S:1

Kanun fit Tıp isimli eseri batı dünyasında tıp fakültelerinde yakın zamana kadar ders kitabı olarak okutulan, hastalıkları psikolojik ve bedensel nedenlere bağlayan, aynı zamanda psikolojinin öncüsü olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Kanun fit Tıp isimli eseri batı dünyasında tıp fakültelerinde yakın zamana kadar ders kitabı olarak okutulan, hastalıkları psikolojik ve bedensel nedenlere bağlayan, aynı zamanda psikolojinin öncüsü olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "İbni Sina" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
30 kuzunun toplam ayak sayısı kaçtır? Sevr Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisiyle Osmanlı Devleti savunma gücünden yoksun bırakılmak istenmiştir? 856 litre zeytinyağının yarısı satıldı. Kalanı çeyrek litrelik kaç şişeye doldurulabilir? Ali 8 yaşındadır. Ali' nin babası, Ali' den 30 yaş büyüktür. Babası ile Ali' nin yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi ‘Adalet kelimesinin karşılığıdır? Öğretmenimiz, İstanbul yurdumuzun en ................ kentidir, dedi.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisigelirse öznel bir cümle olmaz? Hangi cümlede eş sesli sözcük kullanılmamıştır? Mıknatıslar elektronik donanımlı bazı eşyalara yaklaştırıldığında bu eşyalara zarar verebilir. Buna göre mıknatıslar aşağıdaki eşyalardan hangisine zarar vermez? Hangi ikili zıt anlamlıdır? Bilgisayarı kapatırken aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmalıdır? 9 m 60 cm lik tahtadan 4 tane 60 cm lik parça kesilirse kaç cm lik tahta kalır? Bilgisayarda internete girmemizi sağlayan kart aşağıdakilerden hangisidir? I.TBMMde hükümet başkanlığı görevi ,meclis başkanı tarafından yürütülmüştür. Bu durum , I. Güçler birliği ilkesinin geçerli olmadığının II. Anayasal yönetime henüz geçilmediğinin III. Meclis hükümeti sisteminin uygulandığının yargılarından hangilerini doğrular niteliktedir? Bedenin ölümünden sonra ruhun başka bir bedenle tekrar dünyaya gelmesi şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Allahtan aldığı mesajları insanlara iletmekle görevli olan ve onlar arasından seçilen elçilere ............ denir.Yukarıda boş bırakılan yere hangi kavramın gelmesi uygundur? Okulunun örgütsel değerlerini ve vizyonunu belirlemiş olan bir okul müdürünün bundan sonraki aşamada belirlemesi gereken görev aşağıdakilerden hangisidir? I. İki gaz molekülü arasındaki uzaklığa ortalama serbest yol denir.II. Molekülleri birbirleriyle esnek olmayan çarpışma yapar.III. Molekülleri titreşim, öteleme ve dönme hareketleri yapar.Yukarıda verilenlerden hangileri gazların genel özelliklerindendir? Tencerede 12 tabak yemek vardı. Bunlardan 6 tabağını arkadaşlarla yedik. Tencerede şimdi kaç tabak yemek kaldı? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki doğru yazılmıştır? Bütün namazların bütün rekâtlarında okunan sure hangisidir? Karıştığına pişman olduğu bir işten kendini kurtaramamak. anlamındaki deyim hangisidir? "Kanepeye uzandım, sonra uyudum." cümlesinde iş bildiren kaç kelime vardır? T.C.Anayasası na göre,aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin özelliklerinden biri değildir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mecburi hizmet ile ilgili aşağıdaki seçeneklerin hangisi yanlıştır Cuma namazını aşağıdakilerden hangisi kılmak zorundadır? Küçük dozlarda madde kullanımına bağlı olarak kişinin bedeninde ortaya çıkan etkiyi yakalayabilmek için maddenin dozunu zaman içerisinde artırma gereksinimine - - - - denir.Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Hangi sözcük yapım eki alarak türemiştir? Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumluluğumuzdur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri kullanılmamıştır? I. ilim irfan sahibiII. cahiller ve papağanlar varsaIII. okumuşlardadır IV. hata onlarda değilV. bir cemiyette Yukarıdaki kelime gruplarıyla kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Aşağıda yağlarla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? "Alkolden bütün vücudumuz olumsuz etkilenir; fakat bir organımız alkolden daha fazla etkilenir."Bu organımız aşağıdakilerin hangisidir? Kare ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? • Mescidü-l Haram• Süleyman Mabedi• Meryem Ana EviYukarıdaki kavramlar ilahi dinlerdeki hangi ibadetle ilişkilendirilebilir? İstanbulun işgali sırasında görevde bulunan Osmanlı hükûmeti, aşağıdakilerden hangisidir? Vefatından sonra Resulullah'ın mübarek bedenini hangi sahabe yıkamıştır? İyileşemeyecek kadar hasta olan kişilerle, çok yaşlı insanlar tutamadıkları oruçlarına karşılık ne yapmaları gerekir? Dünyanın kendi çevresindeki dönüş süresi ne kadardır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki sözcüklerin tamamı türemiş sözcüktür? Türkiye Selçuklu Devletinin ilk başkenti aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir