Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti resmi sitesidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti resmi sitesidir? sorunun cevabı "http://www.meb.gov.tr" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Kısa kenarının uzunluğu 12 m, uzun kenarının uzunluğu 25 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresi kaç metredir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre engelli bireylerin engel grupları ve dereceleri ile engelinin niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, hangi Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir? Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre, hiçbir devlet organı, makam, kurum veya kişi, mahkemelere emir veremez, kararlarına müdahale edemez.Anayasanın bu ilkesiyle, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?  Aşağıdaki atasözlerin hangisinde sıfat-fiil yoktur?            “400 000+ 1 000+ 90+2”   olarak çözümlenmesi verilen sayı hangisidir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen maddeler büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır?      Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayı ile ilgili bir kavram değildir? Allah’ın eşi ve benzeri olmadığı, kâinattaki tekyaratıcının Allah olduğu inancına ne denmektedir? İnsanların doğaya etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? “Sınıftaki öğrenciler arasında benzerlik arttıkça, sınıf içi uyum da o oranda artar.”Verilen örnek aşağıdaki bilimsel yöntem aşamalarından hangisine ait olabilir?  Aşağıdakilerden hangisi wordde Office düğmesi altındaki seçeneklerden biri değildir? Biyomlar kara ve su biyomları olmak üzere iki grubaayrılmaktadır.Kara biyomları genel olarak bölgenin bitkiörtüsüne göre adlandırılır.Aşağıda verilen biyomlardan hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek olarak gösterilemez?