S:1

1. Bunun sebebini öğrenmek için kümese girdim.
2. Kümesin kapısını açıp onları dışarı bıraktım.
3. Ama ortada gözle görülebilir bir şey yoktu.
4. Kümesteki hindilere yem vermek için bahçeye
indim.
5. Yalnız bir tanesinin topallaya topallaya çıktığını
gördüm.
Numaralanmış cümleler, olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır?

1. Bunun sebebini öğrenmek için kümese girdim.2. Kümesin kapısını açıp onları dışarı bıraktım.3. Ama ortada gözle görülebilir bir şey yoktu.4. Kümesteki hindilere yem vermek için bahçeyeindim.5. Yalnız bir tanesinin topallaya topallaya çıktığınıgördüm.Numaralanmış cümleler, olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? sorunun cevabı "4, 2, 5, 1, 3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
I always - - - - TV but I never - - - - to the cinema. Dökmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi hangi eserimizdir? Aşağıdakilerden hangisi açık oturum düzenleyebilmek için gerekli olan ögelerden değildir? Yarım litresi 8 lira olan sütün 4 litresi kaç liradır ? Tanzimat roman ve hikâyesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Özlem Yılmaz e-posta adresi almak istiyor. Özlem için doğru e-posta adresi hangisidir ? Aşağıdaki karışımlardan hangisinin içinde karışımı oluşturan maddelerin her biri ayrı ayrı görülebilir? Bir bahçedeki ağaçlardan 25 tanesi elma, diğerleri ise armut ağacıdır. Bahçedeki elma ağaçlarının armut ağaçlarının sayısına oranı 5/8 ise bahçedeki armut ağaçlarının sayısı kaçtır? Aşağıdaki hangi iki devletin orduları, Dımaşk (Dimeşk)-Remle arasında bulunan "el-Tavvâhin" denilen yerde 885 yılında karşı karşıya gelerek savaşmak zorunda kalmışlardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmıştır? İslamın şartları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I would like to do rafting because - - - - . İpte asılı olan çamaşırların kış mevsiminde bile kuruması, aşağıdaki olaylardan hangisiyle açıklanabilir? Aşağıdakilerden hangisinde Ehli Beytin tanımı doğru olarak verilmiştir? 250 metrelik yolun önce 30 metresini, sonra 40 metresini yürürsek yürüyeceğimiz kaç metre yol kalır? Günlük yağ ihtiyacımız 50-100 gram kadardır. Yağı buoranın üzerinde tüketmek obeziteye neden olmaktadır.Ayrıca hayvansal yağların fazla tüketilmesi kalp ve damar hastalıklarına neden olabilmektedir.Buna göre;I. Yağ tüketimi engellenmelidirII. Obezitenin engellenebilmesi için karbonhidrat tüketimine ağırlık verilmelidirIII. Bitkisel yağlar sağlıklı beslenmede etkilidiryorumlarından hangileri yapılabilir? Nehir, Naz, Esra, Ceylan, Mehmet ve Zeliha birlikte sinemaya gitiler. Sinema bileti 8 TL olduğuna göre sinema biletleri için toplam kaç lira öderler? 2,5,9,3,0 rakamlarını birer kez kullanmak şartıyla yazılabilecek en büyük beş basamaklı sayı ve en küçük dört basamaklı sayının farklı kaçtır? • Sahabe sözlerinden, üzerinde ittifak edilen görüşleri delil olarak benimsemiştir.• En belirgin özelliği rey ve kıyastan uzak durması ve hadise dayalı fıkıh anlayışıgeliştirmesidir.Yukarıda hakkında bilgi verilen mezhep imamı hangisidir? ‘Yolunda yürüyen bir yolcunun ufku görmesi kafi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır Mustafa Kemalin bu sözü hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır? Burkay : Which animal is green ?Seren : ______.Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Elimize bir parça buz aldığımızda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi diş fırçalamanın aşamalarındandır? Bir yapıtın tanınmasında, beğenilmesinde ya da çağdaşlarının arasında eriyip gitmesinde şüphesiz ki eleş-tirmenlerin etkisi büyüktür. Eleştirmenlerin bir yapıtın olumlu ve olumsuz yönlerini okura sunma gibi görevleri olsa da eleştirmen hiçbir zaman eleştirisini yaptığı yapıtın üzerine gölgesini düşürmemelidir.Bu parçada altı çizili söz grubunun bağlamda kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim dalına ne ad verilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi tekil isim değildir? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı yanlıştır? 320 km' lik yolu 4 saatte giden araç 1680 km' yi kaç saatte gider? Sisler Bulvarı bir gece haykırmıştı. Ağaçları yatıyordu, yoksuldu, Bütün yaprakları sararmıştı, Bütün bir sonbahar ağlamıştı.Bu dizelerde kullanılan söz sanatının göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? A: How about swimming?B: - - - - . Im too tired. I.Hücrelerin normalden fazla çoğalmasıdır.II.Günümüzde çok sık rastlanan bir hastalıktır.III.Kontrolsüz bölünen hücreler tümörleri oluşturur.IV.Hücrelerde kontrolsüz büyüme ve şekil bozukluğu görülür.Verilen özellikler hangi rahatsızlığa aittir? Aşağıdaki kanunlardan hangisi ile boşanma hakkı kadına da tanınmıştır? Aşağıdakilerden hangisi zararlı mikroskobik canlıların etkilerindendir? 16 metre kumaşın yarısının 3 metre fazlası kaç metredir? Nörofizyolojik kurama göre beynin işlevini yerine getirmesinde sonradan kazanılan zengin yaşantıların önemli rol oynadığı savunulmaktadır. Çocuklukta kazanılan yaşantıların, yetişkinlikte kazanılanlara göre daha etkili olduğu düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi nörofizyolojik kurama göre uygun bir öğrenme ortamı özelliği değildir? Börek yaparken 2 litre süt, yarım litre yağ kullandım. Kullandığım sıvıların toplam miktarı ne kadardır? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre sosyal etkinliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi danışman öğretmenin görevlerindendir? Aşağıdaki tümcelerim hangisinin sonuna soru işareti koymalıyız? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir