S:1

3071 kanuna göre hangi dilekçe incelenir?

3071 kanuna göre hangi dilekçe incelenir? sorunun cevabı "yargı denetiminde olmayanlar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının görevlerinden değildir? Çevremizde bazı yerler doğal, bazı yerler ise yapay çevre olarak adlandırılabilir.Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnek verilebilir? 60 sayısının yarısının yarısı kaçtır? Yangın çıktığında aşağıdakilerden hangisine haber vermeliyiz? ”Zor durumda kalmış kişilere  ………….etmeliyiz.” Boşluğa hangi ifade gelmelidir? Asitli içecekler en çok hangi duyu organımıza zarar verir? • Bilim dışı her türlü spekülasyon reddedilmelidir.• Dış dünyayı yalnızca duyu deneyi yoluyla bilebiliriz.• İnsan için önemli olan olgularıve bunlar arasında var olan değişmez ilişkileri araştırmak ve ortaya koymaktır.Yukardaki görüşleri savunan felsefe akımı hangisidir?  İslam Dini’nin peygamberi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Allah cc sevgisinin bir sonucu olabilir? Hangisi görgü kurallarına uyar?  Hasan, elindeki 56 cevizi kendisi ve üç arkadaşı ile eşit şekilde paylaşmak istiyor. Her birine kaçar ceviz düşer? Basit bir elektirk devresinde ampulün takıldığı devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Taşınmaz mal satım şeklinin, aşağıdakilerden hangisiyle yapılma zorunluluğu vardır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama belirtili nesne görevindedir?                Elektrik yüklerinin özellikleri ile ilgili;I. Elektriklenmeyi sağlayan temel parçacık nötrondur.II. Elektronlar cisimler arasında alınıp verilebilir.III. Doğada iki cins elektrik yükü vardır. Elektron eksi proton artı yüklüdür.ifadelerinden hangileri doğrudur? 65 saniye = …….dakika  ….. saniye Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumunu bozan bir ek almamıştır? (+5) + (+1) + (-8)  = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Devlet memurluğunda ilerleme ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? I. Damar ve sinir sıkışmasına II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir? Orta Asya’da yaşayan Türkler, yabancı bir devletin esareti altına girmektense başka bir bölgeye göç etmeyi tercih etmişlerdir.Bu durum Türklerde aşağıdakilerden hangisine önem verildiğinin kanıtıdır? Okulumuzun bahçesi kare şeklindedir. Bir kenar uzunluğu 245 metredir. Okulun bahçe duvarı 3 sıra tel örgü ile kapatıldı. Okulumuz bahçesine kaç metre tel örgü kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” sözcüğü , diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır?  Aşağıdakilerden hangisi temel bir büyüklüğün birimi değildir? Bugünkü Türkiye-İran ve İran-Irak sınırlarını da büyük ölçüde belirleyen antlaşma hangisidir? “Rabbinizden en çok korkanınız benim. O halde (farzlar hariç) bazen oruç tutarım bazen tutmam, bazen namaz kılarım bazen kılmam, uyku da uyurum kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetime yüz çevirirse benden değildir.” (Hadis-i şerif)Peygamberimizin bu sözleri onun hangi özelliğini göstermektedir? I haven’t slept - - - - I saw him. Hangisini dini bayramlarımızda yapmak doğru değildir? – 7 + 5 işleminin sonucu kaçtır? Asasını ( sopasını ) yere bıraktığında asası büyük bir yılana dönüşen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? İlk hatıra kitabı hangisidir? XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde görülen ıslahat hareketlerinin uzun süreli olmamasında; I. Askeri alandaki ıslahatlara ağırlık verilmesiII. Sorunlara köklü çözümler getirilememesiIII. Padişahların desteklenmemesidurumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? “5, 0, 1, 6” rakamları  birer  defa  kullanılarak yazılabilecek  dört  basamaklı en büyük  ve  en  küçük sayıların  farkı  kaçtır?  Türk kültür, edebiyat ve folkloru açısından fıkra denince akla gelen ilk isimdir. Bir taraftan güldüren öte taraftan düşündüren fıkraları, Türk halkının olay ve olgular karşısında takındığı tavrın dokundurmalı ve esprili bir dille dışa vurumudur. O, fıkralarında Anadolu insanının ortak hayat tarzını, olaylara bakışını, gülmece anlayı- şını, alay ve eğlenme kültürünü, övgü ve yergi becerisini dile getirmiştir. Bu fıkraların orijinallerine ulaşmak olanaksızdır. Çünkü bu fıkralar, ilk söylendikleri anda yazıya geçirilmemiş, zamanla sözlü gelenek içinde de- ğişikliklere uğrayarak günümüze dek ulaşmıştır. Fıkra kahramanımız 1208 yılında Sivrihisar’da doğmuş, 1284 yılında 76 yaşındayken Akşehir’de vefat etmiş ve oraya defnedilmiştir.Bu parçada tanıtılan fıkra kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?  Ne azap, ne sitem bu yalnızlıktan,Kime ne aşılmaz duvar bendedir.Süslenmiş gemiler geçse açıktan,Sanırım gittiği diyar bendedir.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?  Ön sözü okuyup da ne yapacaksınız?Elinizdeki kitabın yazarı meşhur da olsa, meçhul de olsa, birazdan başlayacağınız eser hakkında, bir başkası tarafından ileri sürülmüş görüşleri okumak kitabın tadını kaçırmak için birebirdir.Okuyucu biraz arar ve yüzeysel bir ön söze girecek ayrıntıyı kendi kendine bulur.Bırakalım, zahmet etsin!Okuyucuyu bu kadar kolaycılığa alıştırmamalıyız. Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?   Atabetü’l Hakâyık ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Aşağıdaki yapılardan hangisi yanlızca bitki hücresinde bulunur?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir