S:1

T.C. Anayasasına göre seyahat hürriyeti aşağıdaki amaçlardan hangisine bağlı olarak sınırlanabilir?

T.C. Anayasasına göre seyahat hürriyeti aşağıdaki amaçlardan hangisine bağlı olarak sınırlanabilir? sorunun cevabı "Suç işlenmesini önlemek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
1. Göz kesilmek2. Gözden geçirmek3. Gözüne ilişmek4. Göz atmakBu deyimlerden hangi ikisi aynı anlamdadır? Mustafa Kemal Harp Akademisinden hangi rütbeyle mezun olmuştur? Sizlere biraz çocuklarınızdan bahsetmek istiyorum.Çocuklarınızın iyi yetişmesi sizi en çok meşgul edenmeselelerden biridir. Çocuklar-tabii çocuk olduklarıiçin- fark etmezler. Ama ben bir baba olarak bilirim kimekteplerin kapılarını yeniden açtıkları günlerde sizde onlar kadar hatta onlardan biraz fazla heyecanlanırsınız.Çünkü bir baba olarak, bir ana olarak bu fânidünyada üzerlerine titrediğiniz varlıklar onlardır. Eğeryorgunluklara katlanıyorsanız, üzüntülere göğüs geriyorsanız,binbir sıkıntıyı yenmeye gayret ediyorsanızyalnız onlar için, onların iyi yetişmeleri, ileride sizin kadaryorulmamaları, üzülmemeleri için katlanıyorsunuz.Bu parçada aşağıdaki hangi anlatım türü kullanılmıştır? This medicine should be - - - - by the old man regularly. Ali 8 yaşındadır. Ali' nin babası, Ali' den 30 yaş büyüktür. Babası ile Ali' nin yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi evde uymamız gereken sorumlularımızdan biridir? 1- başarır 2 - her 3- çalışan 4– zamanKelimeleriyle oluşacak anlamlı ve kurallı cümle sıralaması hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatıdır? Okulumuz öğretmenlerinden Selda hanımın nikahını........................ kıydı. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? • Eyyubilerle dostça ilişkiler kurdu.• Konya, Sivas ve Kayseri gibi şehirlerin surlarınıgüçendirdi.• Komşu beylik ve devletlerle ittifaklar yaptı.Türkiye Selçuklu hükümdarı I. AlaeddinKeykubatı yukarıdaki faaliyetlere yöneltensebep, aşağıdakilerden hangisidir? Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara - - -, haftalık ders saati sayısı 2den fazla olanlara ise - - - defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir? Hangisi peygamberimizin özelliklerinden değildir? Yüce Allahın gönderdiği son İlahi Kitap hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin sağladığı yararlardan değildir? Ahmet, kenarlarından ikisinin uzunluğu 17 m ve 10 m olan üçgen biçimindeki bahçesinin çevresini çit ile çevirmiştir.Ahmetin kullandığı çitin uzunluğu, metre olarak aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağldaki ölçülerin en küçüğü hangisidir? Sınıfımızda hazırladığımız panoya eş anlamlı kelimeleri yazdık. Hangi eşleştirmede hata vardır? Aşağıdaki sayı ve okunuş eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? This time tomorrow he ............ to South Africa. Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarının korunmasına engel oluşturur? She will have - - - - from the university by the year 2020. (I) Her sanatçı kendi kalemiyle alın yazısını çizer. (II) Ömer Seyfettin de hiçbir iddia taşımadan hikâyeler yazdı. (III) Bunları yazarken bir sanatçı olduğunu, bir edebiyat adamı olduğunu düşünmedi. (IV) Otuz altı yıllık ömrün tecrübelerini, gözlemlerini, anılarını kâğıda geçirdi. (V) Ama bu süreç öylesine sağlam ve güçlüdür ki yaşadığı dönemde olduğu gibi gelecek kuşaklar da hikâyelerini okurken İşte bir yazar! diye saygı ile karışık hayranlık duygularını açığa vurmaktan kendilerini alıkoyamayacaklardır.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde ön yargı vardır? Dinimize göre kurban keserken aşağıdakilerden hangisi söylenir?A) Bismillahi AllahüekberB) AllahüekberC) Lailehe illallahD) Sübhanallah Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde deneme türünde özgün örnekler veren sanatçılarımızdandır? El feneri, araba farı, aynalı teleskop gibi aletlerin yapımında kullanılan ayna çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Kurallarına uygun düzenlenmiş bir kara yolunda aşağıdakilerden hangisi bulunmalıdır? Annem, anneannesinden kalan gümüş kemeri sarıp sarmalayıp özenle valize yerleştirdi. Onun tarihî değeri olduğunu, satıldığında çok para edeceğini ama onu hiçbir zaman satmayı düşünmediğini söyledi.Gümüş kemerin değerli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Günümüzde bir mahalle süpermarketinde bile dış ülkelerden gelen ürünleri görebilmek mümkündür. Aynı şekilde ülkemizde yetiştirilen meyve ve sebzeleri dünyanın herhangi bir ülkesindeki marketlerde bulmak mümkündür.Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Aşağıdakilerden hangisini E-Devletin sağlık alanında sağladığı kolaylıklar arasında sayamayız? Mina ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Pazardan aldığım 40 yumurtanın 14 tanesi kırıldı. Geriye kaç yumurta kaldı? Atalarımız Kurtuluş Savaşında düşmanlarla neden ve hangi insani hak için savaşmıştır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz harflerin hepsi sert ünsüz değildir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıda bazı maddeler verilmiştir. Bu maddelerden hangisi ya da hangileri suyla karıştırıldığında çözelti meydana gelir?I. Kum II. Karabiber III. Toz şeker Bir mağazada satılan ürünlere % 20 zam yapıldığında satışlar % 20 azalmıştır. Buna göre bu mağazanın kazancı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sıcak bir çay ......................................Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? Vatan, millet, özgürlük, adalet gibi kavramlar edebiyatımıza hangi dönemde girmiştir? 10 tane kalem, 4 kalemden kaç tane fazladır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir