S:1

Hierapolis hangi ilimizdedir?

Hierapolis hangi ilimizdedir? sorunun cevabı "Denizli" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Gerçek dua ancak Allahadır (Rad suresi, 14. ayet)Bu ayetten çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatılmak istenen düşünce diğerlerinden farklıdır? Atatürk, inkılaplarını gerçekleştirirken Batılı ülkelerin sahip olduğu kurumları Türkiyede de oluşturmaya çalışmıştır. Ancak bunu yaparken Batıyı ve Batılı kurumları taklit etmemiş, sadece örnek almıştır. Örnek aldığı kurumların Türk milletine uygun olmasına özen göstermiştir.Buna göre Atatürk, inkılaplarını yaparken daha çok aşağıdakilerden hangisine önem vermiştir? Ülkede huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışan bakanlık hangisidir? Şuraya kimse oturmasın. Cümlesinde kaç adıl vardır? Bireylerin ya da toplumların günlük yaşamı düzenleyen kuralları, devletin işleyişine ilişkin yapıları akla, özgür düşünceye, eleştiri ve sorgulamaya dayanarak oluşturmalarıdır.Verilen düşünce aşağıdakilerden hangi kavramla ifade edilir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre içinde işe başlamayanlar ne kadar süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler? Minik karıncalar, telaşlı adımlarla yuvalarına gidiyordu. cümlesindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi tutumlu olmaya bir örnektir? 60dan başlayarak ileriye doğru ikişer ikişer sayarken 4.saymada hangi sayıyı söyleriz? Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratlar için yanlıştır? Yakup Kadri Karaosmanoğlu edebiyatımızın önde gelen sanatçılarından biridir. Roman, hikâye, anı gibi değişik alanlarda eserler vermiş olan sanatçı daha çok romanları ile tanınmaktadır. Romanlarında önceleri kişisel konuları işleyen sanatçı daha sonra toplumsal konulara yönelmiştir. Kiralık Konakta nesiller arası duygu ve düşünce farklılıklarını işleyen sanatçı, Yaban romanında Kurtuluş Savaşı yıllarındaki köy yaşamını, köylü-aydın çatışmasını işlemiştir.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? Klavyenin sağındaki rakam tuşları yazmıyorsa hangi tuşa basmamız gerekir? Aşağıdaki tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır? I. Limonata II. Tuzlu su III. Şekerli suYukarıdakilerden hangileri karışımdır? Aşağıdakilerden hangisi akrabalarımızı koruyup gözetmek için yapabileceklerimiz arasında yeralır?  • Mal ile yapılan bir ibadettir.• Sözlükte temizlenme, arınma, bereketlenme anlamlarına gelir.• Zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mal-larının belli bir miktarını fakirlere vermeleridir.Hakkında bilgi verilen ibadet hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecine katkı sağlayan unsurlardan değildir? 18 sayısının yarısı hangi sayının 3 katına eşit olur? Aşağıdakilerden hangisi Allahın dışındaki her şeyi ifade etmek için kullanılan bir kelime değildir? Çocuk Hakları Sözleşmesinde , bir çocuğun ya da ailesinin cinsiyeti, rengi, dili, dininden dolayı ayırımcılık yapılmaması öngörülmüştür. Bu durum sözleşmenin hangi özelliğini göstermektedir? Hastaları tedavi eder,iyileştiririm.Acaba benim mesleğim nedir? 1920li yıllarda yazdığı şiirlerle edebî gelenekten kopuşu getirdi. Nazım Hikmet havasında şiirler yazdı. Zamanın Batıda moda olan fütürist, kübik ve gerçeküstücü şiir akımlarını denedi. 20. yüzyılın sanat akımlarının etkisi altında yazılmış şiirleriyle yenileşme sürecinde kendinden sonraki şairlere yol gösterdi.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Hz Muhammed, çocukluğu döneminde hangisinin yanında kalmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi soru eki yanlış yazılmıştır? 19 Mayıs 1919 ‘da Samsunda Mustafa Kemal Atatürkün önderliğinde başlatılan savaşın adı nedir ? 198˃AYukarıdaki karşılaştırmada A yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? I. Vakit namazlarıII. Cuma namazıIII. Teravih namazıIV. Bayram namazı Bu namazlardan hangilerinin cemaatle kılınması zorunludur? Bakıma muhtaç çocuklar ülkemizde hangi kurum tarafından korunmaya alınmaktadır? Peygamberimiz bir sözünde En iyi ev, içinde yetime iyilik ve yardım yapılan evdir. En kötü ev ise içinde yetimin itilip kakıldığı evdir buyurmuştur. Bu sözü ile peygamberimiz bizlere hangi güzel davranışı öğütlemektedir? Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Atalarımızdan kalan camiler, hamamlar, tarihi köprüler, medreseler hangi kültürel unsurun içinde yer alır (I) Dil, kültürün en önemli parçası olmakla birlikte diğer kültür değerlerinin koruyucusu ve kuşaktan kuşağa aktarıcısı durumundadır. (II) Her dil, dünyayı kendi penceresinden görür ve anlatır. (III) İşte bu pencere de onun kültüründen kaynaklanan dünya görüşüdür. (IV) Tek başına atasözleri ve deyimlerin incelenmesi bile bize Türk dili ve kültürü arasındaki bağı anlatmaya yeterlidir. (V) Türk dili bilim ve kültür dili olarak işlenmiş ve olgunlaşmış bir dildir.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisi aynı doğrultudadır? Yönetimde, bir işin birden çok işgörence yapılması sırasında işgörenler arasında oluşan insan ilişki türü aşağıdakilerden hangisidir? Uzunluğu 200 m olan bir tren 1200 m uzunluğundaki tüneli sabit hızla 40 saniyede tamamen geçtiğine göre trenin saatteki hızı kaç kilometredir? Bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla tutulan oruç hangisidir? Nitelikli eleman aranıyor cümlesiyle aynı anlama gelen cümle hangisidir? Bir sosyolog Japon toplumundaki düğün törenleri ile Türk toplumundaki düğün törenlerini inceleyerek karşılaştırma yapmış ve iki toplum arasında birçok farklılık olduğunu ortaya koymuştur.Bu durum, kültürün hangi özelliğine örnektir? Seviyorum eyleminin kişi ve zamanı ile ilgili hangisi doğrudur? I. Edebî eserlerin dil ve üslup özelliklerini inceler. (Y)II. Edebî metinden hareketle sanatçının hayatını, sa- nat yaşamını inceler.(Y)III. Bazı edebî eserleri yazıldığı dönemden bağımsız olarak inceler. (D)IV. Dönemin sosyal, siyasi, dini, ekonomik vs. özellikle- rini yani zihniyetini inceler.(D)V. Edebî akımları değil, felsefi akımları inceler.(D)Yukarıda edebiyat tarihiyle ilgili yargıların doğruluğu (D) yanlışlığı (Y) değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelerden hangisi doğrudur. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir