S:1

Devletin vatandaşlara karşı yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesine ne denir?

Devletin vatandaşlara karşı yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesine ne denir? sorunun cevabı "E-Devlet" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
1+1+1+1 kaç eder? Alican akşam yemeği için hangisini tercih ederse, sağlıklı davranmış olur? Aşağıdaki deyimlerin hangisinde sevinme anlamı yoktur? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi kınama cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir? Bir kap içi boşken tartıldığında 500 g, pekmez ile doluyken ise 4 kg gelmektedir. Buna göre, kaptaki pekmezin net ağırlığı kaç gramdır? Bir ağaçta 8 kuş vardı. 3 tanesi uçtu. Ağaçta kaç kuş kaldı? Probleminin çözümü aşağıdaki işlemlerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Mute Savaşında Hz. Muhammed (sav.) in orduya tayin ettiği üç komutandan biri değildir? Osmanlı Devleti nde başkentin Rumeli ye aktarılması ilk defa hangi savaştan sonra gerçekleşmiştir? Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen;I. Erkânıharbiye Vekâletinin kaldırılmasıII. Tevhiditedrisat Kanununun çıkarılmasıIII. Medeni Kanunun kabulüIV. 1933 Üniversite Reformu ile İstanbul Üniversitesinin açılmasıinkılaplarından hangileri eğitimle ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en önce gelir? Aşağıdakilerden hangisi evsel atık değildir? 5 birlik + 7 onlukYukarıdaki sayıdan bir sonra gelen sayı aşağıdakilerden hangisidir? 200 sayısının 4/5' i kaçtır? I. Kasaba - köy - il - ilçeII. Köy - kasaba - ilçe - ilIII. İlçe - il - köy - kasabaIV. İl - ilçe - kasaba - köyYukarıda verilen yönetim birimi sıralamalarında büyükten küçüğe doğru olan doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hukuk alanında yapılan yeniliklerden birisidir? Tarih araştırmacısı açısından aşağıdakilerden hangisinin güvenirliği daha azdır? Kaymakamlar tarafından yönetilen yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir? Saat 9.50de başlayan bir film 11.40ta bitmiştir. Bu film kaç saat kaç dakika sürmüştür? Bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan iletişimi hızlandıran teknolojilere .................................................... denir. Boşluğa yazılması gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir? "Müslümanların bir kısmının kılmasıyla diğerlerinden kılma yükümlülüğünün kalktığı namaz hangisidir?" Cemile, hangi cevabı verirse öğretmenini memnun eder? ‟Sert sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır? Dostluk bağını kurabilmek için aşağıdaki davranışların hangisinden uzak durulmalıdır ? Yazları sıcak ve kuraktır.Deniz turizmi gelişmiştir.Seracılık yoğun olarak yapılır.Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki bölgelerden hangisine ait olabilir? Kimlik belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır? "Kitap" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Bir elma bahçesinde ilk gün 598 kg, ikinci gün; 4569 kg ve üçüncü gün 1009 kg elma toplanıyor. Buna göre bu üç günde toplam kaç kilogram elma toplanmıştır? Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? Kenar uzunları 1,5 m ve 2 m olan dikdörtgen şeklindeki bir yatak için çarşaf dikilecektir. Dikilecek çarşafın kısa kenarlarından 25 cm ve uzun kenarlarından ise 50 cm pay bırakmak istenildiğine göre kaç m2 kumaş gerekir? Bir bölme işleminde bölen 8 ise, kalan sayıların toplamı bölen sayıdan kaç fazladır? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre bir köy, mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi hangi usul ile yapılır? 160 m yükseklikten bırakılan bir top yere her çarpışında bir önceki yüksekliğin yarısı kadar yükselmektedir.Buna göre 5. kez çarptıktan sonra kaç metre yükselir? Tükler hangi savaşta Abbasilerin yanında yer alarak Çinlilere karşı savaşmışlardır? Aşağıdakilerden hangisi depreme karşı alınacak tedbirler arasında yer almaz? .zip ve .rar uzantılı dosyalar: ........................ dosyalardır. Verilen boşluğa hangisi gelmelidir? Her gün 50 gram fındık yiyen Nihal 3 haftada kaç gram fındık yer? Sanat güneşimiz on yıl önce aramızdan ayrıldı.cümlesinde altı çizili sözcük grubunda yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin sütannesi aşağıdakilerden hangidir? Aşağıdakilerden hangisi Muavvizateyn Sureleridir? Osmanlılarda;• Devlet memurlarının görevlerini kötüye kullanmaları ve kanunlara aykırı hareket etmeleri durumunda, halkı zulme karşı korumak amacıyla yayınlanmış kanunnamelerden biridir.• Kadı, beylerbeyi ve sancak beylerine hitaben yazılan bu tür kanunnamelerin halka duyurulması şarttır.Hakkında bilgi verilen kanunname çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir