S:1

Çavuşçu Gölü (Ilgın Gölü) hangi ilimizdedir?

Çavuşçu Gölü (Ilgın Gölü) hangi ilimizdedir? sorunun cevabı "Konya" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
I. Antalya - Krom sanayisiII. İskenderun - Demir - çelik sanayiIII.Ödemiş - Bor işletmeleri IV. İzmit - PetrokimyaV. Seydişehir - Alüminyum sanayiYukarıda verilen yer ve bu yerlerde bulunan sanayi kolları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Yazmaya başlamadan önce yazacaklarınızı zihninizde tasarlar mısınız yoksa masa başına oturduktan sonra kendinizi akışa mı bırakırsınız?Aşağıdakilerden hangisi bu soruya verilmiş bir cevap olabilir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından birisi değildir ? Aşağıdakilerden hangisi ülkeden ülkeye değişmez? İlk dizelerimi okul defterimin arkasına yazdığımda, on üç on dört yaşlarımda olduğumu anımsarım. İlk şiirim yayımlandığında yirmi bir yaşındaydım, şimdi de altmış bir yaşındayım. Varlık, Yücel, Ufuklar, Türk Dili gibi başlıca dergilerde yayımlanmış şiirlerim, denemelerim, inceleme yazılarım, iki de romanım var.Bu parçadan yazarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir? Duyularla algılanan, bir nesneye işaret eden kavramlara somut kavram denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi somut kavramdır? Aşağıdakilerden hangisi diğerinden farklıdır ? "Kadirler hafta sonu için pilan yapmıştır."Cümlesinde hangi sözcüğün yazılışında yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdaki olayların hangisinde kuvvetin etkisi yoktur? Hasan elindeki topu aşağıdakilerden hangisine atarsa, top yön değiştirme hareketi yapmaz? Leyla, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi için hazırladığı tasavvufi yorumlar ile ilgili ödevinde “ney, sema, Konya, Şems-i Tebrizi” gibi kelimeler kullanmıştır.Buna göre Leyla ödevini hangi konuda hazırlamıştır? Aşağıdaki buluşlardan hangisi insanların yaşamını olumsuz yönde etkilemiştir?  Zeliha Hanım marketten aldığı 1 kova yoğurt 15 kg gelmektedir. Boş kovanın ağırlığı 1000 gr olduğuna göre yoğurtun kütlesi ne kadardır? Aşağıdakilerin hangisinde sayı sıfatı vardır? “ Karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini hesaba katabilmek için önce onun duygu ve düşüncelerini anlamamız gerekir.” diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hadis öğretiminin yapıldığı ilk cami aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi anlatılanların, konuşulanların ana sınırlarını belirtme, bir hikâyenin bütünü veya bir parçasını kısaltma, bir paragrafın, bir gazete veya fikir yazısının ana fikrinin çıkarılmasıdır?  Salı günü 1 456 TL, çarşamba günü ise 3 888 TL satış yapan bir mağaza iki günde toplam kaç TL satış yapmıştır?  Bir tohum çimlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duymaz ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yan anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde topluluk ismi yoktur?  "35 543" doğal sayısının onlar basamağına 2 ekler ve binler basamağından 3 çıkartırsak yeni sayı kaç olur?  • Saraylar•   Tapınaklar•   HeykellerVerilenler, aşağıdaki ortak miras alanlarından hangisiyle ilgilidir? “Köylü komşulardan bazıları ara sıra bize geliyor.” cümlesindeki ögelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Masumane işlenmiş bazı hatalar vardır. Hani birine iyilik yapayım derken zararı dokunmak, iltifat edeyim derken karşısındakini gülünç duruma sokmak, saygı göstereyim derken aşağılamak gibi... Bu tür durumları - - - - deyimi oldukça öz bir şekilde yansıtır.Bu metinde boş bırakılan yere anlam bütünlüğüne göre aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir? Gruplar ve kurumlar insanların ortak bir amaç için bir araya gelmeleriyle oluşurlar. İnsanların birlikte yaşamaları ve ihtiyaçları bazı grupların ortaya çıkmasını sağlamıştır.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi grup değildir? • Anadolu’da Moğol baskısı arttı.•  Devlet, Moğolların himayesine girdi.•  Türkiye Selçuklu Devleti iyice zayıfladı.•  Yönetimde Türkiye Selçuklu sultanlarının etkisi azaldı.Verilen bilgiler, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçları arasında yer alır? Peygamberimiz Allah’ın en sevgili kulu idi. Buna rağmen yine de ibadetlerini ihmal etmiyordu. Onun bir gece yarısı kalkıp namaz kıldığını gören eşi Hz. Aişe: “Ey Allah’ın elçisi! Senin hiçbir günahının olmadığı müjdelendiği halde hâlâ ne diye kendini helâk edercesine ibadet ediyorsun.” deyince sevgili Peygamberimiz: “Ey Ayşe, Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı?” buyurmuştur. (Tirmizi, Şemail, 44)Yukarıda anlatılan bu olay, ibadetin amaçlarından hangisine doğrudan örnek olur? Ülke dışına çıkacak malların ve ülkeye giriş yapılacak malların kontrol edildiği yere ne ad verilir?  ‘İnsanların davranışlarına bakarak duygularını anlayabiliriz’ Buna göre aşağıdaki  seçeneklerde verilen davranış-duygu  eşleştirmelerinden   hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat gazeteciliği ile ilgili yanlış bir bilgidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının görevlerinden değildir? ” İslam dininde temizlik, bazı ibadetlerin ön şartı olarak kabul edilmiştir. Örneğin, ………………….. kılabilmek için ……………………………………almanın yanı sıra giysilerimizin, bedenimizin ve namaz kılacağımız yerin de temiz olması gerekir.”Yukarıdaki boşluklara ne gelmelidir? Bilimsel araştırma yaparken belli yöntemlerin kullanılması gerekir. Bu yöntemler ;        1.Kaynakların bulunması ve incelenmesi        2.Problemin seçimi        3. Sonucun bütünlük içinde verilmesi şeklindedir               Bu yöntemlerin hangi sırayla uygulanması doğru olur? Aşağıdakilerden hangisi emir kipindedir?  Kur'an-ı Kerim hangi halife döneminde çoğaltılmıştır? “Dil, mitolojik bir hastalıktır.” demiş Tolkien. Sıfatların, metaforların, benzetmelerin gücü masalların içindeki büyüler kadar etkili midir, diye bir iddiada bulunmuş. Yetişkin tarafımız, masalı inandırıcı olmayan anlamında kullansa da kötülerin aramızda dolaştığına ikna olmada masalın etkisi altındayız. En saf olanımız bile elle tutulmayan, gözle görülmeyen kötüye, “masallardaki gibi” ütopik güzelliğe inandığından  daha çok inanır.Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır? TMO’da çalışan kamu görevlileri aşağıdaki hizmet kollarından hangisine üye olabilmektedirler? a-sertlik          b-hacim c- kütle     d- renk          e- pürüzlülükYukarıdakilerden hangileri maddenin görülebilen ve hissedilebilen özelliklerindendir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir