S:1

Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatında Tanzimattan itibaren sanatçılar arasında çeşitli çatışmalar yaşanmıştır. Tanzimat Birinci Dönemde Namık Kemal ve Ziya Paşa arasında başlayan eskİ-yeni çatışması, Tanzimat İkinci Dönemde Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci arasında devam etmiştir. Servetifünun Döneminde ise topluluğa bağlı olan Tevfik Fikret ve topluluk dışında olan Mehmet Akif arasında dünya görüşü açısından tartışmalar yaşanmıştır. İlgi çekici olan ise Akif ve Fikret, şiiri düzyazıya yaklaştırmada, aruzu Türkçeye başarıyla uygulamada, önceleri bireysel konularda yazarken sonradan sosyal konularda eser vermede benzer özellikler göstermektedir.
Bu parçaya göre Mehmet Akif ve Tevfik Fikret için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatında Tanzimattan itibaren sanatçılar arasında çeşitli çatışmalar yaşanmıştır. Tanzimat Birinci Dönemde Namık Kemal ve Ziya Paşa arasında başlayan eskİ-yeni çatışması, Tanzimat İkinci Dönemde Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci arasında devam etmiştir. Servetifünun Döneminde ise topluluğa bağlı olan Tevfik Fikret ve topluluk dışında olan Mehmet Akif arasında dünya görüşü açısından tartışmalar yaşanmıştır. İlgi çekici olan ise Akif ve Fikret, şiiri düzyazıya yaklaştırmada, aruzu Türkçeye başarıyla uygulamada, önceleri bireysel konularda yazarken sonradan sosyal konularda eser vermede benzer özellikler göstermektedir.Bu parçaya göre Mehmet Akif ve Tevfik Fikret için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? sorunun cevabı "Dünya görüşü zıt olan şairlerin edebî özellikleri birbirine yakındır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Verilen iki yargıdan biri diğerinin sebebi ise bu tür cümlelere ................. denir.Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün sosyal bilimler konusunda yaptığı çalışmalardan biri değildir ? Her çocuk bulunduğu ortama ve ortamın kültür özelliğine göre dilini kullanır; birtakım değer ve davranışlar geliştirir. Kültür merkezlerinden uzak bölgelerde yaşayan insanların dillerinde farklılıklar görülmektedir. Bir düğün için kullanılan kelimeler bile bölgesel farklılık gösterir. Hatta olaylara karşı kullandığımız tepki sözcükleri de oldukça çeşitlidir.Bu parçada vurgulanmak isteen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Dünya Çiftçiler Günü ne zaman kutlanır? Kara deliklerin oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojilerinin kullanıldığı alanlardan biri değildir ? "Gece gündüz durmadan çalışıyordu." cümlesinde altı çizili kelimeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Kayseri' ye bağlı ilçelerden biri değildir? Doğa bize bilginin tohumlarını vermiştir. cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Öğretmenlerinin, Farz ibadetlere örnekler veriniz. so- rusuna öğrencilerden;Ahmet: Namaz kılmak Mehmet: Kurban kesmek Hasan: Hacca gitmek Ali: Oruç tutmak örneklerini vermişlerdir.Buna göre hangi öğrenci öğretmenin sorusuna yanlış örnek vermiştir? Everybody has a different plan for the future. Mine is being a teacher. Everybody wants to know why I want it. I know I wont earn a lot of money and become famaous. But it is a very rewarding job. I will have the chance to teach my students to distinguish right from wrong. I will change them and they will change the world. Do you understand why I want to be a teacher now?The writer wants to - - - -. Bilgisayar kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapmak gözlerimizi dinlendirebilir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 7,2,3,ve 0 rakamlarını kullanarak yazılabilecek rakamları birbirinden farklı dört basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir? Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir. (Kâf suresi, 9-11. ayetler)Bu ayette ahiretle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi tekil isimdir? I had searched on the Net - - - -I started my project. Ortaçağ Avrupasında Kilise tarafından her şeyin din kuralları ile açıklandığı skolastik düşünce hakimdir. Kiliseye aykırı bir görüş öne sürmek suçtur. Bu sebepten ötürü bir çok bilim adamı engizisyon mahkemelerinde yargılanarak cezalandırılmıştır. Skolastik düşünce Rönesans hareketi ile birlikte yıkılmıştır.Bu bilgilere göre Rönesans hareketinden sonra Avrupada aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez? Mustafa Kemal ve Türk askerinin kahramanca mücadelesiyle; Anafartalar, Conkbayırı ve Arıburnunda büyük zaferler kazandığı cephe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi hem yapım eki hem de çekim eki almıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yer değiştirme suretiyle başka yerdeki görev­lere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren en fazla kaç gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar? Senin için dağları deler, yol açarım yâr Senin için denizleri kuruturum yârSenin için gök kubbeyi yerlere çalarım yâr Canım iste canım bile sana kurban yârBu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığı hizmet birimlerinden değildir? Aşağıdaki eserlerden hangisi Hoca Ahmet Yeseviye aittir? Difüzyon ile ilgili;I. Cansız ortamlarda gerçekleşebilir.II. Taşıyıcı proteinler görev alabilir.III. Yoğunluk farkı önemlidir.verilenlerden hangileri aktif taşıma için de söylenebilir? I.oksijenli solunum II.fotosentez III.fermantasyon Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde karbondioksit kullanılır? Toplum yaşantısında iz bırakan, fikirleri ile toplumu yönlendiren kişilere- - - - denir.Verilen bilgiye göre cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? I. Tuz oranıII. SıcaklıkIII. Yağış miktarıIV. Işık miktarıV. Suyun derinliğiVerilenlerden hangileri su ekosisteminde canlı çeşitliliğini belirleyen faktörlerdendir? Bilgeliğin zirvesi bugünde yaşamak, geleceği planlamak ve geçmişten kâr sağlamaktır.Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? MEB Personelinin Görevde Yükselme,Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre Kaç tane hizmet bölgesi vardır? Günlük hayatta yaygın olarak kullanılan asitlerin ve bazların olumlu - olumsuz etkileri arasında aşağı-dakilerden hangisi yer almaz? Aşağıdaki deyimlerden hangisi bir şeyi çok istemek anlamındadır? I. Pil II. Kablo III. AnahtarIV. AmpulV. Pil yatağıVI. DuyYukarıdakilerden kaç tanesi olmadan devre kesinlikle çalışmaz? DNAnın görevleri ve yapısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır? Ahmet Bey 200 km yolun % 10unu metro, % 40ını otomobil ve kalan kısmını da trenle gitmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İsmail, 8 yaşındadır. Annesinin yaşı İsmailin yaşının 3 katından 7 fazlasıdır. Anne kaç yaşındadır? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre disiplin amiri aşağıdaki cezalardan hangisini verir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.( ) Açıkta kalan yiyeceklerin küflenmesine mikroskobik canlılar neden olur.( ) Bir devrede piller ters bağlansa bile devre çalışır ( ) Güneş doğal ışık kaynağıdır.( ) Uyuyan insanın nabız sayısı, yürüyüş yapandan daha fazladır.( ) Pillerin(+) ve (-) olmak üzere iki kutbu vardır.( ) Mikroskobik canlılar teleskop adı verilen alet ile incelenir. İstiklal mahkemeleri ulusal kurtuluş mücadelesine karşı başlatılan ayaklanmaları bastırmak ve suçluları cezalandırmak amacıyla kuruldu. Üyeleri de meclisten güvenoyu almış olan milletvekilleriydi. Bu gelişmelerin, TBMMnin o dönemdeki I- YargılamaII- Kanun YapmaIII- Barışın esaslarını belirleme Yetkilerinden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir