S:1

Yaşları sırasıyla 5, 6 ve 7 olan üç arkadaş 360
lirayı yaşlarıyla orantılı olarak paylaşıyorlar.
Buna göre en çok parayı alan kaç lira almıştır?

Yaşları sırasıyla 5, 6 ve 7 olan üç arkadaş 360lirayı yaşlarıyla orantılı olarak paylaşıyorlar.Buna göre en çok parayı alan kaç lira almıştır? sorunun cevabı "140" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden teknolojik ürünlerden hangisi iletişim alanında kullanılmaz? 225 kilogram meyvenin 75 kilogramı satınca geriye kaç kilogram meyve kalır? Bir çiftlikte üç günde toplam 12 897 lt süt üretilmiştir. 1. gün 7098 lt, 2. gün 2099 lt süt üretildiğine göre 3. günde toplam kaç litre süt üretilmişt. Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Avlanmanın serbest olduğu dönemde balıkçıların Karadenizden avladıkları tonlarca hamsi balığı ekolojide hangi topluluğa karşılık gelir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde deneme türünde özgün örnekler veren sanatçılarımızdandır? herkes - fikrine - başkasının - yaklaşmalıdır - hoşgörüyleYukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir tümce yapıldığında baştan ikinci sözcük hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir şifredir? Üzerine parfüm sıkılmış bir pamuk parçasının yaydığı koku, bir süre sonra bulunduğu odanın her yerinden hissedilir. Bu olay gazların hangi özelliği ile açıklanır? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım çantası bulunması gerekenlerden birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının özelliklerinden değildir? Çevresi 30 cm olan bir dikdörtgenin uzun kenarı 10 cm ise kısa kenarı kaç cm dir? Hz. Muhammed (sav.); selamlaşmak, davet edildiğinde katılmak, öğüt isteyene öğüt vermek, aksırana Allah sağlık ve afiyet versin demek, hastayı ziyaret etmek ve cenazeye katılmak gibi davranışların, Müslümanın Müslümana karşı görevleri arasında olduğunu bildirmiştir.Hz. Muhammed (sav.) bu öğütleri ile Müslümanlar arasında aşağıdaki davranışlardan hangisini yerleştirmeyi amaçlamıştır? Bu devlette her sınıfın nasıl bir eğitim alacağı, kimlerin ne tür mal ve mülk edineceği ideal bir tasarımla belirlenmiştir. Örneğin; üretici ve zanaatkârlar istedikleri kişi ile evlenebilirken aynı hak askerlere tanınmaz.Özellikleri verilen ütopya aşağıdakilerden hangisidir? 1 kilogram 850 gramdan kaç gr fazladır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilimsi yoktur? Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de, bilimsiz, sanatsız, felsefesiz insan toplumları vardır, fakat hiç bir zaman dinsiz bir toplum var olmamıştır. (H.Bergson)Paragrafta anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir ? Aslı : When are you going to go to Rome?Carter : - - - -. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül doğru olarak kullanılmıştır? Halkçılık ilkesi bütün vatandaşların kanun önünde eşit olmasını ve kimseye ayrıcalık tanınmamasını öngörür.Buna göre, aşağıdaki yeniliklerden hangisi halkçılık ilkesiyle doğrudan ilgili olabilir? I. Buzlu yüzeyII. Cilalı yüzeyIII. Kumlu yüzeyIV. Toprak yüzeyYukarıdakilerin hangilerinde sürtünme fazladır? Bugün yalnız yağmura tahammül edeceğimTa boğazıma kadar çıkan deli yağmuraTüyüme horozdan çok itimat edeceğimİtimat edeceğim şu belalı yağmuraRuhumu bayrak yapıp ben teslim edeceğimBu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi, yolculuklarda emniyet kemeri takmanın yararını belirtmektedir? Aşağıdaki sayılardan hangisi 460a yuvarlanmaz? Özel teşebbüse ve piyasa serbestliğine dayalı olan ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir? Ayşe teyzenin 200 gram altını vardır. Bir yıl sonra altınlarının zekâtını vermek isteyen Ayşe teyzenin, yaklaşık kaç gram altını zekât olarak ayırması gerekir? Aşağıdakilerden hangisi ailece yaptığımız bir etkinlik olabilir? İnsan, içinde yaşadığı toplumdan etkilenir. Kişinin görüş ve düşünceleri, yaşadığı toplumun değerlerine, örf, adet, gelenek ve göreneklerine göre şekillenir.Yukarıdaki metinden, İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının oluşmasında etkili olan sebeplerden hangisi çıkarılabilir? 68957 doğal sayısının 10 ile bölümünden kalan a, 5' e bölümünden kalan b ise a + b kaçtır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tutumlu olmaya ve tasarruf yapmaya teşvik eden bir anlam taşımaz. Atatürk annesinin isteği ile aşağıdaki okullardan hangisine gitmiştir? Peygamberimiz (s.a.v.) torunu Hasanı öpüp severken onu gören bir adam 10 tane çocuğum olduğu halde hiçbirini öpüp sevmedim. dedi, bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) adama hayretle baktı ve "........................" dedi. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ancak iki kişiye gıpta edilir:.........hadisinde belirtilen kişiler kimlerdir? Tarihde ilk defa yazıyı kullanan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Devletin temel amaç ve görevlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi kelamî bakımdan diğerlerinden farklı bir mezhebe mensuptur? 6y = 2 - 4x ve 3x = 4y + 10 denklemlerini birlikte sağlayan (x, y) sıralı ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki beyliklerden hangisinin hâkimiyet altına alınmasıyla Osmanlı Devleti hazır bir donanmaya sahip olmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir