S:1

Çocukken birkaç kez kaybolmuştum. cümlesinde
aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıvardır?

Çocukken birkaç kez kaybolmuştum. cümlesindeaşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıvardır? sorunun cevabı "Ne zaman?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Haber fotoğrafçıları dergi, gazete, internetteki haber siteleri için fotoğraf çeker. Onların sanat fotoğrafçılarından önemli bir farkı vardır.O da yalnızca olan biteni yansıtmalarıdır.Bu metindeki altı çizili cümleye göre haber fotoğrafçılarını, sanat fotoğrafçılarından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? Değişmeyen madde miktarına kütle denir.Aşağıdakilerden hangisi maddelerin kütlesini ölçmede kulllanılır? İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. (Necm suresi, 39. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin verdiği mesaja uygun düşmemektedir? Evde uyulması gereken kuralları kim ya da kimler belirlemelidir? Yağmur sözcüğü aşağıdaki eklerden hangisini alırsa yeni bir sözcük türetilmiş olur? Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların İstanbulu fethetmek için yaptığı hazırlıklar arasında sayılamaz? Namaz kılacak kişinin abdest alması ve gerekli durumlarda boy abdesti alması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? Bitkiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ameli, imanın bir parçası olarak gören mezhep aşağıdakilerden hangisidir? - Konu dinleyiciler önünde sohbet havasında tartışılır.- Dinleyicilerle konuşmacıların birlikte düşünme isteği çerçevesinde düzenlenir.- Başkan konuşmacılara sırayla sorular yöneltir.Bu özellikler aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisine aittir? Dünya Kitap Günü ne zaman kutlanır? Bilgisayarda kurulu bir programı tamamen kaldırmak için aşağıdakilerden hangisine girmek gerekir ? Kerem A ve B diyapozonlarına özdeş tokmaklarla vuruyor. Kerem A diyapozonundan çıkan sesin daha pes, B diyapozonundan çıkan sesin daha şiddetli olduğunu gözlemliyor.Buna göre bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Murat : Where were you last week, Berk?Berk : ..................................... I have just returned. Motosikletin arka tekeri değiştirildiği zaman neye dikkat edilmelidir? Yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları yoktur.Erkeklik ve dişilik özellikleri yoktur.Kötülüğe meyilleri ve iradeleri yoktur sürekli Allah(c.c.) itat ederler.Yukarıda özelliği bahsedilen varlığın adı nedir? Aşağıda verilenlerden hangisi trigliseritlerin yapı taşı olan gliserol molekülünün yapısında bulunan elementlerden biri değildir? Aşağıda verilen iller, kuzeyden - güneye doğru sıralandığında en kuzeyde hangisi yer alır? 1.Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sı- yırıp çekeriz de birden karanlığa gömülürler. Güneş de (bir delildir onlara) akar gider yörüngesinde. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allahın yaratmasıdır...(Yasin suresi, 37-40. ayetler)2.(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan yaratma- dık mı? İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir biçim verdik...(Mürselat suresi, 20-23. ayetler)3.Her toplumun (belirli) bir eceli vardır. Ecelleri geldi- ğinde onu ne bir an erteleyebilir ve ne de bir an öne alabilirler.( Arâf suresi, 34. ayet)Yukarıda verilen ayet mealleri sırasıyla hangi seçe- nekteki kavramlara örnek olur? Kuvvetin birimi aşağıdakilerden hangisidir? A ve B merkezleri arasında 76 dakika yerel saat farkı bulunmaktadır. Bu bilgiden hareketle, bu iki merkez ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Selanik şehrinin;I. İşlek bir liman kenti olmasıII. Avrupa ile demiryolu bağlantısının olmasıIII. Farklı dine mensup ve farklı diller konuşan insanların bir arada yaşamasıözelliklerinden hangileri şehrin ekonomik ve kültürel canlılığını arttıran etkenler ara- sında gösterilir? Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin yazılış amaçlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi kaza sonrasında yapılması gereken uygulamalardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan ödev ve sorumluluklardan biri değildir? Depreme karşı alınabilecek en önemli önlem aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki açılardan hangisi bir geniş açıdır? Yasama dokunulmazlığına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Teknolojik gelişmelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Çam devirmek, bilmeyerek ve istemeyerek karşısındakini söz ve davranışlarıyla incitmek anlamına gelir. Aşağıdaki deyimlerden hangisi çam devirmek deyimine anlamca yakın değildir? Lilly : - - - - .Counsellor : I understand you. You can overcome this bad habit. Dont worry. Hac ibadetine başlamadan önce ihrama girerken okunması zorunlu olan bu duaya verilen ad aşağı­dakilerden hangisidir? Danıştay ve İdari Yargı ne zaman kutlanır? Bu mübarek gecede Bindi nurdan atına Allahın peygamberi Çıktı Allah katınaBu dörtlükte bahsedilen kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir? 14 kişilik bir topluluk 2 kişilik gruplara ayrılırsa kaç grup oluşur? Hz. Muhammed (sav.), insanları İslama üç yıl boyunca gizli bir şekilde davet etti. Daha sonra Yüce Allah, Peygamberimize, artık çağrıyı açıkça yapmasını ve bütün insanları İslama davet etmesini emretti.Açıktan davet dönemi aşağıda verilen ayetlerdenhangisinin inmesi ile başlamıştır? Osmanlılarda temel hukuk kuralları, İslam dininin koyduğu hukuk kurallarıydı. Bu kurallara şeriat denirdi. Şeriat ile çelişmemek şartıyla, padişaha kural koymayetkisi tanınmıştı. Padişahın bu yetkisine dayanarak koyduğu kurallara örfi hukuk adı verilirdi.Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? "Koşmak" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Diyafram ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir