S:1

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde sanayialanında yapılan inkilaplardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde sanayialanında yapılan inkilaplardan biri değildir? sorunun cevabı "Toprak Reformu Kanunu çıkarıldı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aralarında asal olan a ve b sayılarının oranı 5/7 ‘dir.  a+b işleminin sonucu kaç olabilir? Aşağıdaki fiillerden hangisi olumsuzluk eki almıştır? Hangisi fiziksel özelliklerimizdendir?  Aşağıdakilerden hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Demokrasinin en önemli yönlerinden bir tanesi de insanlar arasında eşitlik sağlamasıdır. Buna göre eşitlik ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? Aşağıdaki eserlerden hangisi İslami Türk edebiyatının sözlü ürünlerindendir? “Okulda – oldu- arkadaşım -  yeni- birçok” yanda verilen sözcüklerle doğru ve anlamlı oluşturulmuş şekli aşağıdakilerden hangisidir?  Osmanlı Devleti’nin gerilemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Aşağıda gölge oluşumu ile ilgili bilgiler verilmiştir.I. Cisimlerin gölgelerinin boyu hep aynıdır.II. Bir cismin gölge boyu ışığın rengine bağlıdır.III. Renkli bir ışık kaynağı ile oluşturulan gölge de renkli olur.Buna göre verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?  Garanti belgesi için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Zoey : I would like to go to İstanbul next summer. - - - -?Jamie : Yes, of course. It is a wonderful city. You can have a chance to see ancient places because it is a historical city. It has lots of tourist attractions. Also, it has modern buildings. But, it is too crowded. 333 sayısından önce ve sonra gelen sayıların toplamı kaçtır? Amacı; teknik engelleri kaldırarak, yeni piyasalara ve ekonomik gelişmelere öncülük etmek ve dünya ticaretini kolaylaştırmak olan uluslararası standart kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Bir Bilişim suçu değildir?  Hayatta, yapabildiğim sürece resimle uğraşmaya çalışacağım. Bunu da çok keyif aldığım için yapıyorum. Resim yapmak ikinci bir yaşam alanı doğuruyor bana. İnanın bu yaşam alanı gördüğüm, bildiğim her şeyden çok daha hayat dolu benim için.Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine ce- vap vermek amacıyla yazılmıştır? Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar, ve ağır ekonomik bunalım hallerinde ilan edilen olağanüstü halde aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin eşitlik ilkesine ters düşer?  Bu şehre, hatta bu semte gelmeyeli yıllar olmuştu.Oysaki ben çocukluğumun geçtiği ve gençlik hatıralarımla dolu olan bu eve çok içten duygularla bağlıydım.  Altı çizili sözcük bu cümlede sözcüğün hangi anlamında kullanılmıştır?                    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (–) yanlış kullanılmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi anlam yönünden diğerlerinde farklıdır? Yazarların deneme alanındaki verimlilikleri, dergilerin denemeye kapı araladığı ölçüde varlığını sürdürür.Bu cümlede altı çizili söz ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 12045+45612+ 91245Yukarıdaki toplama işlemin sonucu kaçtır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “al” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? “Gönül kazanmak”  deyiminin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Bir ya da birden çok kelimenin dizelerin baş ya da ortalarında tekrarlanmasıyla sağlanan ses uyumuna - - - - denir. Tekrarlanan kelimeler düzenli olarak mısra sonlarında yer alıyorsa bunlar - - - - adını alır.Yukarıdaki boşluklara gelecek uygun sözcükler hangileridir? A + 5432 > 9274, eşitsizliğini sağlayan en  küçük  A sayısı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir metnin giriş cümlesi olamaz? Aşağıda verşne sözcük öbeklerinden hangisi cümledir? 2, 9, 5 rakamlarını kullanarak yazılabilecek en küçük çift sayı nedir? Cemal bir gömlek ile ayakkabı aldı. Gömlek 32 TL, ayakkabı ise gömlekten 60 TL pahalıdır. Cemal, gömlek ve ayakkabı için kaç TL ödemiştir ? Herhangi bir ülkenin dünya üzerinde bulunduğu yere na ad verilir? Bir konunun TBMM Genel Kuruluna gelmeden önce görüşülüp olgunlaştığı kurullara ne ad verilir? Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi koyunuz____ Dünya’ya en yakın yıldız Güneş’tir.____ Güneş kendi ekseni etrafında dönmez.____ Ay, Güneş etrafındaki bir dolanımını Dünya ile birlikte 365 gün 6 saatte tamamlar.____ Güneş’in şekli küreye benzer.____ Ay Güneşten daha büyüktür. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin önüne uzun çizgi gelmelidir? Her biri diğerini çağrıştıran ateş ve suyun yine beraber anıldığı bir yer Balıklıgöl. Hikâyenin                                                                                          1başladığı yer ateş, bittiği yer su... Tarihin sıcak       2                                                            3izlerinin üzerine düşen gün ışığı, tarafsız bir seyirci gibi kendi hâline bırakıyor bu gölü. 4Bu metindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır? Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? Aşağıda altı çizili olarak verilen organik yapılı moleküllerden hangisi protein yapılı değildir? İtilaf devletleri İstanbul’u hangi olaydan sonra işgal etmiştir?                   I. 102 – 92 = 19II. 53 – 52 = 100III. 72 + 03 = 49IV. 23 + 33 = 35Verilen eşitliklerden kaç tanesinin sonucu doğrudur? I) Ali Şir Nevai, hayatının dört döneminin şiirlerini dört ayrı divanda toplamış. (II) Çocukluk, gençlik, orta yaşlılık ve ihtiyarlık şiirlerini derleyen bu kitaplarına sırasıyla ‘‘garip, seçkin, güzel, faydalı’’ sıfatlarını taşıyan adlar koymuş. (III) İnsan önceleri ‘‘gurbette yabancı’’ sonra ‘‘hasrette güzel’’ şiirler yazar. (IV) Bir ömrün muhasebesi niteliğinde şiirlerse ‘‘hikmette faydalı’’ şiirlerdir. (V) Çocuklukla gençliği tek kavram olarak alırsak bu düzenlemeden çıkacak sonuç da şiirin üç burcu demektir. (VI) Bu üç burç, şiirin ana iskeletedir.Bu parça ikiye ayrılmak istense ikinci paragraf numaralı cümlelerin hangisiyle başlar? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir