S:1

Aşağıdaki savaşlardan hangisi Selçuklularla Bizanslılar arasında yapılan ilksavaş olma özelliği taşır?

Aşağıdaki savaşlardan hangisi Selçuklularla Bizanslılar arasında yapılan ilksavaş olma özelliği taşır? sorunun cevabı "Pasinler  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir? Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasının maddelerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi beşeri faaliyetlere bağlı olarak doğal çevrede meydana gelen olumsuzluklara örnek olarak gösterilemez? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. (......) Ülkemizin her yeri aynı oranda göç alır. (......) Göç, ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle insanların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitmesidir. (......) Çatalhöyükün yerleşim yeri olarak seçilmesinde bölgenin verimli tarım arazilerine sahip olması etkili olmuştur.(......) Ülkemizde sanayinin gelişmiş olduğu yerler nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlerdir. (......) Bir yerin su kaynaklarının fazla, yer şekillerinin düz ve tarıma elverişli olması o yerin nüfusunun kalabalık olmasında etkilidir Toplumu ilgilendiren konuları yine onun dilini kullanarak eserlerinde işleyen sanatçı - - - -.Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa farklıbir anlam kazanır? Karahanlılar devrine aittir.• 1072-1074 yılları arasında yazılmıştır.• Yazarı Kaşgarlı Mahmuttur.Bu özellikler, aşağıdaki eserlerin hangisine aittir? I. Annem mutfakta bize mısır patlatıyordu.II. Konu komşuya da haber verin, dedi.III. Sesi güzel çocuklardan koro oluşturuldu.IV. Düzenli bilirdik onu, düzensizmiş oysa.V. Ata binmemek için bin dereden su getirdi.Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre bireysel rehberlikte temel alınan aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır? Yayaların geçmesi için yolun üzerinde çizgilerle belirlenmiş alanlara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunun I.Dünya Savaşına girme amaçlarından değildir? ‘kar-çığ kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide yoktur? Aşağıdakilerden hangisi yönetimde etik dışı davranışlardandır? 723,419 ondalık kesrinin binde birler basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur? I. Dilin özelliklerini iyi bilmelidir.II. Toplulukları inandırma yeteneği olmalıdır.İİİ. Dinleyicilerin kültür düzeylerini ve zevkini dikkate almalıdır.IV. Abartılı söyleyiş ve argoya yer vermelidir.Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi söylev veren kişinin özelliklerinden değildir? Ethan : Can you ride a horse?Jason : No, I cant, but - - - -. Portakal yer misin? Sorusunun İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir? Allahın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde programlamasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 500 mL meyve suyunun %30u kaçtır? I. Dünya Savaşı'nı başlatan neden olarak Avusturya- Macaristan İmparatorluğu veliahdının öldürülmesi gösterilirken, asıl nedenin Avrupa devletleri arasındaki siyasal ve ekonomik çıkar paylaşımı olduğu kabul edilmektedir.Bu paragrafta verilen bilgilere göre, aşağıdaki genellemelerden hangisine ula­şılabilir? Bir satıcı bir ürünü % 15 zararla 595 liraya satmıştır.Bu satıcı aynı ürünü 770 liraya satsaydı yüzde kaç kâr ederdi? Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrıştırılamaz? ...Hiç kimsenin başkası üzerinde bir üstünlüğü yoktur.Bu hadis aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmaktadır? Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Kuran-ı Kerimin bir ayetinin veya suresinin benzerinin ortaya konulamaması Kuranın hangi özelliğinin sonucudur?A) İnsanları inanç konusunda aydınlatmasınınB) Mushaf olmasınınC) Mucize olmasınınD) Ayet ayet inmesinin CANIM KİTAP Benim kitaplarım hep çiçek kokar. Renk renk güzellik kokar barış ve sevgi yayılır onların ortamında. Belki bu yüzden, kitaplarımla birlikte evimizde daha güzel bir dünya oluşur. En güzeli, ben daha anlayışlı, daha içten, daha sevecen biri oluverdim. Kuşlarla, kelebeklerle, ağaçlarla, bulutlarla dost oldum. Onları bizim insan yanımızla bütünleyerek değerlendirmek ne yararlı bir oyunmuş meğer.Kitapların çocuk üzerindeki olumlu etkisi aşağıdakilerden hangisi değildir? I.Arayı arayı bulsam izini, İzinin tozuna sürsem yüzümü. Hak nasip eylese görsem yüzünü, Ya Muhammed canım arzular seni. II.Allâh adın zikredelim evvela Vâcib oldur cümle işte her kulaAllah adını her kim ol evvel anaHer işi âsân eder Allah anaAşağıdakilerden hangisi, bu şiirlerin ortak özelliği olarak söylenemez? Osmanlı geleneğinde din ve bayındırlık hizmetleri, eğitim, sağlık ve kültürel faaliyetler devlet bütçesine doğrudan bir yük getirmemiştir. Bu hizmetler, devletinen üst makamında yer alan padişahtan vatandaşa kadar toplumun bütün bireylerinin gönüllü katılımıyla oluşan.............. geleneği sayesinde yürütülmüştür..Yukarıda verilen paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yeni ay evresinden sonra Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünün sağ yarısının aydınlanmış olarak görüldüğü evresi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin uygulamış olduğu iskân siyasetinin amaçlarından değildir? Yapılan kazılarda Urartu mezarlarında gömülen kişilerin gündelik eşyalarına rastlanmıştır. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Üç basamaklı en büyük sayı ile rakamları farklı üç basamaklı en küçük sayının çarpımı kaç olur ? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerinden biri değildir? Bölgeler arasındaki ticaret aşağıdakilerden hangisini dengelemek için yapılır? Allahın (c.c.) rızasını ve sevgisini kazandıracak güzel söz ve davranışlarımız için Allahın (c.c.) verdiği karşılığa sevap denir.Sevabın karşıtı aşağıdakilerden hangisidir? Bizde epik tiyatro türünün kurucusu kimdir? - Karacoğlan size bakar sevinir; Sevinirken kalbi yanar göyünür; Kımıldanır hep dertleri devinir; Yas ile sevincim yakışır dağlar. KARACOĞLAN Yukarıdaki dörtlükle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hayvanlarda davranışı inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Sübhaneke duasında sadece cenaze namazlarında okuduğumuz bölüm hangi şıkta doğru verilmiştir? Bir cismin değişmeyen madde miktarına ..................... denirCümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir