S:1

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıda belirtilen boş kadrolardan hangisine açıktan vekil atanamaz?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıda belirtilen boş kadrolardan hangisine açıktan vekil atanamaz? sorunun cevabı "Şeflik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Bizim değer vermediğimiz, üstünde durmadığımız, çiğneyip geçtiğimiz, unutup gittiğimiz, bayağı dediğimiz ufak tefek şeyler, olaylar, kişiler, işler, renkler, kokular, sesler... Bütün bunlar sanatçı için değerlidir, eserinin temel taşıdır.Bu metinde vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? İstediğini yapandır. Ne dilerse onu yapabilir. Bir şey yapmak istediği zaman ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir. Bu, Allahın hangi sıfatıdır? 10 – 20 – 15 – 30 – 25 – 50 - ? Jean :Im very stressful. This is the first time Im withdrawing cash from an ATM. What should I do first?Tuncer :You should - - - - your card into the card slot. Kurtuluş savaşı yıllarında doğu cephesinde Ermenilere karşı kahramanca savaşıldı.Ve Ermeniler işgal ettikleri yerlerden çekildiler. Buna göre doğu cephesinin kapanmasını ve ermeni saldırılarının durmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara ise Y yazın.(......) Kum ve çakıldan oluşan karışımları mıknatıs ile ayırabiliriz.(......) Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 1 yılda tamamlar.(......) Soluduğumuz hava bir karışımdır.(......) Fosiller çok kısa sürede oluşur.(......) Kütlesi ve hacmi olan her şeye madde denir Halifeliğin kaldırılması;I. Eğitimi canlandırmakII. Laik anlayışı oturtmakIII. Yeni rejimi güçlendirmekamaçlarından hangilerine yöneliktir? İlk kez İstanbulu kuşatan türk boyu hangisidir? Peygamberimize(s.a.v.) ilk vahiy kaç yılında ve nerede gelmiştir? Bir toplama işleminde toplananlardan biri 128, diğeri 246 ise toplam kaçtır? Benim yaşım 25dir. Babam benden 25 yaş büyüktür. 9 yıl sonra yaşlarımızın toplamı kaç olur? Genler ile ilgili;I. Ebeveyn özellikleri yavrulara genler ile aktarılır.II. Bütün genlerden nükleotitlerin diziliş sırası aynıdır.III. Bir kromozom üzerinde çok sayıda gen bulunabilir.ifadelerinden hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad vardır? Güney Afrika'nın seçimle iktidara gelen ilk siyahi devlet başkanı aşağıdakilerden hangisidir? "Bayram töreni için hazırlıklara başladık cümlesinde beş heceden oluşan kelime hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi isim tamlaması değildir? Fabl türünün Doğu edebiyatındaki ünlü eserlerinden olan Gülistan aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi kişiyi bilgiye ulaştıran bir araç değildir . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri kullanılmamıştır? Türkiye Selçuklu Devleti, aşağıdakilerden hangisiyle kara devleti olma özelliğinden çıkarak denizci bir devlet olmuştur? Abbasi halifesi Kâim bi-Emrillah dünyevi yetkilerini ilk defa aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisine devretmiştir? Aşağıdaki halklardan hangisi, MÖ 2000lerde Kafkaslar üzerinden gelerek Orta Anadoluya yerleşmiştir? Aşağıdaki canlılardan hangisinin kulakları daha kısadır ? Bu hastalık nasıl başladı( ) ne vakit başladı( ) hatırlamıyorum. cümlesinde boş parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla gelmelidir? Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sırasında;- Kapitülasyonların kaldırılması- Ege adalarının geri verilmesi- Mısır sorununun çözülmesigibi koşulların kabul edilmesi durumunda tarafsız kalacağını açıklamıştır.Osmanlı Devleti'nin bu isteklerini kabul etmeyen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Ramazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine asılan Hoş geldin Ramazan vb kandil veya elektrik ampulleriyle yazılan yazı veya yapılan resime..........denir. Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir Peygamberimizin aile fertleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Uzun süre susuz kalan bireyde,I. Kanda osmotik basıncın artmasıII. Hipofiz bezinden ADH hormonu salgılanmasıIII. Böbreklerden suyun geri emilimiIV. Hipotalamusun uyarılmasıolaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ses kaydedilen plakların dinlenmesini sağlayan teknolojik ürün aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ürünlerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi farklı bir kökten türemiştir? Atatürkün aşağıdaki sözlerinden hangisi Atatürkçülüğün akılcılık özelliğini vurgulamaktadır? Aşağıda verilen iç salgı bezi ve salgıladıkları hormon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi gaz, katı, sıvı maddeler olarak sıralanmıştır? "Kahverengi" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir? Bir gruba üye bireylerin üstlendiği rolün gerektirdiği davranışları yerine getirmesine ne ad verilir? Cahiliye döneminde Hz. İbrahimin dinine bağlı olan, Allahın birliğine inanan ve putperestliği reddeden kimselere ne ad verilir? Aşağıdaki olaylardan hangisi moleküller arası çekim kuvvetleriyle açıklanamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir