Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi karşılıklı konuşma çeşitlerinden biri değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi karşılıklı konuşma çeşitlerinden biri değildir? sorunun cevabı "Duyuru yapma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Gönlünü Şirin’in aşkı sarınca Yol almış hayatın ufuklarınca, O hızla dağları Ferhat yarıncaBaşlamış akmağa çoban çeşmesiBu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur? Dereceli bir kapta 300 ml su vardır. Kabın içerisine 2 adet eş bilye atan Kenan dereceli kaptaki sıvı seviyesinin 450 mL’ ye yükseldiğini görüyor. Buna göre bir bilyenin hacmi ne kadardır?  I. Yiğitlik, kahramanlık, göç, savaş, yurt sevgisi gibi konular işlenir.II. Modern çağlarda oluşmuşlardır.III. Zaman ve mekân ögeleri vardır ancak belirli bir zamanı ve mekânı dile getirmez.IV.  Epik şiirin ilk örneği kabul edilir.V. Anlatıcı, olayları genellikle hâkim (ilahî) bakış açısı ile sunar.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde destanlarla ilgili bilgi yanlışı vardır? Atatürk’ün inkılapçılık anlayışı; toplumun ihtiyaçlarını karşılayamayan, zamana göre geri kalmış kurumların ortadan kaldırılması ve yerine ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştıracak, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak kurumların kurulması esasına dayanır.Buna göre inkılapçılık anlayışı aşağıdakilerden hangisini savunmaz? Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı yapılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler? • Tabakalar arasında geçiş yapmak olanaklı  değildir.• Bireylerin içinde yer alacağı tabaka doğumla  belirlenir.• Kölelik ve kast sistemi buna en uygun  örneklerdir.Verilenler aşağıdakilerden hangisini açıklar niteliktedir? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim bütçesinin gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? Yaşadığımız bölge dikkate alındığında hangi afetin görülme ihtimali daha düşüktür? Aşağıdakilerden hangisi zarla çevrili olmayan bir organeldir? “Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu bilin ki biz sizi topraktan, sonra nutfeden (spermden), sonra alekadan (aşılanmış yumurta / embriyodan) sonra(uzuvları) belli belirsiz canlı bir et parçasından (organları zamanla oluşan ceninden) yarattık ki size (ne olduğunuzu) açıklamış olalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz. Sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız...” Bu ayette hangi konudan bahsedilmektedir?  Hz. Muhammed’in ölümünden sonra devletin başına geçen yöneticilere ‘’Halife’’ denmektedir.Halifenin yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?