeki canlılara örnek olabilir? Aşağıda depremle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi imam olacak kişide aranacak özelliklerden birisi değildir? Aşağıdaki sözcükler alfabetik sıraya göre dizildiğinde, hangisi 3. sırada yer alır? Dünyada tatlı su kaynakları giderek azalıyor, - - - -Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlede sebep-sonuç ilişkisi ortaya çıkar? Rusların sıcak denizlere çıkma ve dünya ticaretinde söz sahibi olma politikasını başlatan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Yüce Allah Bakara 45. ayetteSabır ve.............ile Allahtan yardım isteyin buyurmaktadır. Yukarıdaki ayette boş yere gelmesi gereken kelime hangisidir? Komşumuz geçenlerde kurban kesti. Kendisi ve ailesi o etten yiyemeyeceği için etin tamamını komşulara, akrabalara dağıttı.Sizce komşumuzun kestiği kurbana ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi karışımdır? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön incelemeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Dengeli ve düzenli beslenen bir kişi ile ilgili hangisi söylenebilir? Mezhepler ne zaman ortaya çıkmıştır? Aşağıdakilerden hangisi santimetrenin kısa yazılışıdır? Doğrulukla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? A: ....................... is the bookstore ?B: It's on High Street. Mucize ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin ortak özelliğidir? Doğu sınırı ilk defa hangi antlaşmayla günümüzdeki haline getirilmiştir? 250 kişilik bir gezi grubu, odalarında en fazla 4 kişinin kalabileceği bir otelde konaklayacaklardır. Bu gezi grubunun en az kaç odaya ihtiyacı vardır? Satın aldığımız ürünlerden bazılarının üzerinde bir işaret görürüz. Bu işaret geri kazanım halkasının simgesidir. Bu tür ürünleri kullandıktan sonra ne yapmamız gerekir? (8.7) - (8.6) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Hangisi güçlü yönlerimizden biri olamaz? Günümüz Avrupa hukukunun temelini oluşturan 12 Levha Kanunları hangi uygarlığa aittir? Aşağıdakilerdeb hangisi arayöndür? 1. Ses, ses kaynaklarının titreşimiyle oluşur.2. Sesin yayılabilmesi için maddesel ortam gerekir.3. Ses en hızlı havada yayılır.Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Edebȋ mektupla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? 1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı'nı sona erdiren barış antlaşması.Antlaşmaya göre Eğri, Estergon, Kanije kaleleri Osmanlılarda, Raab(Yanıkkale) ve Komarom kaleleri Avusturyalılarda kalacaktı.Osmanlı padişahı, Avusturya Arşidüküne Roma İmparatoru (Kayser Kaizer) unvanıyla hitap edecek.Avusturya bir kereye mahsus olmak üzere 200.000 altın savaş tazminatı ödeyecekti.Avusturya'nın elinde tuttuğu Kuzey Macaristan toprakları için ödemekte olduğu yıllık 30.000 altın vergi ise kaldırılacaktı.Barışın belirtisi olarak iki taraf birbirine her üç yılda bir karşılıklı armağanlar gönderecek.Sözü edilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarındanbiri değildir? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiillerin öğretmenler tarafından işlenmesi hâlinde, bu kişilere kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine brüt aylığından aşağıdaki oranların hangisi arasında maaş kesim cezası verilir? Hak olsun,batıl olsun tapınılan her türlü varlık,mabut anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi metinile ilgili bir özellik değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir