S:1

Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin en çok satı aldığıüülerden biridir?

Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin en çok satı aldığıüülerden biridir? sorunun cevabı "Kozmetik ürünler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Hi, my name is Karen. I am 25 years old. I live in England but I am not English. I am Spanish. I am a doctor at a hospital and I love my job. I get up very early and go to work at 07.00 in the mornings. I have blue eyes, long straight fair hair. I am shy and I dont like talking much. My favourite hobby is listening to music but I cant sing a song.Karen - - - - . Aşağıdaki mayozun özelliklerinden hangisi mitoz hücre bölünmesinde de görülür? Toplumu ilgilendiren bir konuda farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak yaptıkları tartışmalara ne ad verilir? Peygamberimizin (s.a.) çocuk sevgisini ve çocuklara verdiği değeri göz önünde bulundurursak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur? Melek babasına meleklere imanın ne olduğunu sormuştur. Babası aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış bilgi vermiş olur? Mıknatısın tam ortası itme ve çekme etkisi göstermez. Bu kısma ne ad verilir? - - - - students are there in the classroom? Kuran-Kerim hangi halife zamanında kitap haline getirildi. – 4 ile + 6 arasında kaç tane tam sayı vardır? Deniz Hanım iki kez evlenir. Gül ve Şeker adlı iki kızı olur. Kendisi şenlik ve gösteriş tutkunu bir kadındır. Evi o yönetir. Kocası Ahmet Bey ise yaşamayı seven, gamsız bir adamdır. Kızları Gül evde kalmış, çirkin, içkici ve dengesizdir. Şeker Hanım kendisini evin direği gibi görmektedir.Bu parçada tanıtılan kişilerin hangi özelliklerine değinilmemiştir? Aşağıda verilenlerden hangisi TBMM'nin görev ve sorumluluklarından biri değildir? Bir kaba 6 bardak sıvı yağ konulduğunda 2 bardağı taştığına göre 2 kabı doldurmak için kaç bardak sıvıya ihtiyaç vardır? 1739 sayılı milli eğitim temel kanununa göre, Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların tahsislerini kaldırmaya ve satışına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi temizlikle ilgili değildir? I was playing basketball when an old friend- - - - me. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı bir cümledir? Trafik kazası sonucunda acil yardım merkezi arandığında, arayan kişi hangi bilgileri vermelidir? Dinî-tasavvufi temaların işlendiği bir nazım türüdür. Allah'ı övmek ve ona yakarmak için söylenir. Dinii törenler sırasında, dergâhlarda özel bir ezgi ile okunur. Nazım birimi dörtlük ve beyittir. Hece ölçüsü ile söylenir.Bu parçada sözü edilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? James :Im planning to go to Marmaris next week. What should I take with me?Sofia : You should take your sunglasses, suncream, some t-shirts and shorts.James :- - - - ?Sofia :No, I dont think so. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek durumu belirtmektedir?I. Toplumsal uyum artar.II. Herkes haklarını özgürce kullanabilir.III. Hak ve özgürlüklerimiz zarar görebilir.IV. Toplumda huzursuzluk ortaya çıkar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır? Müzeler Haftası ne zaman kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi insan haklarından biri değildir ? Mekanik dalgalarla ilgili;I. Yayılmaları için madde ortamı-na ihtiyaç yoktur.II. Su dalgaları, ses dalgaları örnek olarak verilebilir.III. Katı, sıvı, gaz ortamlarında yayılır.yargılarından hangileri doğrudur? 1- Arabamıza binip yola çıktık. 2- Halamlara gitmek için, erkenden hazırlandık.3- Halamın güzel yemeklerinden yedik.4- Halam bizi kapıda karşıladı.Yukarıdaki olaylar oluş sırasına göre sıralarsak doğru sıralama nasıl olur? Sanayi Devrimi ile birlikte endüstrileşen ülkeler ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak amacıyla aşağıdakilerden hangisine yönelmişlerdir ? Okulda – oldu- arkadaşım - yeni- birçok yanda verilen sözcüklerle doğru ve anlamlı oluşturulmuş şekli aşağıdakilerden hangisidir? Bugün market kapalı. cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı kaç harftir? Hangi maddelerin belirli bir şekli ve hacmi vardır? 200+ 19,985 + 1,87 = ? 1 kg + yarım kg = ............gram eder? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Peygamberimizin Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur'an öğretmeni kimdir? 384 sayısındaki 8nin basamak değeri kaçtır? 42 lirayı 7 kişiye eşit olarak dağıtırsak her bir kişiye kaçar lira düşer? 3 saat 25 dakika kaç dakika eder? İzmir in işgaline karşı ilk dış tepki nedir? BALIK kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Aşağıda verilen ortamlardan hangisinde ses yayılmaz? • İşgaller protesto edilecek• İşgalleri protesto etmek için mitingler düzenlenecek• Mitingler sırasında Hristiyan halka karşı bir saldırı ve düşmanlık yapılmayacakMustafa Kemal, Havza Genelgesinde değindiği bu kararlarla, aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir