Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi il idare kurulu üyelerinden değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi il idare kurulu üyelerinden değildir? sorunun cevabı "İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

A: How often do you go shopping? B: ............ Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi’nde her sancaktan (ilden) halkın güvenini kazanmış üç temsilcinin Sivas’ta topla- nacak olan milli kongreye katılmalarını istemiştir.Bu durum, Mustafa Kemal’in ilk amacının aşağıdakilerden hangisi olduğunu gösterir?  Müminler birbirlerini sevmede  ,birbirlerine  yakınlıkta ,şefkat gösterip ,birbirini koruyup  kollamada bir vücut gibidirler .Vücudun  herhangi bir yerinde  bir rahatsızlık olduğunda  ,bunu vücudun tüm uzuvları hisseder” sözüyle peygamber efendimiz  hangisini kastetmiş olamaz? İnsan hakları ihlalleri söz konusu ol-duğunda bunları araştırıp inceleyerek ve sorunların çözümüne ilişkin valiliklere veya kaymakamlıklara öneride bulunan kamu kurum veya kuruluşu seçenekler-den hangisinde verilmiştir ? “Kıyamet gününe ve pişmanlık duyan nefse yemin ederim ki, insanlar öldükten sonra diriltileceklerdir. İnsan, kemiklerini bir   araya toplayamayız mı sanıyor? Evet, Biz onu parmak uçlarına varıncaya kadar bütün incelikleri ile yeniden yapmaya kadiriz.” (Kıyâme suresi, 1- 4. ayetler)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?  “ Mutluluğun temelini paylaşım kavramı oluşturur; ama bu paylaşımı yalnız güzellikleri paylaşma boyutuna indirgeyemeyiz.”       Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?             Bir yerin kuşbakışı  görünüşünün küçültülerek ölçüsüz olarak düzlem üzerine çizilmesine ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul eki kullanılmamıştır?  İngilizlerin yalnız olarak işgal ettiği ilk Osmanlı vilayeti hangisidir? Oruç ibadetinin arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?  "http://www.tema.org.tr" sitesine giren bir kişi bu site hakkında hangi izlenime kapılması doğru olur? Çok partili hayata geçiş denemelerinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası aşağıdaki olaylardan hangisiyle kapatılmıştır?