Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
My sister - - - - her room up inten minutes.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
My sister - - - - her room up inten minutes. sorunun cevabı "tidied  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sürerlik eylemi" vardır?  Varlığın, insan zihninden bağımsız olarak var olduğunu, maddi varlık dışında bir varlığın bulunmadığını, maddenin var olmak için düşünceye ihtiyacı olmadığını savunan felsefe akımı hangisidir? Allah yolunda şehit edilen ilk hanım sahabi kimdir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre aşağıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek vardır?  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi danışman öğretmenin görevleri arasında yer alır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylemdir? Yaşananların günü gününe yazıldığı türe günlük denir. Günlük, bir bakıma kişinin kendi kendisiyle sohbet etmesidir. Okuyucu için yazılmaz. Bu sebeple günlük yazarı, okuyucuya kendini anlatma kaygısı taşımaz. Duygu ve düşüncelerini içtenlikle ifade eder. Ünlü şair ve yazarlarımızdan birçoğunun günlükleri bulunmaktadır.Bu parçadan günlükle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? • Akdeniz, Marmara ve Ege kıyılarında etkili olur.• Güneybatıdan esen sıcak ve kuru  rüzgardır.Yukarıda bazı özellikleri verilen rüzgarın adı nedir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? • M.Ö 551-479 tarihlerinde yaşamış Çin’in büyük filozofu ve din kurucusudur.• Metafiziğinin her türünü reddetmiş, akla hitap metoduna önem vermiştir.• Faziletin, her zaman başarıda değil ancak iyilikte ısrarda aranmasına  inanmıştır.Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?