S:1

Din ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

Din ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisidoğrudur? sorunun cevabı "Din duygusu doğuştan gelmektedir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Arkadaşlarımızın ilgi ve yetenekleri farklıdır.Aşağıdakilerden hangisi, bu farklılıklarla ortaya çıkan bir etkinlik değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Öğrenme-öğretme sürecini Yapılandırmacı Yaklaşım İlkeleri’ne göre yürüten bir öğretmenin aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanması beklenmez? Toplumdaki hızlı değişimin ekonomik nedenlerinden çok ahlaki sonuçları üzerinde duran, manevi değerlerimizin yitirilmekte olduğunu sergileyen ve “Bir Adam Yaratmak” adlı tiyatro serinin de yazarı olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki durumlardan hangisinde kişinin Besmele çekmesi uygun değildir? Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları sırasında düşman donanmasının nereden çıkartma yapacağını önceden sezerek gerekli önlemleri almış ve savaşın kazanılmasında etkili olmuştur.Bu durum Mustafa Kemal’in;I-Sezgilerinin güçlü olduğuII-İleri görüşlü olduğuIII-Adaletli olduğuözelliklerinden hangilerine sahip olduğunu gösterir?  ‘ Maddenin şekil almış haline …………denir.’Cümlesindeki boşluğa hangi kavram gelmelidir?  Aşağıdakilerden hangisi dayanışmayı ve iş birliğini öğütleyen atasözüdür? Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıkların başlama sebepleri arasında yer almaz? David - - - - a new watch. 3, 9, 0, 4, 1, 7 verilen rakamları birer kez kullanarak yazılabilecek 6 basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir ? Yüklü bir elektroskoba iletken bir çubuk dokundurulduğunda elektroskobun yaprakları biraz kapanıyor.Buna göre başlangıçta çubuğun yükü ile ilgili,I. Nötrdür.II. Elektroskop ile aynı işaretlidir.III. Elektroskop ile zıt işaretlidir.yargılarından hangileri doğru olabilir? Hayatımın geri kalanında, kalbimi kıranları bazen ağır ağır bazen hızla ama eninde sonunda mutlaka affettim. Hiçbir kırgınlık ölümden büyük değil. Canımı yakanları, bir daha yakamayacakları mesafelerin ardına yerleştirdiğim oldu. Ama gene de tamamen küsüp gitmedim. Beceremediğim zamanlar da oldu elbet. Öyle zamanlarda ruhuma eklenen yükü de kambur gibi sırtımda gezdirdim. Er veya geç bitsin istedim küskünlükler.Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi “salavat” duaları olarak isimlendirilir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam’dan önceki Arap toplumu ile ilişkilendirilemez? Peygamberimiz bir gün kendisiyle görüşmeye gelen ve heyecanlanan birisine “ Kardeşim, korkma. Ben de senin gibi anası kuru et yiyen bir insanım “ demiştir. Bu olay Peygamberimizin hangi özelliğini ön plana çıkartmaktadır?  Olgu: Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi olgudur? Aşağıdaki meleklerden  hangisi doğa olaylarını düzenlemekle görevlidir? Edebiyatımızda noktalama işaretlerini ilk kez kullanan sanatçımız yeniliklerin öncüsü sayılmaktadır. Ayrıca Tercüman-ı Ahval ve Tasvir- i Efkar da bu sanatçımız tarafından  çıkarılmıştır.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre “ilköğretim haftası” ne zamandır? İslam dinine göre insan aşağıdaki hangi iki özelliğinden dolayı sorumludur? Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan motorlu araçlara özel amaçlı taşıt denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı taşıttır? Onlar basamağı 6, birler basamağı 6 olan sayı ile 38' in farkı kaçtır? Üretime toprağı ile katılan bir insanın, elde edilen gelirden aldığı paya ne denir?  Aile tarihimizi yazarken aşağıdakilerden hangisinden faydalanamayız? 1982 Anayasası’nın 26. maddesinde; “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veyatoplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.” ifadesi yer alır.Bu ifade, demokrasinin aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?  Aşağıdaki metinlerin hangisi Şeyh Galip’e aittir?  Kâbe’nin hac günleri dışında da ziyaret edilmesine ne denir?  Hz. Muhammed’in anne - babası ve dedesinin ismi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Türkiye, siyasi yönden yalnız kalmamak içinaşağıdaki hangi ülkelere savaş ilan ederekİkinci Dünya Savaşı’na katımak zorunda kalmışı? Peygamberimiz İslamı anlatmak için gittiği Taif şehrinde tepkiyle karşılanmış ve hatta yaralanmıştır… O şöyle dua etmiştir:” Rabbim, halkımı bağışla, onlar  ne yaptıklarının farkında değiller”Peygamberimizin her şeye rağmen bu şekilde dua etmesi onun hangi özelliğini gösterir? • Aynı anda kasılıp aynı anda gevşeyen  kaslardır.• İskelet kaslarının kemiklere bağlandığı lifli bağ dokudan oluşmuş  yapıdır.• Sürekli uyarı verilmesiyle kasın uzun süreli tek kasılmasıdır.Açıklamalar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin karşılığı yoktur? Paris Barış Konferansında alınan kararlar doğrultusunda ilk işgal hareketleri hangi ülke tarafından başlatılmıştır? Fiyatı 150 lira olan bir ayakkabıda %20 indirim yapılıyor. Bu ayakkabının fiyatında kaç lira indirim yapılmıştır? Osmanlı-Rus savaşları hangi tarihte olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın özelliklerinden biri değildir?  Rönesans Dönemi’nin en önemli eserleri arasında gösterilen “Son Akşam Yemeği” adlı eserin ressamı, aşağıdakilerden  hangisidir? Akdeniz Bölgesi’nde Akdeniz iklimi kıyı kesimlerde görülür. Buna karşılık Ege Bölgesi’nde Akdeniz iklimi özellikleri kıyıdan 200 km içlere kadar görülmektedir.Ege Bölgesi’nde Akdeniz ikliminin iç kısımlara kadar sokulabilmesin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi aile büyüklerimizin oynadığı oyunlardan birisi olamaz? Üzerine düşen bütün ışınları soğuran, hiçbir ışını yansıtmayan cisim hangi renkte görün? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir