Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Büyük Selçuklu komutanlarından İbrahim Yınal ve Kutalmış tarafından Bizansa karşı kazanılan ilk önemli savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Büyük Selçuklu komutanlarından İbrahim Yınal ve Kutalmış tarafından Bizansa karşı kazanılan ilk önemli savaş, aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Pasinler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Sesin oluşabilmesi için maddenin ne yapması gerekir? I- Şapka İnkılabıII- Soyadı Kanunu’nun kabulüIII- Tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılmasıIV- Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkının tanınmasıYukarıda verilen yeniliklerden hangileri aynı yıl içerisinde kabul edilmiştir? Noktanın (.) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Arkadan çarpmaII. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uymaIII.Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmeYukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır? Hangisi birleşik isim değildir? “ Onlar (peygamberler) büyük günahlardan ve hayâsızlıktan kaçınırlar…”Şûrâ suresi, 37. ayet)Bu ayette peygamberlerin niteliklerinden han- gisine işaret edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi sıvıların özelliklerinden biri değildir? “Osmanlı Devleti’nden kalma eğitim kurumları incelendiğinde dinî eğitim veren medreseler, Batı tarzında eğitim veren mektepler ve azınlıklar ile yabancılara ait okullar bir arada bulunmaktaydı. Eğitimdeki bu çok başlılık nedeniyle öğrenciler farklı dünya görüşlerine sahip kişiler olarak yetişiyorlardı.”Bu bilgi aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? Komisyon başkanlıklarından biri İngiltere, Fransa ve İtalya’nın yanı sıra Türkiye'ye de verilmelidir. Fransızca ve İngilizcenin yanında Türkçede konferans dili olarak kabul edilmelidir. İsmet İnönü’nün Lozan Konferansı’nda iç tüzük çalışmasında sunduğu bu öneri onun aşağıdakilerden hangisine verdiği önemin bir göstergesidir? Aşağıdakilerden hangisi sahip olduğumuz Sosyal Haklarımızdan biri değildir?   İtilaf devletleri tarafından İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali nerede kararlaştırılmıştır?   En küçük keton olan, ojelerin çıkartılması için de kullanılan “dimetilketon” bileşiğinin yaygın adı aşağıdakilerden hangisidir?