S:1

I. Patrikhanenin dünyevi yetkilerinin kaldırılması
II. Kadınlara istediği mesleğe girebilme hakkının verilmesi
III. Topraksız köylüye toprak verilmesi
Yukarıdakilerden hangileri Medeni Kanunun getirdiği haklar arasında değerlendirilemez?

I. Patrikhanenin dünyevi yetkilerinin kaldırılmasıII. Kadınlara istediği mesleğe girebilme hakkının verilmesiIII. Topraksız köylüye toprak verilmesiYukarıdakilerden hangileri Medeni Kanunun getirdiği haklar arasında değerlendirilemez? sorunun cevabı "Yalnız III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İzmir Körfezi’nden, Güllük Körfezi’ne kadar olan bölgede kurulan, bilim ve sanatta çok gelişmiş olan uygarlık hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çözelti değildir? Nükleik asitlerle ilgili olarak,I. Hücrenin en büyük organik bileşikleridir.II. İçerdikleri şeker ve baza göre isimlendirilir.III. Nükleotit denilen birimlerden oluşur.ifadelerinden hangileri doğrudur?  Bitki örtüsünün az, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine neden olabilir? Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yollarından biri değildir? "Kur'an-ı Kerim'i ilk suresi olan Fatiha suresinden başlayıp en son suresi olan Nas suresine kadar okumak demektir." Açıklaması yapılan ifade aşağıdakilerden hangisidir ? ? + 16 + 35  =  80 işleminde soru işareti yerine hangi sayı yazılmalıdır? I- Aday memurlara Devlet memurlarının ortak özellikleriyle ilgili temel bilgileri vermek.II- Aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine uyumlarını sağlamak.III- Dönem sonunda yapılan sınav süreleri de dahil olmak üzere; 110 saatlik programdan aşağı olmamak üzere biraydan az, üç aydan çok olamaz.IV- Dönem sonunda yapılan sınav süreleri de dahil olmaküzere; 50 saatlik programdan aşağı olmamak üzere ongünden az, iki aydan çok olamaz.MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre; Yukarıda erilenlerden hangisi / hangileri aday memurlar içindüzenlenen hazırlayıcı eğitim programına ait bilgidir? “Ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fatiha suresi, 5. ayet) Bu ayette ibadetle ilgili vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? • Türk edebiyatının ilk makale örneğidir.• Bu makalede ilk kez noktalama işaretleri kullanılmıştır.• İlk özel gazetede yayımlanan makale “ön söz” anlamına gelmektedir.Özellikleri verilen makale aşağıdakilerden hangisidir? Öykü sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?  "Didem dün akşam uğrayacaktı ama gelmedi." cümlesindeki altı çizili fiilin kipi aşağıdakilerden hangisidir?  1001 | 11 işleminin sonucu kaçtır? Bir çıkarma işleminde eksilen 4121 ve fark 974 ise çıkan kaçtır? Peygamberimize Medine’den gelen bir grup ona inandıklarını ve tekrar peygamberimizle görüşmeye geleceklerine dair söz vermişlerdir. Bu yapılan görüşmeye ne denir ? Sınıf içerisinde yaptığımız sınıf başkan ve başkan yardımcısı seçme durumumuz aşağıdakilerden hangisine örnektir? Mani benim ezberimKan  ağlıyor gözlerimBen o yârin yolunuÖlene dek gözlerimYukarıdaki manide aşağıdakilerin hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden biridir? Deniz ve okyanus sularının iç­ me ve sulama suyu olarak kul-lanılamamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen bileşik isimlerinden hangisi kovalent bağlı bir bileşiğe aittir? Doğru bilginin kaynağını akıl ve deney olarak gören felsefi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? (-9h) +(+3) işleminin sonucu kaçtır?  Aşağıdakilerden hangisini yapmak kaynakların verimli kullanılmasını sağlar? Aşağıdaki canlılardan hangisi hem karada hem de suda yaşayabilir? Aşağıdakilerden hangisinin krokisini çizmemiz daha kolay olur? Öğretmenimiz ( ) Hiçbir kar tanesi birbirine benzemez ( ) ( ) dedi ( ) Sen bunu biliyor muydun ( )Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi bir düşünce bildiriyor? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması HakkındaKanuna göre İzin vermeye yetkili merciler Soruşturma izni yetkisi hangisi yanlış verilmiştir? 75 sayısının 7 rakamı hangi basamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi “ doğru bilinenden ayrılmak ” anlamında bir deyim değildir? Peygamberimizle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ? Peygamberlerin “çok zeki, çok akıllı olmak” anlamına gelen ortak niteliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yön bildiren ifadelerden değildir ? Abbasilerin son dönemlerinde halifenin otoritesi zayıflamaya başlamış, devlet yönetiminde Türk ve İran kökenli devlet adamları etkili olmaya başlamıştır.Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? Beş vakit namaz hangi olayda farz kılınmıştır? Tanzimat Dönemi’nde Fransız edebiyatı örnek alındığından - - - -, - - - -, - - - - akımlarının etkisi görülür.Bu cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Aşağıda verilen cümlerin doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınca nasıl bir sıralama ortaya çıkar?(      ) Atatürk, bir sözünde; ‘‘Başkasına olan bir iyilik, bize olan bir  iyiliktir.’’ demiştir.(      ) Vatan sevgisi, milletleri ayakta tutan ve kişiler arasında birlik ve beraberliği sağlayan ön önemli değerlerdendir..(      ) Peygamberimizin ailesinde öksüz ve yetimlere yardım edilirdi.(      ) Kuran-ı Kerim yapmamız ve yapmamamız gereken davranışlar hakkında bize bilgi verir.(      ) İbadet; boyun eğme, kulluk, itaat anlamına gelir. Her gün 5 bardak su içen Emine bir haftada kaç bardak su içer? Milli varlığa düşman cemiyetler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?   Çaya eklenen toz şekerin daha hızlı çözünmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir