S:1

Aşağıdakilerden hangisi laktik asit fermentasyonunun
son ürünlerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi laktik asit fermentasyonununson ürünlerinden biri değildir? sorunun cevabı "Ekmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Have you - - - - been to Madrid? Kendi sezgine uy ki, hem kendin hem de başkası için iyi olanı yapmış olasın düşüncesini ahlâk anlayışında savunan ve sezgiciliğin kurucusu olan filozof hangisidir? Gaz halindeki bir maddenin, dışarıya ısı vererek sıvı hale geçmesine ........denirYukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? millet kelimesinin eş anlamlısı aşağıdaki-lerden hangisidir? 2015 Cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat ödüllerinde sinemada kime ödül verilmiştir? Hz. Muhammed (SAV) ‘in doğum tarihi kaçtır? Bir kötülük karşısında Müslüman aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Aşağıdaki bilgilerden hangisi dünyamızın şeklini tam olarak anlatmaktadır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sert sessiz yumuşaması yoktur? Sosyal Bilgiler dersinde Cumhuriyetimiz ve İnkılâplarımız konusunu işledik. Cümlesinde hangi söz tırnak içine alınmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi evimizde kullandığımız teknolojik ürün ve aletlerin yararlarındandır? Dünyanın etrafında dönen gök cismi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sonucu kazanılan davranıştır? Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara ne denir? Aşağıdaki Türk – İslam bilim insanlarından hangisi Avrupada Avicenne ismiyle ün yapmıştır? Varlığın, insan zihninden bağımsız olarak var olduğunu, maddi varlık dışında bir varlığın bulunmadığını, maddenin var olmak için düşünceye ihtiyacı olmadığını savunan felsefe akımı hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulamasına göre, bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı nedenler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanların atama işlemi hakkında ne şekilde bir karar verilir? Anadolu, düşman kuvvetlerinin işgali altındayken, yurdun çeşitli bölgelerinde bu işgallerden rahatsız olan halk, Kuva-yi Milliye adı altında direniş hareketlerinebaşlamıştır.Buna göre, Kuva-yi Milliye hareketinin ortaya çıkmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki durumların hangilerinin sonucunda elektrik çarpması meydana gelebilir?1-Prizlere metal cisim sokulduğunda2-Islak zeminlerde elektrikli aletler kullanıldığında 6 m 25 cm - 3 m 75 cm =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Tıp, felsefe, matematik, astronomi ve fizik dâhil olmak üzere birçok farklı alanda çalışmalar yapmıştır. Avrupada Avicenna adı ile tanınmıştır. Şifa Kitabı ile Tıbbın Kanunu en önemli eserleridir. Bu kitap Orta Çağda tıp eğitiminde kullanılmıştır.Yukarıda açıklamaları verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Annemizin kız kardeşine ne deriz? Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman hangisidir? Atatürk nerede öldü? Barry :Happy birthday! This is for you. Its just something small but I hope youll like it.Sally :Oh! - - - - Onlar basamağı 9 olan dört basamaklı en büyük doğal sayı ile yüzler basamağı 7 olan üç basamaklı en büyük doğal sayının farkı kaçtır? 38 den başlayarak geri doğru ikişerli sayarsak 3. sayı kaç olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde da/denin yazımında bir yanlışlık yapılmıştır? I. DilimizII. BayrağımızIII. Tarihi eserlerimizYukarıdakilerden hangileri ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizdendir? İlerideki uçurumun kıyısına kadar yürüdülerKıyı sözcüğünün bu cümledeki anlamı, aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde vardır? Tavuklar ismi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi tümüyle doğrudur? 20 ve 32 nin ortak bölenleri toplamı kaçtır? Başının etini yemek. Deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi bakımından nasıl sözcüklerdir? Öğretmenimiz otuz altı yaşına girdi.Yaş ağaca balta vurulmaz. Faruk pazartesi günü 3, salı günü 3, çarşamba günü 3 er tane ilaç içti.Toplam kaç tane ilaç içmiştir? Bir çocuk düşünde, ırmağın kıyısında kocaman bir çiçek gördü. Ata benziyordu çiçek ve etrafındaki arkadaşlarına nasihatler ediyordu. Sonra şiddetli bir rüzgar sesi geldi dışarıdan ve bir ağaç devrildi gürültüyle. Çocuk uyandı bu gürültüye.Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki kişileştirme sanatını sağlamıştır? – yor eki büyük ve küçük ünlü uyumuna aykırı bir ektir. Bu ektenönceki geniş – düz ( a – e ) ünlüler daralarak ( ı – i ) olur.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu kuralın dışında kalır? Adrian: You look so sad. Whats the matter with you?Nani : I - - - - with my best friend yesterday and I dont know what to do. 24 kilogram bulguru 3 torbaya koymak istiyoruz. Kaç torba gereklidir? "Bu akşan sizleri aramızda görnekten son derece memnun kaldık."cümlesi kaç kelimeden oluşmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir