S:1

Neden böyle düşman görünürsünüz
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?
Bu dizelerde altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

Neden böyle düşman görünürsünüzYıllar yılı dost bildiğim aynalar?Bu dizelerde altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Zıt anlamlılık" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Kanın temizlendiği organ aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin başına verilen ifade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. ( ) Çocuklar, aile bütçesini düşünmeden kendi bütçelerini hazırlayabilir.( ) Alışveriş yaparken reklamı yapılan ürünü tercih etmeliyiz.( ) Türkiye topraklarının büyük bir bölümü deprem riski altındadır.( ) Doğal bitki örtüsünü korumak depreme karşı alınacak önlemlerden biridir.( ) Meteoroloji atmosferdeki hava olaylarını inceleyen bilimdir. Bir fabrika litresini 2 liradan aldığı meyve suyu konsantresinin her 3 litresine 1 litre su katarak elde ettiği meyve suyunun litresini 3 liradan satmaktadır.Suya para vermediğine göre fabrikanın kârı yüzde kaçtır? Onu kaybetmek korkusu (1)bir Yana(2), göremeyecek olmanın Verdiği(3) sıkıntı bile beni içten içe(4) eritiyordu."Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü tür bakımından diğerlerinden farklıdır? Fil olayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemalin düşünce hayatının oluşmasında etkili olan şehirlerden biri değildir? Dinin direği ve müminin miracı olarak nitelendirilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizdeki dağların güney yamaçlarının kuzey yamaçlarına göre genellikle daha sıcak olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? Osmanlı Devleti başlangıçta küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir.Osmanlı Devletinin kısa sürede büyümesinin ve güçlenmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Kuran-ı Kerimde kaç sure bulunur? Mustafa Kemal Atatürkü bugü müe olanSelanikteki doğuğ evin adresi, aşğıakilerinhangisinde doğu verilmişir? Aşağıdakilerden hangisi canlıların doğal yaşam alanlarına zarar verir? Arap Yarımadasının siyasî birliğinin sağlandığı ilk dönem hangisidir? Bir top kumaşın 8 katı ile 3 katının farkı 80 metredir. Bu topta kaç metre kumaş vardır? Bir bölme işleminde kalan 16 olduğuna göre en küçük bölen kaçtır? Günümüze kadar gelebilen Türkistandaki minarelerin çoğu, aşağıdaki hangi devletten kalmadır? Aşağıdakilerden hangisi adalet sistemi içinde yer almaz? 20 22 26 32 ..... örüntüsünde noktalı yere gelmesi gereken doğal sayı hangisidir? Caps Lock tuşunun görevi nedir? Güzel davranışların toplumda yaygınlaşırsa aşağıdakilerden hangisi olmaz? ...Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslamı seçtim... (Mâide suresi, 3. ayet)Bu ayetten hareketle aşağıdaki yargıların hangisine kesin olarak ulaşılabilir? "d_ink" kelimesinde boş bırakılan yere hangi harf gelmelidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi ek ve kök bakımından yanlış ayrılmıştır? Hangi cümlede özel adın yazılışı yanlıştır? 800 TLnin, %140ı kaçtır? Osmanlı Devleti nde divan örgütü ilk defa kim zamanında kurulmuştur? ''Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.''Yukarıda verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir? 3 X 5 = 15Yukarıdaki işlem hangi seçenekte yanlış ifade edilmiştir? Iğdırın Aralık ilçesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi ilçenin beşeri bir özelliğidir? Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi ilk yardım yapamaz? Aşağıdakilerden hangisi bir parlamento kararı değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz ya da sözcükler cümleden çıkarılırsa anlatım nesnel olur? Aşağıdaki tümcelerden hangisi kurallı tümce değildir? Kanuni Sultan Süleyman döneminde ekonomik ve siyasi amaçlar doğrultusunda kapitülasyonlar verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Üçgen, kare ve dikdörtgen ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Gökyüzünde çok küçük görünen uçak piste indiğinde çok daha büyük görünür. Yukarıdaki örnek aşağıda verilenlerden hangisi açıklanırken kullanılabilir? Sağlıklı bir insanda, yeterli miktarda su alınmamasına bağlı olarak vücutta su yetersizliği ortaya çıktığında,I. Böbreklerden emilen su miktarının artması,II. Hipofiz bezinden antidiüretik hormonun kana verilmesi,III. Kanın osmotik basıncının artması,IV. İdrar yoğunluğunun artması,olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur? Fındık, ülkemizde en çok Karadeniz kıyılarında, Giresun civarında yetiştirilir. Ülkemizde yılda yaklaşık 70-80 bin ton fındık elde edilir. Fındık ağacı; hafif kumlu, killi, serin toprakları sever. Fidanlar, dikildikten 4-5 yıl sonra meyve vermeye başlar.Bu metinde fındık ağaçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 2 tane onluk + 7 tane birlik kaç eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir