S:1

Okunuşu yüz bir milyon on bir bin yüz on olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Okunuşu yüz bir milyon on bir bin yüz on olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "101 011 110" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
......., devletin millet ve ülkeye karşı yerine getirmeye mecbur olduğu görevlerini yapabilmesi için gereken giderlere bireyin katılma payıdır.Yukarıdaki cümlede, yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır? I – Maddelerin uzayda kapladıkları yere hacim denir.II – Hacim ölçülebilen bir özelliktir.III – Hacim birimi litredir.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Afgan Mücahitleri aşağıdaki devletlerden hangisinin Afganistanı işgali üzerine mücadeleye başla- mıştır? Aşağıdakilerden hangisi anlatıma hazırlık aşamalarından biri değildir? Bir yazarın herhangi bir konuda ya da günlük olaylarla ilgili kişisel görüş ve düşüncelerini samimi bir üslupla anlattığı gazete ve dergi yazılarıdır. Güncel olaylay ele alındığı için etkisi kısa sürelidir. Bu parçada tanımlanan metin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümenin göstergelerinden biridir? Allahın Samed isminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? "12 Nisan Pazar"Yukarıdaki tarihe göre ayın 11 i hangi gündür? Atalarım gökten yereİndirmişler ay yıldızı.Bir buluta sarmışlar kiRengi şafaktan kırmızı. Hasan Âli YücelŞair, yukarıdaki dörtlüğünde neyi anlatmaktadır? "kara kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? (+5) + (+1) + (-8) = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? "Bütün canlılar......................." cümlesi hangisi ile tamamlanamaz? Canlıların, üzerinde yaşadığı katman aşağıdakilerden hangisidir? "Kafaterya" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? İki basamaklı en küçük çift sayı kaçtır? "Donmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamda kullanılmıştır? Bir çiftçi topladığı muzları 10 kilogramlık kutulara koydu. Topladıkları muzu 9 tane kutuya doldurduğuna göre çiftçi kaç kilogram muz toplamıştır? Aşağıdaki hangi üç bilim insanı Dünyanın yuvarlak olduğunu söylemiştir? Aşağldaki ölçülerin en küçüğü hangisidir? Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi doğrudan iklimin etkisinde değildir? Modernleşmenin Batı dillerini bilmekle veya bu dillerden herhangi birini bilmeden yabancı sözcükleri sıkça kullanmakla gerçekleşeceğine inananlar var. Bu anlayıştan uzaklaşmak gerekir. Çünkü gerçek anlamda modernleşme ilim, teknik ve fen alanlarındaki yenilik ve gelişmelerle sağlanabilir. Bugün modern olarak değerlendirilen ülkelerin tarihine bakarsak bunu açıkça görebiliriz.Bu parçada ağır basan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyen yüksek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel anlatımlıdır? Aşağıdakilerden hangisi ödül kelimesinin zıt anlamlısıdır? Başka bir insana ait günlüğü izinsiz olarak okuyan birisi hangi insan hakkını ihlal etmiştir ? Felsefi bilgide, hiçbir şey olduğu gibi kabul edilmez.Felsefi bilginin bu özelliği dinsel bilginin hangi niteliğine ters düşer? Aşağıdakilerden hangisi siber zorbalığa örnek verilemez? Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir? Where are you from? sorusunun cevabını kendimize göre nasıl veririz? Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesinde okurken, matematik öğretmeni bir gün; Aranızdan müzakereci seçeceğim, olmak isteyenler ayağa kalksın dedi. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa Kemal, kendini ortaya atamadı. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı: Ben daha iyi yaparım dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi oldu.Bu anıdan Mustafa Kemalin hangi kişilik özellikleri ön plana çıkmaktadır? Adele : Do you know the population of Beijing?Sheila: No, I dont.Adele : It is almost 20 million.Sheila: Wow! It is really - - - - . Konferans, uzman bir kişinin herhangi bir konu ya da olay hakkında görüş ve düşüncelerini açıklamak amacıyla bir grup ya da topluluk önünde yaptığı konuşma olduğu için - - - - ile benzerlik gösterir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi bir bellek ünitesi değildir? Bir anlamda Tanahın tefsiri olan, Yahudi hahamlarının nesilden nesile aktardıkları sözlü rivayetlerin tümüne ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan biridir? Aşağıdaki hangisi eş sesli kelimedir? Türklerin Müslüman Araplarla ilk teması hangi halife zamanında gerçekleşmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir