S:1

Nurhak Dağı hangi bölgemizdedir?

Nurhak Dağı hangi bölgemizdedir? sorunun cevabı "Akdeniz Bölgesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi günümüze daha yakın zamanda gerçekleşmiştir? 76A + 3B6 = 1152 işleminde A ve B yerine gelecek sayıların toplamı kaçtır? • Şamil, Egemen den daha süratlidir. • Fatmanın sürati 4 m/s dir. • Egemenin sürati Fatmanın süratinin üç katıdır.Verilen bilgilere göre Şamil, Egemen ve Fatmanın süratleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Alacağı ürünlerin kalitesine dikkat eden bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Büyük Selçuklu Devletinin Bizansa karşı kazandığı ilk büyük zafer, aşağıdakilerden hangisidir? 4558 ile 6584 arasındaki en küçük sayı ile en büyük sayının toplamı kaçtır ? O, beni doğuran annemden sonra, annemdi. Kendisinin çocukları aç durur, suratlarını asarlarken, o önce benim karnımı doyurur, saçımı tarar ve gülyağlarıyla yağlardı. O, benim annemdiPeygamberimiz dedesi vefat ettikten sonra yanında kaldığı hangi akrabası için vefat ettiği zaman yukarıdaki sözleri söylemiştir? Hac ve umre ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? Bezelyelerde uzun gövdeli olma özelliği (U), kısa gövdeliolma özelliğine (u) baskındır.Mendele göre melez genotipli iki bezelye bitkisininçaprazlanmasından oluşabilecek fenotipler veoranları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? SERGÜZEŞTEsirci; küçük bir sokak, tenha bir mahallenin içinde bir evin kapısını çalıyordu. Evin kapısını açan bir hizmetçi Safa geldiniz Hacı Ömer Efendi, buyurun! dedikten ve hanımına haber verdikten sonra bunları hanımın odasına götürdü. Bir başörtüsüyle köşede duran hanım şişman, esmer, kaşlarına bir parmak genişliğinde boya sürmüştü. Kaba bir yaratılış, çirkin bir kıyafete girmişti. Odaya girip de esirci:−Git hanımının eteğini öp! dediği zaman küçük esir, gidip kadına sarılmak isteyince hanım gayet sert bir tavırla kızı geriye doğru itti. Kız mahzun mahzun geri çekilerek mindere oturdu. Hacı Ömer şiddetle:−Senin mindere oturmak haddin mi? Sen esirsin! Kalk ayakta dur! dedikten sonra hanıma doğru dönerek−Kusura bakmayın, daha acemidir. Geleli birkaç gün oldu. Siz istediğiniz gibi terbiye edersiniz.Sergüzeştromanından alınan bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? XX. yüzyıl başlarında Çarlık Rusyanın yerine kurulan ve İtilaf Devletleri ile anlaşamayan Sovyet Rusya, Milli Mücadele döneminde TBMMyi desteklemiş; iki devlet arasında Moskova Antlaşması imzalanmıştır. Moskova Antlaşmasının aşağıdaki mad­delerinden hangisi Sovyet Rusyanın ye­ni Türk devletinin ekonomik bağımsızlı­ğını da tanıdığının bir göstergesidir? Hz Peygamber din samimiyettir buyurmuştur. Sahabilerdekime karşı ya Resulallah diye sorar.Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin sahabiye verdiği cevaptır? Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarının arasında yer alır? Pencereden dışarıya bakıp oynayan çocukları seyreden Suna, hangi duyu organını kullanmıştır? Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Ülkemizin iç kesimlerinde görülür.Yukarıda özellikleri verilen iklim tipi, aşağıdakiler-den hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi evde uymamız gereken sorumlularımızdan biridir? 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanuna göre yöneltme hangi öğretim döneminde başlar? Kardeşim sokakta koşarken düştü cümlesinde hangi kelime sesli uyumuna uymayan bir ek almıştır? Aşağıdakilerden hangisi toplumların toprağa yerleşmesi sonucunda kazandıkları özelliklerden değildir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde hem yapım hem de çekim eki almış bir sözcük vardır? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı öğretim kurumları arasında yer alır? 151 ördek , 357 tavuk , 65 ineğin toplam ayak sayısı kaçtır ? Peygamberimiz Müslümanı İnsanların .......... ve ........... emin oldukları (güvendikleri) kişidir şeklinde tanımlamıştır. Boşluklara hangi kelimeler getirilmelidir? Annem, merakla televizyonu açıp haberleri izlemeye başladı.Yukarıdaki cümlede, kaç sözcük büyük ünlü uyumuna uymaz? 953 – 300 = ?Yukarıda verilen çıkarma işlemini zihinden yaparsak sonucu kaç olur? Anakaya üstündeki toprak parçasının bir yamaç boyunca ve eğim doğrultusunda yer değiştirmesi toprak kayması, toprak tabakasının ana kaya ile birlikte yer değiştirmesi ile de heyelan olayları görülür. Buna göre heyelan oluşumu üzerinde I. yamaç eğiminin fazla olması II. tabakaların yamaç doğrultusunda uzanması III. eğimin fazla olduğu yerlerde yapılan beşeri faaliyetler verilenlerden hangileri etkili olmaktadır? Bir basamaklı en küçük tek sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangilerini tartarak alırız? Atatürk nerede hayata gözlerini yumdu? Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir? Mezopotamyanın kuzeyinde kurulan, başkenti Ninova olan, Krallıkla yönetilen Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını Anadoluya getirerek Anadolu Uygarlıkları'nın yazı ile tanışmalarını sağlamışlardır.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? Her insan, topluluk karşısında konuşurken bir ölçüde heyecan duyar. Aslında iyi bir izlenim bırakmak için konuşmacının biraz heyecanlı olması da gerekir. Ölçüsü iyi ayarlanmış heyecan, dinleyicileri olumlu yönde etkiler. Ancak konuşma sırasında fazla heyecanlanan bir konuşmacının bu heyecanı bir süre sonra sözlerine, hareketlerine yansır; konuşma sırasında konuşmacının dili dolaşır, hareketler yer yer kontrolden çıkar. Böyle bir durum da----.Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisiyle sürdürülemez? Zamanı ölçmek için kullanılan ilk saat aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eserlerden hangisi soyut ressam Yüksel Arslana ait değildir? Bahçeye hemen kocaman bir çukur kaz . ‘ cümlesinde yer alan eş sesli sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde yönetim anlayışının esasları arasında yer almaz? 5 onluk ve 3 birlikten oluşan sayıya yedi birlik eklersek yeni sayı kaç onluk, kaç birlikten oluşur? ‘ Ufukta günün boynu büküldü.Bu cümlede görülen anlam olayının benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? • Dünyada en fazla Türkiyede üretilir.• Kuru ve yaş şekilde tüketilir.• Malatya ve çevresinde daha fazla yetiştirilir.Yukarıda özellikleri verilen tarım ürünü hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir