S:1

T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi egemenlik ile ilgili hükümlerden değildir?

T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi egemenlik ile ilgili hükümlerden değildir? sorunun cevabı "Egemenlik, milletin kendisini yönetenleri, her türlü baskıdan ve etkiden uzak olarak seçmeleridir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Kromozomlarda, her karakter için ilgili genin kapladığı bir bölge bulunur.Bu bölgeye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Genetik şifrede, dört çeşit nükleotit üçlü şifreler değil de ikili şifreler halinde oluşturulsaydı,I. 16 genetik şifre meydana gelirdi.II. Tüm amino asit çeşitleri şifrelenmezdi.III. Protein sentezi aksamadan devam ederdi.verilenlerden hangileri doğru olur? ‘Mutlu olma sanatını çocuklara öğretmeleri gerekirdi;felaket başımıza çöktüğünde değil;büyük bir sıkıntımız olmadığı,hayatın acılıklarının ufak tefek aksamalardan ibaret olduğu zamanlarda. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki paragrafın anlatmak istediği düşünce ile aynı doğrultudadır? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Uzun kenarı 16 cm, kısa kenarı 9 cm olan dikdörtgenin çevresi kaç cmdir? Kılıçlar parlayıp toplar atıldıİki asker birbirine katıldıErişti bak Nusret, birden alındıŞükür Hak Yezdana!, der Yusuf PaşaBu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir? Veda hutbesinde Hz. Peygamberin Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. diye ifade ettiği şeyler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? • Laikliğin benimsendiği ülkelerde bütün vatandaşlar her türlü hak ve özgürlüğe sahiptir.• Herkes istediği inancı ve dini benimseyip benimsememekte serbesttir.• Kişiler, inanç ve düşüncelerini özgürce ifade edebilir.Verilen bilgilere göre Laiklik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? • Toplayıcılık ve avcılık alanlarının azalması• Hayvanların evcilleştirilmesi ve bitkilerin yetiştirilmesi• Nufüs sayısı ve yoğunluğu arttığı için göç etmenin zorlaşmasıVerilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiildir? Aşağıdakilerden hangisi sanat metnine örnek olamaz? Okuldan dönerken yolda halamı gördüm. cümlesinde hangi durum eki kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi sanat tarihinin faydalandığı bilim dallarından birideğildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti kullanılmalıdır? Hangisi motorlu taşıtlarda bulundurulması zorunlu olan ilk yardım çantasında bulunmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur? Cevap: Hava Katmanıdır.diyen öğrenciye aşağıdaki sorulardan hangisi sorulmuş olabilir? Aşağıda verilen konuların hangisinde münazara yapılabilir? Aşağıdakilerden hangisi Musa (A.S) gönderilen kitabın bir özelliği değildir. Akışı başlatan ve bitiren sembol hangisidir? Peygamberimizin eşini ve amcasını kaybettiği yıla ne ad verilir ? ‘‘Eğlenmeksözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘beklemek, Durmak anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurlarına verilecek disiplin cezalarından birisi değildir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi terim anlamlıdır? Bir inek günde 20 litre süt verir. 4 inek 1 haftada kaç litre süt verir? Hz.Muhammed (sav.) için kullanılan resul kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa' nın yüzünde çocukluktan kalma yanık izi vardı.Cümlesinde Mustafa' nın hangi özelliğinden bahsedilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sı-fatı kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? I- Peygamberimiz (s.a.), savaşlarda yararlılık gösteremediklerinden dolayı kız çocuklarını daha az severdiII- Peygamberimiz (s.a.): Kimin, üç kızı olur da bunlara sabrederse ve varlığından onlara giydirirse kızlar ona, ahirette ateşten koruyucu bir perde olurlar. buyurmuşturIII- Peygamberimiz (s.a.) büyük çocukların küçüklere göre daha değerli olduğunu söylemiştirYukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? I. RölyefII. GravürIII. KabartmaVerilenlerden hangileri anlamdaştır? Hz. Muhammede (sav.) gelen ilk vahiy ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Ben 9 yaşındayken babamın yaşı benim yaşımın 5 katından 3 eksikti. Bugün ben 15 yaşında olduğuma göre babam kaç yaşındadır? Aşağıdakilerden hangisi geleneksel çocuk oyunlarımızdan değildir? Peygamberlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İstese de çok uzağa gidemiyor insan kendisinden. Hangi trene binse içindeki bir adrese varıyor sonunda. Hangi rüzgâra tutunsa kendine savruluyor. Hangi denize açılsa yine kendi kıyılarında buluyor kendini...Yazar, bu parçada aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Aşağıdakilerden hangisini sosyal örgütlere örnek gösteremeyiz? ‘Yaz sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Kendisi, tümleri ve bütünlerinin toplamı 240° olan açı kaç derecedir? Aşağıdaki kelime ikililerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir