S:1

Aşağıdakilerden hangileri kare dik prizma ile küpün ortak özelliklerindendir?
I. Ayrıt sayıları eşittir.
II. Tüm yüzleri eştir.
III. Tabanları karesel bölgedir.

Aşağıdakilerden hangileri kare dik prizma ile küpün ortak özelliklerindendir?I. Ayrıt sayıları eşittir.II. Tüm yüzleri eştir.III. Tabanları karesel bölgedir. sorunun cevabı "I ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
‘öğretmen - okul kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide yoktur? Stoa ahlakının temel ilkesi: Doğanın yasasına boyun eğmektir. Doğaya uygun yaşamak insan için bir ödev- dir. Bunun içinde bazı insanların değer olarak gördükleri zenginlik, şeref, sağlık hatta hayatın kendisi, bilge kişi için önem verilmeyecek, ilgisiz kalınacak şeyler olabilir.Stoacılara göre iyi ahlak aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır? Vitaminler ile ilgili;I. Sindirime uğramaz.II. Hücrenin yapısına katılır.III. Canlılar tarafından sentezlenemez.verilenlerden hangileri yanlıştır? I. Egzoz dumanları II. DeodorantlarIII. Deterjanlar IV. Fabrika dumanlarıYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri havayı kirletir? Garip, fakir, yetimleri Rasûl sorduO gece Miraca çıkıp Hak cemalini gördüGeri gelip indiğinde fakirlerin halini sorduGariplerin izini arayıp indim ben işteBu dizelerin İslam uygarlığına ait olduğu aşağıdakilerin hangisiyle anlaşılabilir? Vücudumuzda mikroplara karşı savaşan kan hücrelerine ......................adı verilirYukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Yaşadığımız çevreyi .............. tutmalıyız cümlesindeki noktalı yere hangi kelime yazılmalıdır? Enerji hammaddesi olarak kullanılan karbonhidrat ve yağlar karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen (O) elementlerinden meydana gelirken, proteinler karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O) ve azot (N) elementlerinden meydana gelir.Buna göre aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisinin solunumda kullanılması ile amonyak (NH3)açığa çıkar? I- Mikrofon II- Megafon III- Radyo IV- İşitme cihazıYukarıda verilen araçlardan hangileri sesin şiddetini artırmak için kullanılır? Öğretme-öğrenme ortamlarında beyin fırtınası tekniğini kullanan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması bu tekniğe uygun değildir? Ülkemizde dağların genellikle doğu-batı doğrultuda uzanış göstermeleri üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Alfabemizin baştan ve sondan altıncı harfleri hangileridir? Her biri 0,3 litre su alan bardaklar, bir süra19. hideki su ile dolduruluyor. Sekizinci bardak tam dolmadığına göre, sürahideki su miktarı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi, TBMMnin ayaklanmalarakarşıaldığıölemlerden biri değldir? Hece sayısı en fazla olan sözcük (kelime) aşağıdakilerden hangisidir? 25:5 < B < 15 ifadesinde , en büyük ve en küçük B değerinin toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının belirleyici özelliklerinden değildir? "Beşinci sınıflar tiyatro oyunu için hazırlanıyor." cümlesinde aşağıdaki sayı sıfatlarından hangisi kullanılmıştır? Yedi gün kaç saat yapar? Saat 10:20' de gelmesi gereken tren 70 dakika geç gelmiştir.Buna göre tren saat kaçta gelmiştir? Bir binaya baktığımızda, onu oluşturan bir çok yapılar olduğunu görürüz. Örneğin, tuğlaların üst üste sıralanmasıyla duvarların oluştuğunu, duvarların arasına betonlar koyulduğunu ve betonları saran demir çubukların dikildiğini söyleyebiliriz.Verilen örnek vücudumuzla ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi ile ilişkiendirilebilir? Beyaz ışık altında mavi renkli cisme bakılırsa cisim ....................... renkte görünür. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hangisi, tüketici hakları arasında yer almaz ? I. Bak kurt gibi kalın yapılıII. Görmüş geçirmiş ağaçlaraIII. Küçük zerdali ağacımIV. Pişman olursun sonraNumaralanmış dizelerin hangisinde ünsüz yumuşaması bulunan sözcük vardır? Böleni 6 olan bir bölme işleminde kalan en fazla kaç olur? Bir sorunu çözerken herkes ...................farkında olursa sorun daha kısa sürede çözülür.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? (16 + 8). 5 + 12 : 3 Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi termik santrallerde enerji elde etmede kullanılır? Temiz bir çevrede yaşayabilmek Çevremizi temiz tutalım! demekle değil çevreyi temiz tutmakla olur. Bu cümleye anlamca yakın olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Azra, evden işe yarım saatte gidiyor. İşten 3 çeyrek 5 dakikada eve dönüyor. Azra işe kaç dakikada gidip dönüyor? İnsanlar için en iyi dinlenme yöntemi uykudur. Uykusuz insan o kadar yorgun olur ki parmağını uzatıp kendi burnuna dokunacak hâli bile olmaz. Uykusuzluk bedenin zayıf düşmesine, çabuk yorulmasına, hafızanın zayıflamasına ve sağlığın bozulmasına neden olur.Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Resulullah'ın (s.a.v) imana davet için gittiği, fakat taşlandığı yer neresidir? 10dan başlayarak ileri doğru onar ritmik sayarken 80den önce ve sonra söylediğimiz sayı kaçtır? Edebiyatımızda dinin etkisiyle oluşan edebi eserlerin başında Allahın (c.c.) varlığı ve birliğinin konu edildiği ........... ler gelir. Allaha (c.c.) yalvarıp yakarma ve dua etmeyi içeren ............ lar da edebiyatımızda dinin izlerini göstermektedir.Hz. Muhammede (s.a.v.) duyulan sevgi ve saygının şiirsel olarak anlatıldığı eserler ise ............. olarak adlandırılmaktadır.Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmez? Hendek Savaşındaki ihaneti nedeniyle Medineden sürülen kabile hangisidir? Din ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisidoğrudur? 3 saat 25 dakika kaç dakika eder? Aşağıda verilen üslü ifadelerden hangisini değeri yanlıştır? Yurtta barış, dünyada barış. sözü Atatürkün hangi özelliğini göstermektedir? Can 19 TL, Zeynep 43 TL ve Emel 25 TL vere- rek arkadaşlarına ortak bir hediye alıyorlar. Alınan hediyenin parasını eşit olarak paylaşan üç arkadaştan Canın, Zeynepe kaç lira öde- mesi gerekir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir