S:1

Namaza başladıktan sonra Fatiha ve zammı
sureyi okumuş olan bir kişi buraya kadar namazın
içindeki farzlardan kaç tanesini yerine getirmiştir?

Namaza başladıktan sonra Fatiha ve zammısureyi okumuş olan bir kişi buraya kadar namazıniçindeki farzlardan kaç tanesini yerine getirmiştir? sorunun cevabı "3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Anadoluda Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk beylik hangisidir? Kitapların, işaret ettikleri dönemi aydınlatan; toplumsal olayları, onların yankılarını ve bireyler üzerindeki etkilerini kayda geçiren, geleceğe taşıyan bir değeri vardır. Geçmişte veya bugünde yazarların karakterler yoluyla neredeyse bir laboratuvar ortamı yaratarak ve kuşkusuz kendi dürbünlerinden bakarak yazdıkları her bir kitap, bu açıdan tarihî bir belge niteliği taşır.Bu paragrafın türü aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlenin sonu nokta gelmelidir? "Hep birlikte kır gezisine gittik" cümlesinde eylemi yapan aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed (SAV.) ne zaman ve nerede doğmuştur? Bir ikiz kenar üçgenin çevresi 230 cmdir. İkiz kenarlarından biri 72 cm olduğuna göre ikiz olmayan kenarın uzunluğu kaç cmdir? Eren : ....................................... ?Esin : At 7 o'clock. Verimli toprakların ; kuvvetli rüzgarlar , uzun süreli yağışlar akarsular ve sel suları gibi çeşitli etkenlerle aşınması ve taşınıp yok olmasına ne denir ? Bir öğrenci günlük planında aşağıdakilerden hangisine daha az zaman ayırmalıdır? I. Uçan kuş II. Paraşüt III. UçurtmaYukarıda verilenlerden hangisine veya hangilerine hava direnci etki eder? Milli Mücadelemizin başlangıcı hangi olaydır ? Aşağıdakilerden hangisi oyun oynamanın tehlikeli olduğu yerlerdendir? Aşağıdakilerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz? 9 + ( 21 : 3 – 4 ) == 30: 3 – 4 .............. 1.adım= 10 – 4 .............. 2. Adım = 6 .............. 3.adımYukarıdaki işlemin çözümünde hangi basamakta hata yapılmıştır? Bir toplama işleminde toplananlardan biri 28, toplam 56 ise diğer toplanan kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi günah kazandıracak bir davranış değildir? Kaynağından uzaklaşan sesin şiddeti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre belge türüne girmez? Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişililer hangi meslek grubuna girer ? Okul çantamızın içine konacak araç gereçler aşağıdakilerden hangisine göre hazırlanır? Kurtuluş Savaşında düşman işgaline karşı halkın kendi kurduğu yerel birliklere ne ad verilir? Rönesans Hareketi, ilk hangi Avrupa ülkesinde ortaya çıkmıştır? (I) İnsan, yaşamı boyunca eğitime muhtaçtır. (II) Genç- lerin mesleki yeterlik kazanmaları, üretim hayatına hazırlanmaları için eğitim gerekiyor. (III) Bu eğitim, onları kendileri ve toplumları için yararlı hâle getirecektir. (IV) Yaşlıların eğitimi ise sosyal dışlanmayı, kendini değersiz görmeyi önlemek için gereklidir. (V) Bu eğitimle yaşlılar, hayata tutunur ve daha huzurlu yaşarlar.Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinden sonra, Yaşamın bütün dönemleri için uygun bir eğitim olması, eğitim programlarının devamlılığı sağlanmalıdır. cümlesi getirilebilir? Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidir. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir. (Hucurat suresi, 11. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayette yasaklanan kötü davranışlardan biri değildir? 80, 78, 68, 66, 56, 54...... örüntüsü hangi sayıyla tamamlanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi protokolün temel öğelerinden değildir? They have just .................... the train. They have to take a taxi.A) stoppedB) boughtC) missedD) drawn 18 yaş üzeri, akli dengesi yerinde olan herkes organlarını bağışlayabilir. Kişiler, organ bağışladıklarını mutlaka yakınlarıyla paylaşmalıdır. Çünkü bir kişinin beyin ölümü gerçekleştiğinde yakınları izin vermedikçe kişinin herhangi bir organı alınamaz. Bu durum aşağıdaki hangi temel hakla gü- vence altına alınmıştır? 5318 - 4214 Çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki kötü davranışlardan hangisi hırsızlık kapsamında değerlendirilemez? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı olarak değerlendirilemez? Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan hangisi değildir? Bir kenar uzunluğu 15 cm olan bir eşkenar üçgenin çevresi kaç santimetredir? Aşağıda cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdaki eserlerden hangisi soyut ressam Yüksel Arslana ait değildir? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre, yazı alanı nedir? Aşağıda deprem ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden değildir ? Açık sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Herhangi bir kişinin resmî kimlik belgesine bakarak o kişi hakkında aşağıdaverilen sorulardan hangisi cevaplanamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir