S:1

Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla
yemeyin. Ancak kendi rızanızla yaptığınız ticaretle
yemeniz helaldir...
(Nisa suresi, 29. ayet)
Bu ayette yasaklanan kötü alışkanlık aşağıdakilerden
hangisidir?

Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıklayemeyin. Ancak kendi rızanızla yaptığınız ticaretleyemeniz helaldir...(Nisa suresi, 29. ayet)Bu ayette yasaklanan kötü alışkanlık aşağıdakilerdenhangisidir? sorunun cevabı "Kumar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Mehmet :I think most of the experiments are waste of time and money.Tommy :- - - - because without these experiments, scientist cant create any inventions or innovations. 3 x ( 1024 ÷ 32) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Öğrenci yaptığı davranışın doğruluğu veya yanlışlığı hakkında bilgi almalıdır. Öğrencinin cevabı doğruysa, bu hem bir dönüt hem de pekiştireçtir.Bu ilkenin uygulanmasındaki temel amaç, hatanın en aza indirilmesidir.Yukarıda verilen özellikler, Programlı Öğretimin hangi ilkesi ile ilgilidir? En büyüğü 12 olan ardışık üç sayının toplamı kaç eder? Aşağıdaki devletlerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması n dan sonra yurdumuzu işgal eden ülkelerdendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi dinlemede güçlük yaratan nedenlerden biri değildir? (5,0,2) rakamlarıyla yazılabilecek en küçük üç basamaklı tek sayı kaçtır? Bir bitkinin;1. Yaprağı2. Meyvesinin çekirdekleri3. Tohumunugibi yapılardan hangileri toprağa ekilirse eşeyli bir üreme örneği görülür? Gaybın anahtarları Allahın yanındadır; onları Ondan başkası bilemez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir... (Enam suresi 59. ayet) Bu ayetten yola çıkarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Alnında geçmişin izleriGeleceğe umutla bakıyordu.dizelerinde yer alan sözcüklerden hangisinde hece düşmesi vardır? Yollara tükürmeyen, okul bahçesini ve sınıfları kirletmeyen, başkaları konuşurken sözünü kesmeyen, küfürlü sözler kullanmayan bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 1-20. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. Jason - - - - Geography at the moment. Aşağıda verilen cümlenin passive (edilgen) halini işaretleyiniz.She will paint the walls. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirmeli kelime yoktur ? Bilgi: Dünyadan bakıldığında Ay, Güneş ile hemen hemen aynı büyüklükte görülmektedir. Ancak Güneş, hem Dünya hem de Aydan daha büyüktür.Bu bilgi Ayın hangi özelliğine bir kanıt oluşturmaktadır? Celine :Im having a birthday party on Sunday. - - - -?David :Id be happy. fırtına sözcüğü hangi öğrencilerin cümlesinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Cisimlerin hareket yönüne ters bir kuvvet uygularsak cisim ...................... veya durur.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaklerden hangisi gelmelidir? Boş bırakılan yere uygun gelen harf hangisidir?r e _ d Bilimsel adlandırma yöntemine göre safran çiğdeminin latince yazılışı hangisinde doğru verilmiştir? Coğrafi yönler...............göre belirlenmiştir. İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Atatürk, cumhuriyeti öncelikle kimlere emanet etmiştir? Aşağıdaki eşyalardan hangisinin milli kültürümüzü yansıtan öğelerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi İslamın dünyaya bakışı ile ilgili görüşünü yansıtmaz? Renklerin kullanıldığı Türkiye fiziki haritasında batıdan doğuya, kıyılardan iç kesimlere gidildikçe yeşil tonlarından kahverengiye geçildiği görülmektedir.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? "Satranç" kelimesinin İngilizce karşılığı hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi en küçüktür? Popülasyonun yaşadığı çevrede sürekli büyümesine engel olan her türlü canlı (biyotik) ve cansız (abiyotik) faktörler çevre direnci olarak adlandırılır.Buna göre aşağıda verilen çevre direncini oluşturan faktörlerden hangisi abiyotik bir faktördür? Aşağıdakilerden hangisi evlilikle ilgili yapılan bir uygulama, ya da kutlama değildir? Ben çok küçükken babam öldüğü için, annem tarlalarımızda işçilerimizle beraber çalışırdı. O, evden çıkınca ben de harmana koşar, sabahtan akşama kadar arkadaşlarımla oynardım. Çok yaramaz olduğumu, yüksek kestane ağaçlarının tepelerinde serçeler gibi daldan dala atladığımı hatırlıyorum. Annem akşamüzerleri eve yorgun dönerdi. Beni, kapının önündeki kuyunun başında, çektiği buz gibi su ile yıkarken avazım çıktığı kadar bağırırdım. Köyümüzün çobanı ineğimizi yolun başında bırakırken bize seslenirdi. Bu, sarı bir inekti. Yüzümü, yüzüne sürerdim, başını yana çevirerek tatlı bir sesle böğürürdüm. Annem, "Sarı Kız" diye konuşarak onu ahıra götürürdü.Lamia BALLI Yazar, arkadaşlarıyla nerede oynuyor? 1-Pınar, kovasını taşıyor./ 2- Dedem iyice yaşlandı.3-Doğum günümü kutladık./4- Ayşe, mışıl mışıl uyuyor.Numaralanmış görsellerdeki eylemlerin anlamlarıbakımından sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Dünyanın kendi ekseni ve aynı zamanda Güneşin etrafında da dolaştığını ilk defa ileri süren Polonyalı bilim insanı hangisidir? Batı Karadeniz bölümünde yer alan Zonguldakın nüfus yoğunluğu oldukça fazladır.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bir kırtasiyeci 12 kalemin çeyreğini sattı. Kırtasiyecinin kaç kalemi kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yükseköğretim kurumu değildir? I. Bayram namazı II. Cuma namazıIII. Her işe besmele ile başlamakYukarıdaki ibadetlerin hükmü sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde Türk kadınının toplumdaki rolü konusunda bir fikir vermektedir? 1. Kul hüvallahu ehad2. Lem yelid velem yuled3. Allahussamed4. Ve lem yekün lehu5. Küfüven ehadİhlas suresi ayetlerinin doğru sıralanışını dikkatealdığımızda, yukarıda numaralandırılmış ayetlerdenhangi ikisinin yer değiştirmesi gerekir? Aşağıda verilen uzunluk ölçülerinden hangisi diğerlerinden daha kısadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir