Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Müslümanların Avrupadaki ilerleyişeri, aşğıaki hangi savaşsonunda durmuşur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Müslümanların Avrupadaki ilerleyişeri, aşğıaki hangi savaşsonunda durmuşur? sorunun cevabı "Puvatya" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre, süreli yazışmalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Formula 1 ve olimpiyatlar gibi spor etkinlikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Her biri 25 kg olan iki çuval unun 21 kg’ı kullanılıyor. Geriye kaç kg un kalır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini ispatlamak için yolculuğa çıkan denizci kimdir? I. Geçiş yollarının önü ve üzeriII. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarıIII. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerineyakın yerler ve dönemeçlerYukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir? Ülkemizde görülen doğal afetlerden hangisien çok mal ve can kaybına neden olmaktadır? Bir kutuda 12 şeker varsa, 4 kutuda toplam kaç şeker olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? “Akşam hiç kuşkusuz sizin evde toplanmış olabilirler.” cümlesinde anlatım bozukluğu vardır.Bunun giderilmesi için aşağıdakilerden hangisi cümleden çıkarılmalıdır?  •  Uzun süreli bilinç kaybıdır.•  Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar.Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla “kişi zamiri” kullanılmıştır?